Now showing items 1561-1580 of 4842

  Title
  Kształcenie i ocenianie kompetencji społecznych ratownika medycznego – inspiracja Krajowych Ram Kwalifi kacji [1]
  Kształcenie i wychowanie nieprzystosowanych społecznie dziewcząt na podstawie badań przeprowadzonych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Świętej Siostry Faustyny w Krakowie [1]
  Kształcenie kompetencji medialnych u dzieci w wieku przedszkolnym. Edukacja medialna w Niepublicznym Naukowym Przedszkolu Integracyjnym Mini College w Kielcach [1]
  Kształcenie kompetencji w biegu życia człowieka [1]
  Kształcenie na odleglość w uczelni. Teoria i praktyka. [1]
  Kształcenie przyszłych kapłanów do pracy ze środkami społecznego komunikowania: Instrukcja Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego [1]
  Kształcenie w sieci – teoria i praktyka. Przewodnik dla nauczycieli języków obcych i nie tylko [1]
  Kształtowanie elementów kultury organizacyjnej zorientowanych na zachowanie bezpieczeństwa informacyjnego [1]
  Kształtowanie jordańskiej tożsamości narodowej w wymiarze współpracy międzynarodowej Królestwa [1]
  Kształtowanie kompetencji komunikacyjnych u dzieci najmłodszych – język nianiek [1]
  Kształtowanie kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie, jako element zarządzania firmą w ocenie studentów [1]
  Kształtowanie się instytucji odpowiedzialności posiłkowej na ziemiach polskich w prawie karnym skarbowym do 1936 r. [1]
  Kształtowanie środowiska zbudowanego szpitali psychiatrycznych [1]
  Kształtowanie umiejętności życiowych uczniów klas początkowych w toku innowacyjnych warsztatów plastycznych Nauka – Sztuka – Edukacja na przykładzie badań eksperymentalnych [1]
  Kształtowanie wizerunku miejsca wśród różnych grup docelowych na przykładzie produktu turystycznego „Dziedzictwo kultury żydowskiej w Krakowie” [1]
  Kształtowanie zasad państwa demokratycznego, prawnego i socjalnego w Niemczech [1]
  Który zbiór wybrać? [1]
  Ku dobrej szkole skoncentrowanej na uczniach T. 1 [1]
  Ku dobrej szkole skoncentrowanej na uczniach T. 2 [1]
  Kua Takoto Te Manuka: Meeting the Challenges of New Zealand’s Contemporary Strategic Environment [1]