Now showing items 1541-1560 of 4842

  Title
  Kryminogenność. Ustawy o usługach detektywistycznych [1]
  Kryteria oceny wiarygodnych archiwów cyfrowych [1]
  Krytyka feminizmu i rewolucji seksualnej w amerykańskim neokonserwatyzmie [1]
  Krytyka marksistowskiej koncepcji typu i formy państwa [1]
  Krytyka pretensjonalnego historyzmu w twórczości Witkacego i Gruszczyńskiego na przykładzie ul. Retoryka w Krakowie [1]
  Kryzys - zagrożeniem bezpieczeństwa państwa i społeczeństwa. Wizja, misja i zasady systemu zarządzania w sytuacjach kryzysowych [1]
  Kryzys 2007/2008+ a poszerzenie pojęcia populizmu w ekonomii – Hasłowość, instrumentalność, skuteczność [1]
  Kryzys amerykańskich miast pasa rdzy [1]
  Kryzys finansowy 2007/2008+ i jego skutki dla Unii Europejskiej i strefy euro [1]
  Kryzys fiskalny krajów strefy euro a programy naprawcze na lata 2010-2012. Euroland 2010 – czy to tylko kryzys fiskalny krajów PIIGS? [1]
  Kryzys migracyjny z perspektywy premierów niemieckich krajów związkowych [1]
  Kryzys migracyjny zagrożeniem dla realizacji projektu zjednoczonej Europy [1]
  Kryzys przedsiębiorstwa a jakość zarządzania [1]
  Kryzys przywództwa w dobie marketingu politycznego [1]
  Kryzys uchodźczy 2014–2016 – podejścia Unii Europejskiej i Organizacji Narodów Zjednoczonych. Propozycje działań [1]
  Kryzys ukraiński. Nowe spojrzenie na wojnę-z rosyjskiej perspektywy [1]
  Księga skarbowa z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie odnaleziona w Kijowie [1]
  Księgi handlowe, uproszczone i podatkowe jako dowód w postępowaniu podatkowym w latach 1946-1949 [1]
  Księgi hipoteczne w prawie dziewiętnastowiecznego Królestwa Polskiego. Zasady konstrukcji - forma wewnętrzna i zewnętrzna [1]
  Kształcenie akademickie a intelektualny rozwój młodzieży studenckiej [1]