Now showing items 1121-1140 of 1232

 • Wolność, własność, władza - Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych za czasów sędziego Johna Marshalla (added: 2019-06-21) 

  Laidler, Paweł (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
  "Cechą charakterystyczną amerykańskiego systemu prawnego, powszechnie określanego jako system common law, jest prawotwórcza rola sędziów. Dzięki możliwości tworzenia precedensów, czyli wyroków mających zastosowanie we ...
 • Wpływ egipskiej Arabskiej Wiosny na strategię bezpieczeństwa USA (added: 2019-04-11) 

  Milczanowski, Maciej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
  A relation between USA and Egypt are especially important in the scope of the security and stabilization process in Middle East and reflects on the whole world. According to the deep changes in many countries of Middle ...
 • Wpływ instytucji samorządu robotniczego na kulturę polityczną załogi przedsiębiorstwa socjalistycznego (added: 2020-04-23) 

  Maciąg, Zbigniew; Skrzypczak, Tadeusz; Czajowski, Jacek (Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1980)
  The report, "The institution of the workers’ self-government and its effect upon the political culture of a socialist plant’s employees" has been prepared within a programme of investigations carried out the Stalowa Vola ...
 • Wpływ kryzysu w strefie euro na możliwość rozwoju zróżnicowanej integracji w Unii Europejskiej (added: 2019-04-15) 

  Podraza, Andrzej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  The euro zone crisis will seriously politically influence the development of integration in the whole European Union. In case of lack of proper response to the euro zone crisis there will take place diversified integration ...
 • Wpływ militaryzacji kosmosu na globalną równowagę strategiczną (added: 2019-04-05) 

  Czajkowski, Marek (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
  The article is supposed to explore the infl uence of certain space systems on international strategic stability. It is widely accepted that use of the satellites is crucially important in many fields ranging from economy, ...
 • Wpływ organizacji samorządu gospodarczego na rozwój regionów w krajach zachodnich Unii Europejskiej (added: 2019-06-26) 

  Świderski, Paweł (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
  "Funkcja samorządu gospodarczego państw członkowskich Unii Europejskiej, związana z podstawowym celem, jakim jest reprezentacja interesów podmiotów gospodarczych zrzeszonych w jego strukturach organizacyjnych, wydaje się ...
 • Wpływ pandemii koronawirusa na stan bezpieczeństwa społeczno-ekonomicznego Polaków (added: 2021-10-21) 

  Skrabacz, Aleksandra (Oficyna Wydawnicza AFM, 2021)
  Celem artykułu jest wykazanie wpływu pandemii COVID-19 na społeczno-ekonomiczny wymiar bezpieczeństwa społeczeństwa. Szczegółową uwagę badawczą skoncentrowano na postawach społecznych w czasie kwarantanny oraz na przejawach ...
 • Wpływ polskiej prezydencji na kształtowanie się polityki praw człowieka w UE. Wybrane zagadnienia (added: 2019-04-12) 

  Bednarczyk, Bogusława (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  The purpose of this paper is to examine human rights issues through the prism of the Polish Presidency in the EU Council. The Polish Presidency of the EU Council started with high expectations on the part of other Member ...
 • Wpływ stanu wojennego w Polsce na status prawny związków zawodowych (added: 2020-02-13) 

  Kazimierczuk, Marcin (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  Wprowadzenie w grudniu 1981 r. stanu wojennego zapoczątkowało powrót do monizmu w polskim ruchu związkowym. Zgodnie z dekretem o stanie wojennym wydanym przez Radę Państwa wszystkie związki zawodowe zostały zawieszone. ...
 • Wpływ światowego kryzysu na gospodarkę małego kraju. Przypadek Słowenii (added: 2019-04-17) 

  Ślusarczyk, Magdalena (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  Z wprowadzenia: "Światowy kryzys gospodarczy, który był następstwem m.in. zapaści rynku pożyczek hipotecznych wysokiego ryzyka w Stanach Zjednoczonych w 2007 r., odcisnął swoje piętno także na gospodarce Słowenii – kraju ...
 • Wpływ traktatu lizbońskiego na prezydencję polski w Radzie UE (added: 2019-04-12) 

  Habas, Paulina (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  The role of the Presidency in the framework of the institutional system of the European integration, in the opinion of experts before the adoption of Lisbon Treaty, underwent systematic growth. The leadership of successive ...
 • Wpływ wojen polsko-pomorskich na status prawny Pomorza do X III wieku (added: 2020-02-13) 

  Kruszewski, Tomasz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  Celem artykułu jest dynamiczna analiza konfliktu polsko-pomorskiego w profilu prawno dogmatycznym i historycznoprawnym, z pominięciem kwestii geograficznych i militarnych. Szczególnie ważne jest sprofilowanie problemu, ...
 • Wpływ wojny na prawodawstwo antylichwiarskie w pierwszych latach II Rzeczypospolitej (1918-1921) (added: 2020-02-13) 

  Pokoj, Jakub (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  Głównym celem niniejszego artkułu jest analiza problematyki wpływu wojny na regulacje antylichwiarskie w pierwszych latach II Rzeczypospolitej (1918-1921). Cztery lata I wojny światowej skutkowały znaczącym kryzysem ...
 • Wpływ zmian i napięć geopolitycznych na Bliskim Wschodzie na dezintegrację Libanu w XXI w. (added: 2019-04-09) 

  Dziedzic, Katarzyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
  The article is an analysis of the impact of geopolitical changes and crises in the Middle East to the unity and stability of Lebanon in the XXI century. Disintegration of Lebanon is the result of the confrontation of ...
 • Wsparcie działań bojowych JW GROM (added: 2020-07-31) 

  Bal, Andrzej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
  Opracowanie ukazuje rozwój komórek wsparcia bojowego JW GROM oraz metod i technik działań dla utrzymywania możliwie najwyższej sprawności bojowej Jednostki, maksymalnego potencjału i zdolności do prowadzenia nawet ...
 • Wspólnota i przyszli obywatele (added: 2017-04-20) 

  Gałkowski, Stanisław (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010)
 • Współczesna muzułmańska myśl społeczno-polityczna: nurt Braci Muzułmanów (added: 2016-06-23) 

  Zdanowski, Jerzy (Wydawnictwo Naukowe ASKON, 2009)
  Przedmiotem książki jest nurt muzułmańskiej myśli politycznej określany jako islamizm. Nurt ten odwołuje siê do religii jako ideologii i wykorzystuje ją w walce politycznej, której celem jest wprowadzenie swojego modelu ...
 • Współczesna przestrzeń polityczna. Ewolucja czy rewolucja? (added: 2014-07-02) 

  Paleczny, Tadeusz; Blachnicki, Bogusław; Walecka-Rynduch, Agnieszka; du Vall, Marta; Majorek, Marta; Wojniak, Justyna; Trudzik, Artur; Sozańska, Dominika; Frątczak, Anna; Klimczak, Krzysztof; Dudzińska, Kinga; Chojnacka, Magdalena; Sprengel, Mieczysław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  Celem publikacji jest ukazanie wieloaspektowych przemian w sferze współczesnej polityki. Książka została podzielona na trzy części. Część pierwszą stanowią teksty autorów z Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza ...
 • Współczesne determinanty stosunków międzynarodowych (added: 2020-04-21) 

  Bednarczyk, Bogusława; Lasoń, Marcin; Rzepka, Agnieszka; Porębski, Andrzej; Podobiński, Andrzej; Garlińska-Bielawska, Joanna; Jakóbik, Krzysztof; Czermińska, Małgorzata; Pluciński, Eugeniusz M.; Majchrowska, Elżbieta; Bałut, Magdalena; Brzuska, Eugeniusz; Modrzejewska, Anita; Piecuch, Jakub; Bainczyk, Magdalena; Simoncini, Gabriele; Gołębiowska-Śmiałek, Magdalena; Molo, Beata; Kociubiński, Krzysztof; Suprynowicz, Ilona (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
  Z wprowadzenia: "Nauka o stosunkach międzynarodowych nie może się obejść bez systematyzowania i porządkowania omawianej przez siebie niezwykle szerokiej materii. Poszukując odpowiedzi na pytania związane z relacjami ...
 • Współczesne Polki - trudność w wyborze ról (added: 2014-01-26) 

  du Vall, Marta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)