Now showing items 1021-1040 of 4730

  Title
  Granice swobody pracodawcy w doborze pracowników przy ponownym zatrudnieniu. Proaktywna funkcja prawa pracy? [1]
  Granice wymiaru kary przewidziane przez ustawę i dolegliwość kary - kilka uwag w kontekście zakazu z arL: 18 k.s.h. [1]
  Granice władzy - wybrane problemy praw i wolności człowieka [1]
  Grover Cleveland Backster Jr - The Passing of a True Pioneer [1]
  Grupa Wyszehradzka wobec Polityki Wschodniej Unii Europejskiej [1]
  Grupy etniczne i mniejszości religijne w Indiach. Jedność wielości w konflikcie i współpracy [1]
  Grupy nacisku i organizacje społeczne związane z japońskim rządem a kwestia pamięci o II wojnie światowej [1]
  Gry wideo w perspektywie edukacji pozaformalnej i formalnej [1]
  Grywalizacja : wykorzystanie mechanizmów z gier jako motywatora do zmiany zachowania ludzi [1]
  Grywalizacja jako klucz do zwiększenia zaangażowania młodego pokolenia w działania społeczne [1]
  Grywalizacja jako narzędzie motywowania i angażowania pracowników [1]
  Grywalizacja-wykorzystanie mechanizmów z gier jako motywatora do zmiany zachowania ludzi. Autorski projekt zgrywalizowanych zajęć z " Psychologii reklamy i zachowań konsumenckich [1]
  Guarantee of Safety of Persons Taking Part in Criminal Legal Proceedings in Ukraine [1]
  Guiding Principles and Benchmarks for The Conduct of Validity Studies of Psychophysiological Veracity Examinations Using the Polygraph [1]
  Główne interesy i cele polityki zagranicznej zjednoczonych Niemiec. Dyskusje i kontrowersje [1]
  Główne kierunki polityki zagranicznej Egiptu od 1979 r. ciągłość czy zmiana? [1]
  Główne kierunki procesu harmonizacji polskiego prawa podatkowego z prawem wspólnotowym oraz jego efekty po akcesji Polski do UE [1]
  Główne kontrowersje wokół budowy gazociągu Nord Stream 2 [1]
  Główne modele orzecznictwa sądów administracyjnych [1]
  Habitat - idea, sztuka, filozofia [1]