Now showing items 81-100 of 129

 • Rola doradców podatkowych i ich wpływ na działalność legislacyjnai (added: 2020-02-12) 

  Klink, Marek (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  Tax advisers are representatives of a profession of public confidence. Their activity not only lies in services within the widely taken domain of tax law but they are also a competent source of knowledge on practical ...
 • Rola państwa wobec kryzysu światowego (added: 2019-06-12) 

  Chojna-Duch, Elżbieta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  "Problemem, który na nowo przeżywa dziś świat ekonomiczny – politycy, przedstawiciele nauk ekonomicznych, organizacji międzynarodowych, instytucji finansowych, analitycy bankowi – jest dylemat ideologiczny, stary jak ...
 • Rola statystyki w życiu społeczeństwa i funkcjonowaniu państwa (added: 2019-06-06) 

  Iwasiewicz, Andrzej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  "Podejmując rozważania na temat roli statystyki w życiu społeczeństwa i funkcjonowaniu państwa, należy pamiętać o konieczności odróżniania statystyki jako nauki (dziedziny wiedzy) od tak zwanej statystyki publicznej, ...
 • Rozwój rachunkowości w uwarunkowaniach współczesnej gospodarki (added: 2016-07-16) 

  Dobija, Mieczysław; Dziuba-Burczyk, Alicja; Dębska-Rup, Anna; Oliwkiewicz, Barbara (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  Monografia przedstawia nowe teoretyczne wyjaśnienia ważnych zagadnień rachunkowości dostosowane do współczesnego poziomu wiedzy, modelowe rozwiązania istotnych problemów decyzyjnych oraz naświetla wiele aktualnych ...
 • Rynek jako społeczny mechanizm wymiany dóbr i usług (added: 2014-03-03) 

  Fatuła, Dariusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  Celem tego artykułu jest pokazanie, czym był w przeszłości i czym jest obecnie rynek, a także różne jego formy i poszczególne rynki w świetle nauk ekonomicznych, ale w powiązaniu z ich rolą społeczną. Artykuł ten nie ...
 • Sprzedaż wysyłkowa w podatku od towarów i usług na tle dyrektywy Rady z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (added: 2020-02-12) 

  Fill, Wojciech (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  "Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą zobowiązał Radę Wspólnot Europejskich do uchwalania przepisów dotyczących harmonizacji ustawodawstwa odnoszącego się do podatków obrotowych, akcyzy i innych podatków ...
 • Stach from Warta Szukalski and the Tribe of the Horned Heart: though this be madness, yet is there method in it (added: 2019-06-06) 

  Gajda, Agnieszka (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  Dwie dekady międzywojnia miały w Polsce charakter wyjątkowy. Radość z odzyskanej wolności osłabiały problemy kraju – zniszczonego wojną i podzielonego przez zabory. Budowa II Rzeczypospolitej nie miała tylko charakteru ...
 • Strasburskie kryteria dotyczące izolacyjnego środka zabezpieczającego a prawo polskie (added: 2020-02-04) 

  Srogosz, Tomasz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  The legal basis for the decision of the insulating safety measure are articles 93a-d and 93g of the Criminal Code. The content of the prerequisites laid down therein is based, inter alia, on the standards developed in ...
 • Struktura depozytów i kredytów bankowych gospodarstw domowych w 2006 roku (added: 2014-03-03) 

  Fatuła, Dariusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  The article discusses the structure of loans and deposits made by households analysed for the duration of the investment, purpose, duration of the crediting period, and the currency selected. The analysis conducted points ...
 • Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały nr 1 (22), 2018 (added: 2018-10-24) 

  Augustyniak, Monika; Rab, Henriett; Zaccaria, Márton Leó; Srogosz, Tomasz; Szpak, Agnieszka; Peno, Michał; Tyburcy, Tomasz; Kania, Agnieszka; Burdziak, Konrad; Jurewicz, Marcin; Biernat, Jakub; Więzowska-Czepiel, Beata; Grześkowiak, Aleksandra; Ciszek-Łudzik, Izabela; Schmidt, Maciej; Surdyk, Michał; Zwolak, Sławomir; Borkowski, Robert; Mirocha, Łukasz; Marek, Paweł (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
 • Studia Prawnicze: rozprawy i materiały nr 1, 2014 (added: 2016-01-13) 

  Frosini, Tommaso Edoardo; Marinoni, Luiz Guilherme; Czaja-Hliniak, Irena; Rab, Henriett; Kovalyshyn, Oleksandr; Sipka, Péter; Zaccaria, Márton Leó; Bochenek, Artur; Bek, Dominika; Mieczkowska, Dorota; Adamus, Rafał; Antoniuk, Jarosław R.; Zaporowski, Piotr; Skoczeń, Katarzyna; Szuba-Boroń, Anna; Załucki, Mariusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
 • Studia Prawnicze: rozprawy i materiały nr 2 (19), 2016 (added: 2017-07-18) 

  Widacki, Jan; Wilcox, Daniel T.; Gray, Rosie; Augustyniak, Monika; Banaszkiewicz, Adam; Dytko, Jan; Jabłońska, Elżbieta; Wojtowicz-Pytel, Patrycja; Tomczyk, Marek; Kinecka, Lucyna; Flak, Krzysztof; Tarnawski, Jan; Szewczyk, Paweł; Danikowski, Marek; Karkut, Daniel; Moryc, Iwona; Mirocha, Łukasz; Ibek, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
 • Studia Prawnicze: rozprawy i materiały, 2007 (added: 2017-03-15) 

  Malec, Jerzy; Biernat, Tadeusz; Sala-Szczypiński, Marcin; Ryland, Diane; Kowalska, Samanta; Zemke-Górecka, Agnieszka; Balicki, Marek; Feczko, Piotr; Halkiewicz, Marcin; Paśnik, Jerzy; Lubelski, Marek; Banasik, Katarzyna; Dymińska, Zyta; Kostecki, Apoloniusz; Czaja-Hliniak, Irena; Klink, Marek; Pelikan-Krupińska, Magdalena; Wolański, Robert; Fill, Wojciech; Folgier, Anna; Gnela, Bogusława; Juszczyk, Paweł Jan; Biernat, Jakub; Milenković-Kerković, Tamara; Lewandowski, Henryk; Nekoranec, Jaroslav; Hrášok, Miroslav; Grochowska, Jowita Natalia (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
 • Studia Prawnicze: rozprawy i materiały, 2009 (added: 2014-03-25) 

  Gnela, Bogusława; Sala-Szczypiński, Marcin; Więzowska-Czepiel, Beata; Gardocka, Teresa; Stec, Piotr; Kostecki, Apoloniusz; Tatham, Allan F.; Czaja-Hliniak, Irena; Szostak, Ryszard (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  Podstawowa część artykułów zawartych w prezentowanym tomie odnosi się do całego spektrum zagadnień związanych z instytucją odpowiedzialności odszkodowawczej państwa za działania władzy publicznej. Uzupełniają je studia ...
 • Studia Prawnicze: rozprawy i materiały, 2011 (added: 2014-04-25) 

  Banasik, Katarzyna; Buczek, Andrzej; Carby-Hall, Jo; Czaja-Hliniak, Irena; Fill, Wojciech; Lewandowska-Malec, Izabela; Szostak, Ryszard (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
 • System ochrony praw podatników przed organami podatkowymi w Niemczech (added: 2020-02-11) 

  Kostecki, Apoloniusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  Violation of tax law regulations by public fiscal authorities usually harms the interests of taxpayers. Thus it is necessary to apply the specified taxpayers’ rights protection system. A German taxpayers’ rights ...
 • Sytuacja materialna gospodarstw domowych a kształtowanie się wydatków w 2006 roku (added: 2014-02-28) 

  Podolec, Barbara (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  W niniejszej pracy kategorią badawczą jest sytuacja materialna gospodarstw domowych. Od niej zależy w znacznym stopniu poziom zaspokojenia potrzeb. Określona sytuacja materialna może także generować określone potrzeby ...
 • Sytuacja materialna gospodarstw domowych w świetle badań statystycznych (added: 2014-02-28) 

  Podolec, Barbara (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  The aim of the paper is to identify the socio-economic conditionings of financial situation of households described on the basis of their subjective evaluation, to verify the legitimacy of households’ classification ...
 • The contract of donation with the duty of the donee in favour of a third person in the civil law of Ukraine (added: 2020-02-06) 

  Kuzmych, Oleg (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
  The article deals with the problem o f legal nature of the donation contract with the duty o f the donee in favor of a third party in the civil legislation of Ukraine. On the basis of civil law and legal literature the ...
 • The Legal Issues of Franchising Agreement in Serbia - Enacting the Disclosure Law or Not (added: 2020-02-12) 

  Kerkovic, Tamara Milenkovic (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  In this paper the author deals with the legal environment for franchising in Serbia which legislation does not provide specific or explicit provisions dealing with the franchise contract. Despite the fact that franchising ...