Now showing items 821-840 of 1232

 • Robotyka bezpieczeństwa i ratownictwa jako nowy obszar nauki i inżynierii bezpieczeństwa (added: 2020-11-03) 

  Borkowski, Robert (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
  Artykuł poświęcony jest ogólnemu zarysowaniu problematyki robotyzacji ratownictwa, która w krajach anglosaskich zyskała status wyodrębnionej dyscypliny badań oraz inżynierii. Rola robotyki ratownictwa będzie rosnąć, ...
 • Rola architektury we współczesnej i przyszłej szkole (added: 2019-06-05) 

  Kuźma, Józef (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  Schools, not only in Poland but also in many other countries, have to undergo thorough changes in respect to quality. Changes in the school of the future can be started by scientists representing various disciplines, ...
 • Rola i postępowanie nauczyciela w zakresie tworzenia bezpiecznych warunków funkcjonowania placówki szkolnej. Analiza problemu na przykładzie wybranych zdarzeń (added: 2019-05-27) 

  Sęk, Andrzej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
  Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa i spokoju w okresie pobierania nauki stanowi nie lada wyzwanie dla podmiotów do tego celu powołanych. Dużą rolę odgrywają tu zarówno nauczyciele, jak i instytucje, które z racji ...
 • Rola Niemiec w geopolitycznej grze o Ukrainę w latach 2013-2015 (added: 2019-04-05) 

  Cziomer, Erhard (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
  The aim of the article is to present the role of Germany in the geopolitical game over Ukraine. It consists of three parts, in which successively were presented: general frameworks and the geopolitical dimension of ...
 • Rola Niemiec w polityce zagranicznej Polski na początku XXI wieku (added: 2019-05-17) 

  Stolarczyk, Mieczysław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
  Ze wstępu: (...) "Celem niniejszego opracowania jest ukazanie głównych uwarunkowań i najważniejszych przejawów mniejszej (deklarowanej) roli Niemiec w polityce zagranicznej Polski na początku XXI w. w stosunku do ostatniej ...
 • Rola Niemiec w przezwyciężeniu kryzysu zadłużenia oraz stabilizacji strefy euro (added: 2014-02-06) 

  Cziomer, Erhard (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  The article tries to present the role and significance of Germany in overcoming European debt crisis an stabilization of the euro zone. It consists of three parts focusing consecutively on analysis of the following issues: ...
 • Rola ONZ w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych (added: 2019-05-20) 

  Gruszko, Katarzyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
  "Jeszcze podczas II wojny światowej powstała idea powołania organizacji międzynarodowej na wzór Ligi Narodów. Stany Zjednoczone odegrały tutaj znaczącą rolę: były głównym pomysłodawcą i architektem przyszłej Organizacji ...
 • Rola ONZ w utrzymaniu pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego na początku XXI wieku - ocena i oczekiwania (added: 2019-05-20) 

  Stankiewicz, Wojciech (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
  "Mija sześćdziesiąta rocznica utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych. Powstała ona na skutek doświadczeń z okresu II wojny światowej, powołano ją do życia na podstawie Karty Narodów Zjednoczonych, która za cel ONZ ...
 • Rola partii politycznych w działalności Rady Związkowej Republiki Federalnej Niemiec (added: 2020-04-23) 

  Maciąg, Zbigniew (Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1976)
  Die verwickelte und auf vielen Ebenen verlaufende Frage nach der Rolle der politischen Parteien in der Wirksamkeit des Bundesrates der BRD gehört zu den umstrittensten Fragen der deutschen Wissenschaft; es ist schwer, den ...
 • Rola polskiej prezydencji na konferencji klimatycznej w Durbanie (added: 2019-04-12) 

  Fiałek, Sandra (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  Polish presidency was dependent on the work of European Commission in 2011. A great amount of international factors influenced its fate and course of events, however more and more factors had global character, which was ...
 • Rola pomocy rozwojowej w procesie stabilizacji i odbudowy obszarów pokonfliktowych (added: 2019-05-24) 

  Paterek, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  Przedmiotem artykułu jest analiza roli pomocy rozwojowej w działaniach na rzecz budowy pokoju i odbudowy państwowości w społeczeństwach pokonfliktowych. Wszystkie inicjatywy rozwojowe wymagają zaangażowania państwa ...
 • Ronald Reagan a wyzwania epoki (added: 2020-05-11) 

  Bryk, Andrzej; Minogue, Kenneth; Legutko, Ryszard; Prokop, Jan; Kuniński, Miłowit; Lewicki, Zbigniew; Nowak, Andrzej; Bednarczyk, Bogusława; Gardner, Paul; Michałek, Krzysztof; Kłosowicz, Robert; Domaradzki, Spasimir; Gwiazdowski, Robert; Bieńkowski, Wojciech; Paleczny, Tadeusz; Rokicki, Jarosław; Laidler, Paweł; Lityński, Jan; Kęder, Wojciech (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
  Z wprowadzenia: "Śmierć Ronalda Reagana w czerwcu 2004 r. zamknęła znaczącą epokę w dziejach Europy i świata. Reagan symbolizował pokolenie polityków, którym przyszło działać w czasach szybkiej dekompozycji dwóch, ...
 • Rosja - OZN: główne kierunki współpracy (added: 2019-05-20) 

  Teterska, Teresa (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
  "Od początku istnienia Organizacji Narodów Zjednoczonych Związek Radziecki, (obecnie Rosja) aktywnie współpracuje z państwami wchodzącymi w jej skład, w różnych sektorach i na wielu płaszczyznach. W ciągu minionych 60 ...
 • Rosyjsko-Chińska aktywność morska i koncepcje obecności na akwenie bałtyckim. Pomiędzy rywalizacją a współpracą (added: 2019-04-02) 

  Mickiewicz, Piotr (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  Rosyjsko-chińską kooperację na akwenach morskich postrzegać należy w kontekście prób ograniczania amerykańskich możliwości kontroli globalnych szlaków transportowych. Jej celem jest przeciwdziałanie amerykańskim możliwościom ...
 • Rousseau and the roots of modernity (added: 2019-04-10) 

  Lazarski, Christopher (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
  W artykule przeanalizowano tematykę źródeł współczesnych wojen o kulturę w myśli Jana Jakuba Rousseau. Autor wskazuje, w jaki sposób myśl osiemnastowiecznego Francuza stanowi punkt odniesienia dla współczesnych stron ...
 • Rozważania o obronności Rzeczypospolitej Doktryny i rzeczywistość (added: 2019-05-25) 

  Kręcikij, Janusz; Wrzosek, Marek; Antczak, Anna; Lasoń, Marcin; Posobiec, Jan; Zieliński, Tadeusz; Ligęza, Krzysztof; Paździorek, Przemysław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  Ze wstępu: "W ostatnich latach termin „bezpieczeństwo narodowe” odmieniany był w licznych publikacjach naukowych i publicystycznych we wszystkich przypadkach i w każdej prawie możliwej konfiguracji. Pisano zatem i ...
 • Rozwiazać „kosowski wezeł" (added: 2020-02-03) 

  Gibas-Krzak, Danuta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  Artykuł stanowi próbę spojrzenia na problematykę konfliktu serbsko-arabskiego poprzez pryzmat dziejów Kosowa w XX w., kiedy to ostatecznie ukształtował się trudny do rozwiązania „kosowski węzeł”. Jego celem jest z jednej ...
 • Rozwój gospodarczy Australii od 1851 do 1889 roku (added: 2019-05-13) 

  Sprengel, Mieczysław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  Ze wstępu: "Od chwili odkrycia Australii w 1788 roku przełomowym okresem w jej rozwoju, zarówno politycznym jak i gospodarczym, była 2. połowa XIX wieku. Za początek tego okresu przyjmuje się rok 1851, kiedy to w Nowej ...
 • Rozwój Unii Europejskiej do 2020 roku a nowe wyzwania globalizacji i konkurencji międzynarodowej z uwzględnieniem roli, miejsca i interesów Polski (added: 2018-07-06) 

  Żukrowska, Katarzyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  Unia Europejska jest największym ugrupowaniem integracyjnym w świecie, obejmuje 28 państw, z czego 19 posługuje się wspólną walutą – euro. UE jest ważnym rynkiem i aktorem na scenie międzynarodowej. Wyzwaniem dla ugrupowania ...
 • Róg Rudiego Dutschke i Axel-Springer-Strasse : Nowa Lewica w Niemczech (added: 2017-07-28) 

  Walecka-Rynduch, Agnieszka (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
  Z przedmowy Barbary Stoczewskiej: Problematyka Nowej Lewicy w dorobku naukowym Agnieszki Waleckiej-Rynduch stanowi bez wątpienia wątek zasadniczy. Można także bez przesady stwierdzić, że jej badania odnoszące się głównie ...