Now showing items 641-660 of 1232

 • Phenomenon of Subculture (added: 2019-05-07) 

  Skawińska, Katarzyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  "People in modern times no longer live in small, homogeneous communities. Those communities have been replaced by large, diverse and complex societies. The societies are composed of multiple smaller groups sharing beliefs, ...
 • Pierwsza palestyńska intifada - 1987-1991 (added: 2019-05-22) 

  Bojko, Krzysztof (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
  "Klęska krajów arabskich w wojnie z Izraelem z lat 1948-1949 i związana z nią ucieczka z państwa Izrael ok. 800 tys. arabskich mieszkańców terytorium b. mandatu brytyjskiego (Palestyńczycy wydarzenia te określająjako ...
 • Pierwsze regulacje prawne z zakresu ochrony przyrody na ziemiach polskich (added: 2019-07-01) 

  Malec, Jerzy (Oficyna Wydawnicza AFM, 2001)
  "Prawo ochrony przyrody stanowi jeden z nowszych działów prawa administracyjnego, powstały w II połowie XIX w., bo choć chronienie skarbów przyrody znajdowało swoje odzwierciedlenie w ustawodawstwie już w średniowieczu, ...
 • Pochówek w Galicji. Wybrane zagadnienia administracyjno-prawne. Część I (added: 2021-08-30) 

  Kotliński, Tomasz J. (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
  Druga połowa XVIII w. to okres odchodzenia w wielu państwach europejskich od dotychczasowych zasad pochówku, opartych na grzebaniu zwłok w kościołach i na cmentarzach zlokalizowanych w ich bezpośrednim sąsiedztwie. ...
 • Pochówek w Galicji. Wybrane zagadnienia administracyjno-prawne. Część II (added: 2021-12-23) 

  Kotliński, Tomasz J. (Oficyna Wydawnicza AFM, 2021)
  Druga połowa XVIII w. to okres odchodzenia w wielu państwach europejskich od dotychczasowych zasad pochówku, opartych na grzebaniu zwłok w kościołach i na cmentarzach zlokalizowanych w ich bezpośrednim sąsiedztwie. ...
 • Początkowe prawidła policyi ogólney w kraiu (t. 1) (added: 2014-03-04) 

  Malec, Jerzy (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
 • Poczucie bezpieczeństwa i zaufania społecznego w obliczu pandemii (added: 2021-10-21) 

  Zychowicz, Iwona; Halista-Telus, Edyta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2021)
  W artykule podjęto próbę wstępnej diagnozy stanu poczucia bezpieczeństwa i poziomu zaufania badanych dorosłych mieszkańców Koszalina w sytuacji pandemii wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2. Celem badania było ...
 • Podejście systemowo-projektowe do rozwiązywania lokalnych problemów bezpieczeństwa i porządku publicznego (added: 2021-12-10) 

  Ziarko, Janusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2021)
  W artykule poruszono temat możliwości i uwarunkowania integrowania myślenia systemowego i projektowego jako obiecującego podejścia do rozwiązywania lokalnych problemów bezpieczeństwa i porządku publicznego (BiPP). ...
 • Podstawowe problemy wpływające na logistyczne uwarunkowania zarządzania kryzysowego (added: 2021-01-26) 

  Marciniak, Dominika (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
  Celem artykułu jest rozpoznanie podstawowych problemów, które wpływają na logistyczne uwarunkowania zarządzania kryzysowego. Część teoretyczna dotyczy istoty logistyki kryzysowej oraz problemów, ograniczeń i wyzwań ...
 • Podstawy niemilitarnego zarządzania kryzysowego (added: 2019-05-25) 

  Stęplewski, Bogumił (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  Z wprowadzenia: "Poczucie bezpieczeństwa jest jedną z podstawowych potrzeb w egzystencji człowieka. Takie poczucie bezpieczeństwa stwarza instytucja państwa demokratycznego, które poprzez swoje wyspecjalizowane instytucje ...
 • Podstawy prawne rozwoju kadr oficerskich w polskiej marynarce handlowej w latach 1920-1939 (added: 2020-02-13) 

  Dworas-Kulik, Judyta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  Polska po 123 latach niewoli nie posiadała tradycji morskich, dlatego też dwudziestolecie międzywojenne jest okresem kształtowania się przepisów szeroko rozumianego prawa morskiego. Celem niniejszego artykułu jest ...
 • Podwójny kryzys w Mali i jego międzynarodowe reperkusje (added: 2019-04-11) 

  Kusion, Mariusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
  Article describes a complex political crisis lasting in Mali and his probable implications. There were presented in detail two fundamental aspects of this crisis such as: the Tuareg (MNLA) and islamists rebellion started ...
 • Polacy i Niemcy wobec głównych wyzwań bezpieczeństwa międzynarodowego w XXI wieku (added: 2019-05-14) 

  Paterek, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  Z wprowadzenia: "Zagwarantowanie bezpieczeństwa jest jednym z zasadniczych priorytetów polityki wewnętrznej i zagranicznej każdego państwa. Rosnące wyzwania związane z zagrożeniami, które niosą ze sobą międzynarodowe ...
 • Poland and Broader Middle East-Relations, Initiatives and Prospects for Action (added: 2019-05-13) 

  Bury, Jan; Kołakowska, Agata; Szymański, Adam (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  "Poland’s relations with the BMENA region have evolved over the last decade or so: they were relatively intensive before 1989, which was followed by a break caused by refocusing the state’s efforts on political and ...
 • POLAND in Europe, with America (added: 2020-03-27) 

  Kapiszewski, Andrzej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
  "One of the measures of success in the world is to appear on the front cover of well-known journals. Since the end of the Second World War, Poland had not been at the forefront of the world media until the election of ...
 • Poland, Hungary, the World: selected aspects of contemporary economy, culture, and science (added: 2015-09-09) 

  Paterek, Anna; Szilágyi, Barnabás; Mydel, Rajmund; Juhász, Csilla; Gerda, István Zsolt; Kerülő, Judit; Láczay, Magdolna; Riczu, Zoltán; Csutkai, Réka; Budzowski, Klemens; Czermińska, Małgorzata; Zysk, Wojciech; Lasoń, Marcin; Balogh, Zoltán; Dancsi, Katalin; Molo, Beata; Egri, Imre; Nagy, Gergely; Bilanics, Ágnes; Galó, Miklós; Szabolcs, Pásztor; Szakál, Zoltán; Barabásné, Dóra Kárpáti (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
 • Polen und Deutschland Nach den Regierungswechseln 2005 (added: 2019-05-17) 

  Leunig, Ragnar (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
  "Die Jahre nach 1989 erlaubten einen vólligen Neuanfang in den lange so belasteten Beziehungen zwischen Polen und Deutschland, Deutschen und Polen. Mit der Gemeinsamen Erklarung von Bundeskanzler Kohl und dem polnischen ...
 • Polish government policy towards the hard coal mining sector after 2015 (added: 2022-12-09) 

  Kamola-Cieślik, Małgorzata (Oficyna Wydawnicza AFM, 2022)
  The article looks at the government’s policy towards the hard coal mining sector in Poland in the years 2015–2021 in the context of the climate policy of the European Union, and the increase in demand for energy resources ...
 • Polish presidency of the EU council: Reactions and opinions in The US (added: 2019-04-12) 

  Jarmuła, Agnieszka (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  Autorka prezentuje obserwacje płynące z analizy relacji amerykańsko-europejskich. Wskazuje, że amerykańskie media pilnie obserwują sytuację w Europie i są zaniepokojone kryzysem sfery euro. Obserwatorzy podkreślają, że ...
 • Polish-Norwegian cooperation in the field of energy security in the political thought of Prawo i Sprawiedliwość (PiS) and Platforma Obywatelska (PO) (added: 2022-12-09) 

  Paszkowski, Michał (Oficyna Wydawnicza AFM, 2022)
  The large share of natural gas supplies that are sent to Poland from the Russian Federation has been heavily criticised by many Polish political parties. Politicians from several political groups have emphasised the need ...