Now showing items 621-640 of 1232

 • Państwo i społeczeństwo w XXI wieku : harmonizacja europejskiej przestrzeni współpracy w dziedzinie prawa, kultury i turystyki (added: 2020-05-05) 

  Mikuš, Pavel; Obérai, Jaroslav; Gehring, Wolfgang; Venter, György; Palij, Inna; Nowosad, Andrzej; Palowski, Janus; Mydel, Rajmund; Dopico, Pabło; Cgovek, Istvan; Prostak, Papai; Porębski, Andrgej; Matyasik, Michał; Veselinovic, Petar; Makojevic, Nikola; Volosin, Martin; Markovic, Dragana; Dissauerowa, Darina; Dgimński, Piotr; Barcik, Agnieszka; Angelov, Dellyan I.; Piocha, Stanisław; Tomaszewski, Janusz; Jakubowski, Edward; Makieta, Zbigniew; Wajda, Krystyna; Basic, Ilija; Dorobek, Stanisław; Grabińska, Ewa; Nosel, Krystyna; Klimek, Katarzyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
  Słowo wstępne "Poszerzenie Unii Europejskiej w maju 2004 roku różniło się zasadniczo od wcześniejszych. Wymagało bowiem od państw kandydujących nie tylko ogromnego wysiłku dostosowawczego. Daje się ono porównać raczej z ...
 • Państwo i społeczeństwo w XXI wieku. Zarządzanie i marketing w XXI wieku. (added: 2020-05-05) 

  Józsa, László; Czeglédi, Csilla; Забута, Tамара; Donkov, Deyan; Dołhasz, Magdalena; Surówka-Marszałek, Danuta; Światowiec, Justyna; Drwal, Marek; Kubacka, Dominika; Plichta, Jarosław; Westermann, Georg; Kettner, Brita; Chodyński, Andrzej; Kulwicki, Eugeniusz; Adamus, Wiktor; Gręda, Anna; Smutek, Halina; Walas-Trębacz, Jolanta; Fudaliński, Janusz; Ziarko, Janusz; Kubiak, Krzysztof; Tyrała, Paweł; Wilk-Kołodziejczyk, Dorota; Lysá, Ľudmila; Simek, Stanislav; Mikuš, Pavel; Droppa, Milan; Krawczyk, Wiktor; Płonka, Maria; Fatuła, Dariusz; Kosowski, Bogdan; Micek, Magdalena; Kowalczyk, Paulina; Nieciuński, Jakub; Belniak, Magdalena; Oliwkiewicz, Barbara (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
  Słowo wstępne "Obrady w sekcji „Zarządzania i Marketingu” odbywały się pod hasłem „Zarządzanie i Marketing w XXI wieku”. Tak pojemne hasło uwarunkowane było szeroką tematyką artykułów zgłoszonych, a następnie prezentowanych ...
 • Państwo na muzułmańskim Bliskim Wschodzie: procesy genezy i czynniki trwania (added: 2016-06-23) 

  Zdanowski, Jerzy (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
  Bliski Wschód jest regionem o jednych z najstarszych tradycji państwowości. Sięgają one czwartego i trzeciego tysiąclecia przed naszą erą, kiedy to neolityczne wspólnoty osiadłe dały początek miastom-państwom związanym z ...
 • Państwo, gospodarka, społeczeństwo w integrującej się Europie TOM 1 (added: 2020-03-27) 

  Stoczewska, Barbara; Barcik, Agnieszka; Bereza, Arkadiusz; Daniel, Krystyna; Konieczny, Jerzy; Smyk, Grzegorz; Tor, Krzysztof; Wolański, Robert; Wyrwa, Joanna; Łoś-Tomiak, Anna; Kilian, Stanisław; Delorme, Andrzej; Kosowski, Bogdan; Madera, Andrzej J.; Nieć, Mateusz; Szlachta, Bogdan; Tokarz, Grzegorz; Szarota, Zofia; Babuśka, Iwona; Józefik, Barbara; Lubińska-Bogacka, Magdalena; Sierankiewicz, Ewa; Bielawska, Małgorzata; Tyrała, Paweł (Oficyna Wydawnicza AFM, 2003)
  Ze wstępu: "III Międzynarodowa Konferencja Naukowa, jaką w pierwszych dniach czerwca 2003 roku zorganizowała Krakowska Szkoła Wyższa, poświęcona była uczczeniu wyjątkowego jubileuszu 500-lecia urodzin jej patrona - ...
 • Państwo, gospodarka, społeczeństwo w integrującej się Europie TOM 2 (added: 2020-03-27) 

  Fatuła, Dariusz; Belniak, Magdalena; Dołhasz, Magdalena; Djordjevié, Miroslav; Gorzelany-Dziadkowiec, Magdalena; Korzeniowski, Leszek; Kubacka, Dominika; Machaczka, Krzysztof; Machaczka, Małgorzata; Micek, Magdalena; Mikuš, Pavel; Oberuč, Jaroslav; Obradovič, Saša; Pionka, Maria; Rosić, Ilija; Smutek, Halina; Surówka-Marszałek, Danuta; Swiatowiec, Justyna; Stach, Ryszard; Tyrała, Paweł; Walas-Trębacz, Jolanta; Veselinovic, Petar; Ziarko, Janusz; Żbikowska, Agnieszka (Oficyna Wydawnicza AFM, 2003)
  Ze wstępu: "Sekcja Zarządzania i Marketingu w ramach III Międzynarodowej Konferencji organizowanej przez Krakowską Szkołę Wyższą im. A. F. Modrzewskiego obradowała pod hasłem „Zarządzanie i marketing w procesie ...
 • Państwo, gospodarka, społeczeństwo w integrującej się Europie TOM 3 (added: 2020-03-27) 

  Budzowski, Klemens; Bednarczyk, Bogusława; Bałut, Magdalena; Czubek, Henryk; Dorobek, Stanisław; Дем’янчук, A. C.; Цимбалюк, I. M.; Євтух, М. Б.; Galó, Miklós; Gurbiel, Roman; Jakubowski, Edward; Korzeniowski, Leszek; Kosiorowska, Anna; Kowalczyk, Paulina; Kozanecka, Maria; Mesjasz, Lidia; Nowosad, Andrzej; Oliwkiewicz, Barbara; Ostrzyniewski, Krzysztof; Oziewicz, Ewa; Pera, Bożena; Stratna, Magdalena; Starzyk, Kazimierz; Ślusarczyk, Magdalena; Świerczyńska, Jowita; Tomaszewski, Janusz; Venter, György; Vizi, László Tamás; Volchenkova, Galina; Zębala, Elżbieta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2003)
  Ze wstępu: "1 maja 2004 przyniesie radykalną zmianą sytuacji dotychczasowych kandydatów do Unii Europejskiej. Z roli aplikanta i petenta przekształcą się we współdecydenta. Już dziś z przyszłymi członkami konsultuje się ...
 • Paradygmaty i orientacje badawcze w nauce o bezpieczeństwie (added: 2020-02-03) 

  Ziarko, Janusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  Artykuł obejmuje teoretyczne rozważania dotyczące istoty paradygmatu i orientacji badawczych w nauce o bezpieczeństwie. Zaakcentowano znaczenie kwestii ontologicznych i epistemologicznych jako istotnych i pomocnych w ...
 • Partia Piratów jako egzemplifikacja ewolucji ruchów społeczno-politycznych (added: 2014-02-03) 

  Majorek, Marta; Wojniak, Justyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
 • Partie polityczne jako czynnik zmian w katalogu zasad ustrojowych państwa demokratycznego i zasadniczy element konstrukcyjny zasady pluralizmu politycznego (added: 2019-07-01) 

  Kulig, Andrzej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2001)
  "Partie polityczne w początkowym okresie swego rozwoju, a więc jeszcze jako mniej lub bardziej sformalizowane kluby czy koterie arystokratyczne napotykały na poważny opór polityczny, doktrynalny a wreszcie przeciwdziałanie ...
 • Partnerships (added: 2019-04-24) 

  Carby-Hall, Jo (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
  "The word “globalisation” has a wide-ranging meaning! It includes (a) the phenomenon of the opening of the national economies upon a liberal global market resulting from progress in Communications and transport; or (b) the ...
 • Partnerstwo czy rywalizacja? Stosunki CHRL–UE u progu XXI w. (added: 2019-04-25) 

  Zajączkowski, Kamil (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  "Unia Europejska i Chińska Republika Ludowa u progu XXI w. są jednymi z najważniejszych aktorów we współczesnych stosunkach międzynarodowych. Jednocześnie relacje między nimi nabierają od lat 90. XX w. dynamizmu i ...
 • Partnerstwo francusko-niemieckie na przełomie XX i XXI wieku (added: 2019-05-17) 

  Koszel, Bogdan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
  Ze wstępu: "Bliższa współpraca francusko-niemiecka sięga lat 50. ubiegłego stulecia. W 1954 r. podpisany został francusko-niemiecki układ kulturalny, na mocy którego powołano do życia Komitet Studiów ds. Stosunków ...
 • Partnerstwo strategiczne Polski i Ukrainy w XXI w. (added: 2019-04-17) 

  Habas, Paulina (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  Z wprowadzenia: "Polska odegrała istotną rolę w polityce Unii Europejskiej wobec Ukrainy, jednak wydarzenia ostatnich lat w tym kraju nie skłaniają do optymizmu, opadł też entuzjazm związany z „pomarańczową rewolucją”. ...
 • Partnerstwo wschodnie a polska prezydencja w Radzie UE (added: 2019-04-12) 

  Szwarc, Karolina (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  The idea of involvement of the European Union in cooperation between the EU and its Eastern neighbours has been promoted by Poland since 1998. The strongest manifestation of this effort was the Polish-Swedish initiative ...
 • Personal honor, national honor and international justice (added: 2019-04-29) 

  Rabkin, Jeremy (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  "Harvey Mansfield’s most recent book is about “manliness.” I want to talk about honor. Honor is, at least in some of its aspects, related to manliness, perhaps even a child of manliness, as Professor Mansfield indicates ...
 • Personalizacja polityki (added: 2017-03-06) 

  Gałkowski, Stanisław; Gałkowska, Agnieszka (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  It has to be pointed out that in the second half of the 20th century the public discourse was dominated mainly by two phenomena. Namely, to put that notion in short, the change of our culture from a word-centric into ...
 • Personálne a právne aspekty pracovných vzťahov ako základný faktor úspešnosti organizácie (added: 2020-02-11) 

  Nekoranec, Jaroslav; Hrášok, Miroslav (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  Inseparability part of human resources management is fairly - minded and quality employee relations. Relation between employee and employer include discretions and duties each part. It is defined in law and by many contracts. ...
 • Perspektywy działalności Światowej Organizacji Handlu w obliczu nowych tendencji w handlu światowym – efekty XI Konferencji Ministerialnej WTO (added: 2019-06-29) 

  Majchrowska, Elżbieta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  Od 2016 r. Światowa Organizacja Handlu (WTO) liczy już 164 członków, reprezentujących ponad 98% handlu światowego. Na jej forum, od 2001 r., trwa runda wielostronnych negocjacji handlowych, której rozpoczęcie uzgodniono ...
 • Perspektywy rozwoju regionów Unii Europejskiej (added: 2019-06-28) 

  Barczyk, Kazimierz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2003)
  Ze wstępu: "Regionalizm to pojęcie głęboko zakorzenione w świadomości historycznej Europejczyków. Obecny kształt Europy przypomina Europę czasów średniowiecznych. Jeden obszar, jeden język - łacina. Także dla średniowiecza ...
 • Perspektywy rozwoju stosunków handlowych Polski z Kanadą w świetle umowy CETA (added: 2020-10-19) 

  Majchrowska, Elżbieta (Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2017)
  Trwające ponad pięć lat negocjacje w sprawie umowy CETA (Comprehensive Economic Trade Agreement) między UE a Kanadą zaowocowały podpisaniem porozumienia z końcem 2016 r. Wynikająca z umowy planowana eliminacja barier ...