Now showing items 561-580 of 1044

 • Polska polityka zagraniczna 1926-1939: od koncepcji „międzymorza" Aleksandra Skrzyńskiego do idei „Trzeciej Europy" Józefa Becka (added: 2019-05-15) 

  Grygajtis, Krzysztof (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
  Ze wstępu: "Na polską politykę zagraniczną lat 1926-1939 składały się te przedsięwzięcia, które uosabiały wolę przetrwania Rzeczypospolitej na mapie politycznej Europy. Była to polityka stricte geograficzna, biorąca za ...
 • Polska tradycja prawna. Próba rozważań milleniowych (added: 2020-02-20) 

  Adamus, Jan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  "Wśród wielu trudnych problemów, przed którymi stoi nauka historii prawa polskiego, szczególne miejsce zajmuje problem charakterystyki dawnego prawa polskiego oraz problem, do jakiej rodziny praw ono należało. Jeśli ...
 • Polska ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 1926 r., a inne regulacje z zakresu praw na dobrach praw na dobrach (added: 2020-02-20) 

  Dolata, Tomasz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  "Niewątpliwym dorobkiem polskiej myśli prawniczej okresu międzywojennego było jednolite, pod względem konstrukcji doktrynalnych, ustawodawstwo z zakresu praw na dobrach niematerialnych. Stanowiło to konsekwencję faktu, ...
 • Polska w OBWE (added: 2021-03-17) 

  Zięba, Ryszard (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
  In the first years after the beginning of democratic transition in 1989, Poland continued its involvement in the Conference on Security and Co-operation in Europe, which in 1995 was renamed the Organization for Security ...
 • Polska w procesie tworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych (added: 2020-04-21) 

  Staszków, Jan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
  "Polska w procesie tworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych to katalog prezentujący odtworzenie starań Polskiego Rządu w Londynie o uczestnictwo w Międzynarodowej Konferencji w San Francisco. Konferencji zakończonej ...
 • Polska wobec powstania państwa Izrael. Stosunki wzajemne w latach 1945-1950 (added: 2019-05-22) 

  Góra, Magdalena (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
  "Postawa Polski wobec powstania państwa żydowskiego w Palestynie zdeterminowana była od ostatnich lat II wojny światowej sytuacją polityczną w kraju, a przede wszystkim znalezieniem się Polski od 1944 roku w orbicie ...
 • Polska wobec projektów Unii Europejskiej w okresie międzywojennym (added: 2019-06-26) 

  Zgómiak, Marian (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
  "Do momentu wybuchu I wojny światowej Europa jako całość odgrywała przodującą rolę w świecie. Do państw europejskich należały ogromne terytoria położone w innych częściach globu, a imperia kolonialne Wielkiej Brytanii, ...
 • Polska wobec wyzwań bezpieczeństwa narodowego (added: 2014-07-05) 

  Majchrowski, Jacek M.; Serczyk, Władysław A.; Sulowski, Stanisław; Koszel, Bogdan; Chorośnicki, Michał; Lasoń, Marcin; Mazurek, Kamila; Bojenko-Izdebska, Ewa; Bonusiak, Andrzej; Trzcielińska-Polus, Aleksandra; Stolarczyk, Mieczysław; Bonusiak, Włodzimierz; Wojcieszak, Łukasz; Pluciński, Eugeniusz M.; Kastory, Agnieszka (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
 • Polski system medialny 1989-2011 (added: 2016-03-08) 

  Pokorna-Ignatowicz, Katarzyna; Waniek, Danuta; Bajka, Zbigniew; Baran, Dariusz; Konopka, Joanna; Grzybczak, Jarosław; Zdrojewska, Kinga; Vanevska, Katarzyna; Oleszkowicz, Magdalena; Gałka, Tadeusz; Jezierski, Paweł; Frątczak, Anna; Majorek, Marta; Wojniak, Justyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
  Publikacja składa się z trzech części. Pierwsza, zatytułowana „U źródeł transformacji systemu medialnego Polski”, została poświęcona okresowi przemian systemu medialnego zapoczątkowanych w 1989 r. Druga część publikacji ...
 • Polskie doświadczenia z członkostwa w NATO 15 lat po utworzeniu NACC (Północnoatlantyckiej Rady Współpracy) (added: 2019-05-15) 

  Wiśniewski, Grzegorz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
  "Przemiany polityczne w Europie Centralnej i Wschodniej w latach 1998-2001 wywołały bardzo intensywną dyskusję polityczną w Sojuszu Północnoatlantyckim, która zaowocowała otwarciem NATO na dialog z państwami tego obszaru. ...
 • Polskie media w czasach „Solidarności" (added: 2019-06-24) 

  Pokorna-Ignatowicz, Katarzyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
  "Czasy „Solidarności”, czyli okres między sierpniem 1980 a grudniem 1981, jest jednym z najbardziej niezwykłych momentów w historii PRL, ważnym również dla polskich mediów i tworzącego je środowiska dziennikarskiego. ...
 • Polskie oddziały wartownicze przy armii amerykańskiej we Francji (added: 2019-07-01) 

  Brzoza, Czesław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2001)
  "Dowództwo przygotowujących się do inwazji na kontynent wojsk alianckich było świadome faktu, że czeka na nie wiele zadań, które z powodzeniem mogłyby być wykonywane nie przez oddziały wojskowe, potrzebne przede wszystkim ...
 • Polskie sądownictwo pracy w okresie międzywojennym (added: 2020-02-20) 

  Kotliński, Tomasz J. (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
  "Genezy wprowadzenia na ziemiach polskich odrębnego sądownictwa pracy upatrywać należy w szybko rozwijającym się od końca XIX stulecia ustawodawstwie pracowniczym oraz socjalnym, w omawianym okresie zwanym powszechnie prawem ...
 • Polskie wolnomularstwo - organizacja publiczna, warsztat intelektualny i nurt ideowy. Zarys charakterystyki (added: 2014-07-01) 

  Kargol, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2003)
  Celem artykułu będzie nacisk na aspekty społeczne, historyczne i polityczne, przy równoczesnej rezygnacji z wątków metafizycznych i towarzyszącej lożom od momentu ich powstania historii idei. Stąd w tak dużym stopniu ...
 • Polskie zasoby archiwalne do historii najnowszej w Instytucie Hoovera Uniwersytetu Stanforda w Kalifornii (added: 2018-11-16) 

  Kotulska, Olga (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
 • Polsko-niemieckie stosunki polityczne na przestrzeni trzech dekad po zjednoczeniu Niemiec – główne zagadnienia (added: 2021-03-17) 

  Kosman, Michał M. (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
  Polish-German relations after the reunification of Germany constitute an interesting field of research, which results from difficult and painful relations in a distant history, a whole range of mutual stereotypes but ...
 • Polygraph in Austria (added: 2019-05-29) 

  Stempkowski, Monika (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
  "The legal classifi cation of polygraph use in Austrian criminal courts was established almost 50 years ago. It was based on the permanent judiciary practice of the Supreme Court from the 1960s on – that the use of ...
 • Posag królowych w świetle umów małżeńskich królów polskich z XV–XVII w. (added: 2020-04-30) 

  Szulc, Tadeusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2019)
  Artykuł traktuje o instytucji posagu w królewskich kontraktach małżeńskich. Podstawę źródłową stanowi 11 zachowanych umów małżeńskich z lat 1453–1669. Posag był wyznaczany przez formalnego opiekuna panny młodej, mającego ...
 • Posiadanie pro melioratione dóbr kościelnych przez Kazimierza Wielkiego (added: 2020-02-17) 

  Goźdź-Roszkowski, Krzysztof (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
  Dożywocie królewskie na dobrach kościelnych powstawało z inicjatywy Kazimierza Wielkiego, bądź klasztoru będącego ich właścicielem. Deklarowaną ofi cjalnie główną przyczyną ustanowienia dożywocia był zamiar poprawienia ...
 • Postać Andrzeja Frycza Modrzewskiego w podręcznikach prawa międzynarodowego publicznego. Przyczynek do recepcji poglądów (added: 2019-06-28) 

  Banach, Marian (Oficyna Wydawnicza AFM, 2003)
  "W dzisiejszych czasach, w jednoczącej się Europie warto przypomnieć sylwetkę „wielkiego pisarza walczącego niezachwianie przez całe życie o postęp nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie”'. Do szczególnej grupy osób ...