Now showing items 541-560 of 4842

  Title
  Dawstwo i transplantacje narządów w opinii studentów pielęgniarstwa studiów uzupełniających pomostowych [1]
  Dążenia polityczne Kurdów w Iraku [1]
  Debata o odpowiedzialności Niemiec za sprawy międzynarodowe i warunkach udziału Bundeswehry w operacjach zagranicznych [1]
  Decentralizacja i autonomia a mniejszości etniczne w Indonezji [1]
  Decision Accuracy for the Relevant_Irrelevant Screening Test: Influence of an Algorithm on Human Decision_Making [1]
  Decolonial thinking in Brazil: perspectives for overcoming digital colonialism through the protection of human rights [1]
  Decyzje inwestycyjne współczesnej korporacji: dylematy racjonalności [1]
  Decyzje rynkowe w obliczu kryzysu: wybrane aspekty [1]
  Decyzyjność i decyzja a bezpieczeństwo pracy menedżera w organizacji – studium teoretyczne problemu badawczego [1]
  Defence policy of the Republic of Poland in the face of Russian aggression against Ukraine [1]
  Dekada niełatwej wolności: przemiany polityczne w Czechach i na Słowacji w latach 1989-1999 [1]
  Democracy, rights and exclusion in information Society: the power of (mis)information in contemporary democracies [1]
  Democratizing the Arab states. The case of monarchies of the Gulf, 1991-2004 [1]
  Demograficzny wymiar konfliktu Izraelsko-Palestyńskiego [1]
  Demography as a security strategy factor in Poland and the Russian Federation [1]
  Demokracja a wymiar współczesnej asymetrii militarnej [1]
  Demokracja i indywidualna wola [1]
  Demokracja i postęp Państwa Izrael jako element stymulujący przyspieszenie procesów modernizacyjnych i demokratycznych wśród Palestyńczyków [1]
  Demokratyczna Unia Kobiet [1]
  Demokratyczne państwo świeckie – refleksja subiektywna [1]