Now showing items 441-460 of 4873

  Title
  Cisza. Refleksje nie tylko pedagogiczne [1]
  Cities of information civilization : new challenges [1]
  Climate Protection and German Energy Security in the Second Decade of the 21st Century [1]
  Climate Security in the Light of the Realist Paradigm as Part of the Theory of International Relations [1]
  Clinical review of physical therapy intervention for ataxia [1]
  Clinical review of physical therapy intervention of swallowing disorder after stroke [1]
  Closing shut an open form: W.S. Merwin’s poetry in Polish translation [1]
  Clusters: an example of a state strategy for creating energy security in Poland [1]
  Cmentarze wirtualne - przemiany chińskich tradycji pogrzebowych [1]
  Cmentarze żołnierskie bitwy pod Limanową i Łapanowem (2–12 grudnia 1914). Analiza form i przestrzeni [1]
  Co widać z okien neoawangardy? "Z mojego okna" (1978–1999) Józefa Robakowskiego i "Czarny kwadrat na białym tle mieszka w widoku z mojego okna" (2017) Tobiasza Jędraka [1]
  Co zostało po Stachniuku? Przykład nacjonalistycznego stowarzyszenia „Zadruga” [1]
  Cocto latere nobilitavit: o ceglanych murach kościołów średniowiecznego Krakowa [1]
  Codes of ethics and security of the enterprise [1]
  Cognitive Warfare: what is our actual knowledge and how to build state resilience? [1]
  Collaborative Knowledge Services a sukces i bezpieczeństwo organizacji [1]
  Collegium Nobilium – architektura społecznego dialogu [1]
  Combat stress within the Polish Armed Forces [1]
  Common defence – the past or the future? [1]
  Common fundamental rights in the case-law of the court of justice of the european communities [1]