Now showing items 4501-4520 of 4842

  Title
  Władztwo opłatowe gmin na przykładzie wybranych opłat [1]
  Własności empiryczne cyklu finansowego - Analiza porównawcza Czech; Polski; Węgier; Wielkiej Brytanii i USA [1]
  Własność i dziedziczenie w polskiej konstytucji z 1997 r. (na tle uregulowań konstytucji wybranych państw) [1]
  Własność państwowa przedsiębiorstw sektora paliwowo-energetycznego w kontekście polityki bezpieczeństwa energetycznego [1]
  Właściwość miejscowa rzecznika dyscyplinarnego uczelni w postępowaniu w sprawie deliktu dyscyplinarnego popełnionego przez byłego nauczyciela akademickiego [1]
  Właściwość podmiotowa w kontekście przestępstw i wykroczeń zdefiniowanych w ustawie – Prawo lotnicze (art. 9 pkt 1) [1]
  Włodzimierza Gruszczyńskiego kreacje, projekcje, utopie… [1]
  You Can't Run, But You Can Hide: A Critical Look at the Fight or Flight Response in Psychophysiological Detection of Deception [1]
  Young Global Citizens: Building Inclusive Societies Through Human Rights Education [1]
  Z badań nad ewakuacją organów resortu sprawiedliwości Generalnego Gubernatorstwa w latach 1944–1945 [1]
  Z badań nad formą testamentu w statutach litewskich: testamenty ustne i pisemne [1]
  Z badań nad nazwami szkół polskich w Stanach Zjednoczonych Ameryki [1]
  Z badań nad nietykalnością majątkową polskiej szlachty. Postanowienia przywilejów z lat 1386 -1 4 5 4 [1]
  Z badań nad pojęciem "konieczności". Urguere w źródłach prawa rzymskiego. [1]
  Z badań nad procedurą licytacji w Królestwie Polskim do 1875 roku [1]
  Z doświadczeń historyka prawa jako biegłego sądowego [1]
  Z dziejów katedr skarbowości i prawa skarbowego oraz katedr prawa finansowego w Polsce [1]
  Z dziejów nauczania prawa rzymskiego u początków Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach [2]
  Z genezy pojęcia obywatelstwa [1]
  Z historii ksiąg gruntowych (Grundbücher) [1]