Now showing items 401-420 of 4873

  Title
  Changes in perception of gender stereotypes in the Armed Forces of the Slovak Republic [1]
  Charakter prawny wyroku sądu cywilnego stwierdzającego nieważność uchwały sprzecznej z ustawą podjętej przez wspólników sp. z o. o. lub walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki akcyjnej oraz rodzaj wadliwości, którą objęta jest taka uchwała [1]
  Charakterystyka aktywności politycznej mniejszości niemieckojęzycznej we Włoszech [1]
  Charakterystyka nieformalnych struktur podkultury przestępczej [1]
  Charakterystyka organizacji działań w zakresie długoterminowej archiwizacji zasobów cyfrowych w Polsce [1]
  Charakterystyka rozpoznania w operacji typu COIN [1]
  Charter of Maryland as an Example of Proprietary Colonial Charter [1]
  Charts of the 'Innocent' Subjects in the Searching Peak of Tension Tests [1]
  Charyzmatyczni przywódcy i obietnice odnowy–populizm na przykładzie Bułgarii i Rumunii [1]
  Chicago: Birthplace of Modern Polygraphy [1]
  Chicago: Where Polygraph Becomes a Science [1]
  China's Trade with ASEAN Nations: CAFTA Perspective [1]
  China: Paving the Way to Carbon Neutrality [1]
  Chiny i Rosja wobec globalnych wyzwań zmian klimatu [1]
  Chiny w koncepcji „polityki polskiej” emigracyjnego Stronnictwa Narodowego [1]
  Chiny wobec światowego kryzysu gospodarczego 2007/2008+ [1]
  Chiny: Potencjał (gospodarczy, polityczny i militarny) jako instrument kształtowania nowego układu międzynarodowego [1]
  Chiny–ASEAN (CAFTA) – nowa strefa wolnego handlu [1]
  Chińska Republika Ludowa wobec napięć i kryzysu w relacjach USA-Rosja [1]
  Chińska strategia na Bliskim Wschodzie w XXI wieku-Ewolucja kluczowych elementów [1]