Now showing items 4081-4100 of 4842

  Title
  USA wobec Bliskiego Wschodu: Od Baracka Obamy do Donalda Trumpa [1]
  Use of Polygraph in Ukraine [1]
  Using ambidexterity in the ecological security management of organisations [1]
  Using Samir Aamin’s déconnexion theory to overcome the “irrational dead-end”: an alternative perspective on North Korea’s recent economic opening strategy [1]
  Using the Polygraph Validation Test (PVT) in Solving Conflicted Polygraph Results and Confirming Deliberate Distortions by Examinees [1]
  Usprawiedliwiony błąd co do znamion czynu zabronionego – próba oceny zasadności nowelizacji z dnia 20 lutego 2015 roku [1]
  Usprawnianie zarządzania wiedzą o społecznych zagrożeniach w rozwijaniu szkolnych systemów bezpieczeństwa [1]
  Ustalanie motywacji zamachów samobójczych [1]
  Ustalanie składu rady familijnej na podstawie Kodeksu Napoleona na obszarze działania łęczyckiego sądu pokoju [1]
  Ustalanie tożsamości stron w świetle obowiązujących na ziemiach Królestwa Polskiego w XIX wieku przepisów notarialnych i hipotecznych a praktyka [1]
  Ustawa jako tytuł powołania do spadku rodzeństwa spadkodawcy w razie braku jego zstępnych – czy jest to słuszne rozwiązanie? [1]
  Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej: różnorodność czy jednolitość jej celów? [2]
  Ustawodawstwo przeciwpożarowe w dawnym Gdańsku (1454–1793) [1]
  Ustawodawstwo wyznaniowe w Polsce w opiniach przedstawicieli mniejszości religijnych [1]
  Utrata mocy testamentu w świetle ustawodawstwa obowiązującego na ziemiach Królestwa Polskiego [1]
  Utworzenie Urzędu Probierczego w Krakowie i jego działalność w latach 1843–1853 [2]
  Utworzenie Wojsk Obrony Terytorialnej jako odpowiedź na nowe zagrożenia bezpieczeństwa państwa [1]
  Uwagi na temat polityki historycznej w Polsce i Niemczech w latach 2007-2008 [1]
  Uwagi na temat środka karnego w postaci zakazu wstępu na imprezę masową [1]
  Uwagi o bezpieczeństwie globalnym Aspekty polityczno-militarne i gospodarczo-finansowe [1]