Now showing items 3141-3160 of 4844

  Title
  Realizacja koncepcji „Porozumienia bez przemocy” jako przykład edukacji alternatywnej [1]
  Realizacja wymagań dotyczących kształcenia językowego na wyższych uczelniach na podstawie analizy wybranych przykładów [1]
  Realizácia vyučovania / V • S I | • prava a zvysovame pravneho vedomia, ako významný faktor skvalitňovania I udských zdrojov v podmiankach Akademie ozbrojených sil gen. Milana Rastislava Štefánika so sídlom v Liptovskom Mikuláši, Slovenská republika [1]
  Realizing an insightful vision of a powerful and independent state: Ahmad Ibn Tulun and the reign of his dynasty (868–905) [1]
  Reasons for alienation leading to anti-social and delinquent behaviour among juveniles, according to the juveniles themselves [1]
  Recent Developments in Jurisdiction Regarding European Labour and Social Law [1]
  Recepcja obecności Instytutów Konfucjusza w wybranych krajach Afryki Zachodniej [1]
  Receptura ziołowa LCS101 i jej rola w terapii antynowotworowej [1]
  Redefining the Road for the Industry [1]
  Refleksje o podstawach programowych ruchów neopogańskich [1]
  Refleksje wokół wybranych zagadnień współczesnej historii Iraku na tle Bliskiego Wschodu [1]
  Reformy administracji publicznej - ujęcie personalistyczne [1]
  Reformy austriackiej procedury karnej w dobie Wiosny Ludów [1]
  Reformy Józefa II (1780–1790) a rządy prawa [1]
  Regionalna obrona terytorialna – możliwości i szanse współpracy [1]
  Regionalne i globalne implikacje chińsko-amerykańskiej rywalizacji energetycznej w Zatoce Perskiej [1]
  Regnare Gubernare Administrare: Prawo i władza na przestrzeni wieków (t. 1a) [1]
  Regnare Gubernare Administrare: Prawo i władza na przestrzeni wieków (t. 1b) [1]
  Regnare Gubernare Administrare: Z dziejów administracji, sądownictwa i nauki prawa (t. 2) [1]
  Regulacje prawne dotyczące sprawowania opieki duszpasterskiej w placówkach leczniczych w okresie PRL z punktu widzenia problematyki źródeł prawa. Wybrane zagadnienia [1]