Now showing items 3061-3080 of 4843

  Title
  Przesłanki dla stosowania metody opcji realnych przy wycenie niektórych złóż kopalin [1]
  Przesłanki i istota kształtowania się konfliktu Wschód-Zachód [1]
  Przesłanki i następstwa kryzysu Unii Europejskiej dla Europy i świata [1]
  Przesłanki i wyzwania poszukiwania nowej roli międzynarodowej Niemiec w dobie narastających kryzysów Unii Europejskiej – wybrane problemy badań i praktyki politycznej w XXI wieku [1]
  Przesłanki konfliktu Wschód–Zachód na przełomie lat 80. i 90. oraz skutki jego przezwyciężenia [1]
  Przesłanki sprawnej administracji publicznej [1]
  Przesłanki zasądzenia odszkodowania w miejsce przywrócenia do pracy w judykaturze Sądu Najwyższego [1]
  Przewóz „dostojnych osób” w Królestwie Polskim do 1866 roku [1]
  Przełom tarczycowy w postępowaniu ratownika medycznego [1]
  Przy dobrym z łaski boskiej rozeznaniu… Ostatnia wola Agnieszki z Żukowskich Wądołowskiej z 1743 roku [1]
  Przyczynek do dyskusji na temat standardów edukacyjnych w zjednoczonej Europie [1]
  Przyczynek do problematyki dekoncentracji w pracach komisji dla usprawnienia administracji publicznej w II Rzeczypospolitej [1]
  Przyczyny i skutki kryzysu w ujęciu makro- i mikroekonomicznym [1]
  Przyczyny Izraelskiej Interwencji w Libanie w lipcu 2006 roku [1]
  Przyczyny oraz skutki zmian prawnofinansowych instrumentów ochrony środowiska [1]
  Przyczyny stagnacji i szanse ożywienia polityki obronnej Unii Europejskiej w kontekście stosunków transatlantyckich [1]
  Przyczyny wojny domowej w Libanie w latach 1975-1990 [1]
  Przyczyny wyjazdu z Polski - najnowsza emigracja [1]
  Przyczyny występowania zatruć u pacjentów leczonych na oddziale toksykologii [1]
  Przygotowania, przebieg i wnioski z pełnienia dyżuru przez Komponent Wojsk Specjalnych w Siłach Odpowiedzi NATO [1]