Now showing items 3041-3060 of 4843

  Title
  Przemijające niedokrwienie mózgu – leczenie i postępowanie w Zespołach Ratownictwa Medycznego [1]
  Przemoc domowa wobec kobiet – weryfikacja mitów i ustalanie prawdy [1]
  Przemoc psychiczna wobec partnerki w związkach intymnych [1]
  Przemoc rodzinna wobec dziecka [1]
  Przemoc w ruchu ekologicznym: od obywatelskiego nieposłuszeństwa do terroryzmu (przypadek Earth Liberation Front) [1]
  Przeobrażenia prawa pracy a jego funkcja ochronna [1]
  Przepisy dotyczące chowu zwierząt w większych miastach Polski przedrozbiorowej [1]
  Przepisy Landrechtu Pruskiego z 1794r. dotyczące pogwałcenia moralności i zdrowia publicznego oraz nierządu [1]
  Przesiedlenie i repatriacja Polaków z Azji Środkowej w 1946 r. [1]
  Przestępczość - resocjalizacja - profilaktyka. Współczesne aspekty [1]
  Przestępczość stadionowa – stara Hydra, nowe głowy [1]
  Przestępczość w zakresie podatku VAT i oszustwa finansowe zagrożeniem dla systemu bezpieczeństwa państwa polskiego [1]
  Przestępstwa białych kołnierzyków jako zagrożenie dla ekonomicznego bezpieczeństwa państwa [1]
  Przestępstwa z użyciem przemocy w świetle akt sądów kryminalnych wybranych miast dawnego województwa krakowskiego od połowy XVI do XVIII wieku [1]
  Przestępstwo i kara w filozoficznym ujęciu Johna Finnisa [1]
  Przestępstwo rozpowszechniania fałszywych wiadomości tzw. szeptanka (art. 22 małego kodeksu karnego), w orzecznictwie Sądu Okręgowego w Krakowie w latach 1946–1950 [1]
  Przestępstwo zgwałcenia i jego sprawcy w II Rzeczypospolitej. Próba wstępnej charakterystyki [1]
  Przestrzenie publiczne – zbudowane ramy dialogu społecznego [1]
  Przestrzenne aspekty poziomu życia ludności Gwatemali [1]
  Przeszłość jako element polityki tożsamości grup etnicznych w Polsce [1]