Now showing items 281-300 of 1362

 • Granice dopuszczalności wykorzystania seksu w reklamie w uchwałach Komisji Etyki Reklamy (added: 2019-06-06) 

  Słowik, Dominik (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  The article demonstrates an attempt to defi ne the legal boundaries of using advertising that employs sexual themes on the basis of resolutions issued by the Advertising Ethics Committee. Issues with the use of sexual ...
 • Granice okcydentalizacji. Różnice w systemie wartości politycznych (added: 2019-06-26) 

  Jelonek, Adam W. (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
  "Dynamicznie rozwijająca się gospodarka państw Azji Południowo-Wschodniej skupia zainteresowanie niemal całego świata. Z równie baczną uwagą świat przygląda się azjatyckiej polityce. Urzędnicy z Waszyngtonu i Eurokraci ...
 • Granice swobody pracodawcy w doborze pracowników przy ponownym zatrudnieniu. Proaktywna funkcja prawa pracy? (added: 2020-02-11) 

  Wypych-Żywicka, Alina (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
  "W momencie, kiedy zaproponowałam temat opracowania, nie zdawałam sobie sprawy z trudności, jakie napotkam przy jego prezentacji. Wydawało mi się, że opracowanie winno koncentrować się na przepisach regulujących wspomnianą ...
 • Grover Cleveland Backster Jr - The Passing of a True Pioneer (added: 2019-05-29) 

  Cushman, Barry (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
  "“In 100 years, who, if anybody, will know your name?” We have probably all been asked that question at some point in our lives, and the honest answer for me is, quite simply, nobody is going to know who I was. While ...
 • Grupa Wyszehradzka wobec Polityki Wschodniej Unii Europejskiej (added: 2019-04-30) 

  Wojciech, Gizicki (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  Ze wstępu: "Unia Europejska przykłada coraz większą wagę do wzmacniania swojej polityki zagranicznej' Dotyczy to szczególnie obszaru Morza Śródziemnego oraz, co interesuje nas najbardziej w tym tekście, Europy Wschodniej. ...
 • Guiding Principles and Benchmarks for The Conduct of Validity Studies of Psychophysiological Veracity Examinations Using the Polygraph (added: 2019-05-30) 

  Matte, James Allan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
  "Th ere has been much controversy regarding scientifi cally accurate and persuasive methods of validating psychophysiological veracity (PV) examination techniques using the polygraph in the identifi cation of guilty and ...
 • Główne interesy i cele polityki zagranicznej zjednoczonych Niemiec. Dyskusje i kontrowersje (added: 2019-06-25) 

  Cziomer, Erhard (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
  "Celem opracowania jest syntetyczne przedstawienie dyskusji i kontrowersji wokół głównych interesów i celów w polityce zagranicznej Niemiec w aspekcie teoretycznym i praktycznym. Z jednej strony chodzi o zasygnalizowanie ...
 • Główne kierunki procesu harmonizacji polskiego prawa podatkowego z prawem wspólnotowym oraz jego efekty po akcesji Polski do UE (added: 2019-06-25) 

  Kostecki, Apoloniusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
  "1. Problematyka harmonizacji polskiego prawa podatkowego z prawem wspólnotowym skłania do refleksji, że wymóg harmonizacji nie został w odniesieniu do żadnej dziedziny prawa tak wyraźnie i stosunkowo wcześnie wyeksponowany ...
 • Główne modele orzecznictwa sądów administracyjnych (added: 2019-05-08) 

  Flisek, Karol (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  W artykule zanalizowano i poddano ocenie dwa główne modele orzecznicze, które przyjmowane są w systemach sądownictwa administracyjnego: model merytoryczny i model kasatoryjny. Skupiono się na próbie wyjaśnienia, czym są ...
 • Handel międzynarodowy vs bezpieczeństwo ekonomiczne państw. Wybrane aspekty dla kraju członkowskiego UE w globalnej gospodarce światowej na przykładzie Polski (added: 2020-04-20) 

  Pluciński, Eugeniusz M. (Oficyna Wydawnicza AFM, 2019)
  The paper focusses on selected aspects of economic security of states in the open economy. The battle for dominance and security primarily takes place in the fi eld of economics (regardless of temporary disraptions in ...
 • Helping to Make Fundamental Rights a Reality for Everyone in the EU: From the Treaty of Rome to the Fundamental Rights Agency (added: 2018-06-26) 

  Bednarczyk, Bogusława (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  Simultaneously with the entry into force of the EU Lisbon Treaty on December 1, 2009, many of the alleged weaknesses of the mechanisms of protection of fundamental rights are in the process of being addressed: the Charter ...
 • Historia badań poligraficznych (added: 2019-05-24) 

  Widacki, Jan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  Ze wstępu: "Na wstępie wypada odpowiedzieć na dwa podstawowe pytania. Pierwsze z nich, to pytanie – do czego potrzebne jest spisywanie historii instrumentalnej detekcji kłamstwa? Drugie, jeżeli przekonująco udzieli się ...
 • Historia Prawa Wyznaniowego. Wybór tekstów źródłowych (added: 2020-04-21) 

  Zarzycki, Zdzisław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
  Od Autora: "Wraz z popularyzacją wykładów akademickich na temat stosunków Państwo-Kościół pojawiła się potrzeba opracowania odpowiedniego wyboru źródeł do historii prawa wyznaniowego. Niniejsza publikacja jest pierwszym ...
 • History of Polygraph Examinations in Poland (added: 2019-05-29) 

  Widacki, Jan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
  "The first mentions of instrumental lie detection in investigations date back to a work published in 1939 by W. K. Zielińska Znaczenie psychologicznej diagnostyki dla celów śledczych (literally: “Signifi cance of ...
 • Hiszpańskie prawo reklamy (added: 2015-02-26) 

  Lampart, Małgorzata
  Ze wstępu: "W latach sześćdziesiątych XX wieku Hiszpania znajdowała się w czołówce nowoczesnych państw europejskich pod względem przyjętych regulacji dotyczących reklamy. Na mocy Statutu Reklamy wydanego w 1964 roku, ...
 • Hiszpańskie prawo reklamy (added: 2019-07-11) 

  Lampart, Małgorzata
  Ze wstępu: "W latach sześćdziesiątych XX wieku Hiszpania znajdowała się w czołówce nowoczesnych państw europejskich pod względem przyjętych regulacji dotyczących reklamy. Na mocy Statutu Reklamy wydanego w 1964 roku, ...
 • Human Security and Public Diplomacy (added: 2020-05-26) 

  Marczuk, Karina Paulina (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
  Zarówno human security (bezpieczeństwo jednostki ludzkiej), jak i dyplomacja publiczna są poddawane krytyce za brak precyzji. Obie te kategorie należą do obszaru polityki zagranicznej. Artykuł dotyczy zależności między ...
 • Human Security: Designed Cynicism or a Poorly Implemented Idea? (added: 2020-05-26) 

  de Andrade Gama, Isabela (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
  Pojęcie human security weszło do agendy międzynarodowej w 1994 r. Moment nie mógł być bardziej sprzyjający dla przesunięcia debaty na temat spraw ludzkich w stronę problematyki bezpieczeństwa i uwzględnienia innego ...
 • Idee nowelizacji kodeksu karnego (added: 2016-09-22) 

  Lubelski, Marek; Golonka, Anna; Trybus, Małgorzata; Filipowska, Monika; Stopińska, Joanna Magdalena; Zawłocki, Robert; Hoc, Stanisław; Pawlik, Renata; Szwejkowska, Małgorzata; Romańczuk-Grącka, Marta; Mozgawa, Marek; Nazar-Gutowska, Katarzyna; Gutkowska, Agnieszka; Kulesza, Jan; Chodorowska, Anna; Strzelec, Adam; Gil, Damian; Habrat, Dorota (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
 • Ikonograficznoprawne aspekty Bitwy pod Grunwaldem Jana Matejki (added: 2020-02-13) 

  Gajewska, Jolanta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  Celem artykułu jest przedstawienie ikonograficznoprawnych aspektów Bitwy p o d Grunwaldem Jana Matejki. Pochodzący z 1878 r. obraz przedstawia jedno z najważniejszych zwycięstw odniesionych przez Polskę i wpisuje się w ...