Now showing items 2941-2960 of 4843

  Title
  Problemy rozwojowe Egiptu w aspekcie Arabskiej Wiosny [1]
  Problemy seksualne ludzi otyłych w życiu społecznym – marginalizacja i fascynacja [1]
  Problemy traktowania osób nieletnich w prawie polskim [2]
  Problemy ustalania wynagrodzenia za użytkowanie górnicze [1]
  Problemy utylizacji i likwidacji odpadów [1]
  Problemy zawodowe dziennikarzy w Polsce u progu nowego wieku na podstawie analizy branżowego miesięcznika „Press” [1]
  Problemy związane ze współczesną działalnością państwowych agencji wywiadowczych [1]
  Problemy żywieniowe ludzi starszych [1]
  Procedura nadania stopnia Pierwszego Marszałka Polski lub Marszałka Polski w XX wieku [1]
  Procedury celne [1]
  Procedury opiniowania kierunkowych efektów kształcenia przez studentów [1]
  Proces doskonalenia umiejętności ofi cerów w obszarze zarządzania kryzysowego na przykładzie kształcenia w Akademii Wojsk Lądowych [1]
  Proces legitymizacji organizacji odpowiedzialnej społecznie [1]
  Proces metropolizacji megamiasta Tokio [1]
  Proces przygotowania polskich ofi cerów do pełnienia funkcji dowódczych w asymetrycznych operacjach bojowych [1]
  Proces przygotowań dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych do pełnienia dyżuru w Siłach Odpowiedzi NATO – perspektywa Centrum Szkolenia Sił Połączonych (JFTC) NATO [1]
  Proces rozszerzenia Unii Europejskiej jako cel operacyjny Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej [1]
  Proces tworzenia brygady Obrony Terytorialnej RP. Studium przypadku [1]
  Proces uczenia się przez całe życie: aspekty kształtowania kompetencji nauczycielskich [1]
  Proces wdrażania Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej a problemy transformacji gospodarczej państw poradzieckich na przykładzie Mołdawii [1]