Now showing items 2921-2940 of 4842

  Title
  Problematyka frekwencji wyborczej na podstawie o doświadczeń okręgu elbląskiego w wyborach parlamentarnych roku 2005 [1]
  Problematyka historyczno-religijna i teoretyczno-metodologiczna w religioznawstwie katolickim (1873-1939) [1]
  Problematyka i zasady żywienia pacjentów hospitalizowanych w oddziałach psychiatrycznych [1]
  Problematyka mniejszości narodowych i etnicznych w systemie edukacji obywatelskiej [1]
  Problematyka odpowiedzialności partnerów za zobowiązania w spółce partnerskiej [1]
  Problematyka odpowiedzialności za przestępstwo z art. 217 kodeksu karnego w świetle art. 96 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego [1]
  Problematyka religioznawcza w badaniach polskich orientalistów w latach 1873-1939 [1]
  Problematyka roszczeń dotyczących „złego urodzenia” w polskim orzecznictwie [1]
  Problematyka rozwodu i rodzin rekonstruowanych - implikacje terapeutyczne [1]
  Problems of Questions in Event Knowledge Tests [1]
  Problems relating to development of agricultural land market: case of Slovakia [1]
  Problemy energetyki atomowej w Unii Europejskiej [1]
  Problemy etyczne i moralne w zawodzie ratownika medycznego [1]
  Problemy funkcjonowania współczesnego lotnictwa państwowego Proponowany kierunek zmian [1]
  Problemy geopolityczne w stosunkach polsko-ukraińskich [1]
  Problemy ludzi po przebytym zawale mięśnia sercowego [1]
  Problemy ludzi przewlekle chorych w opiniach osób udzielających im pomocy w środowisku zamieszkania [1]
  Problemy prawnego i faktycznego określenia zatrzymania osoby przez policję [1]
  Problemy rodzin dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym [1]
  Problemy rozwojowe Egiptu w aspekcie Arabskiej Wiosny [1]