Now showing items 2901-2920 of 4842

  Title
  Probability Assessment of the Value of Psychophysiological Stimuli [1]
  Problem bezpieczeństwa energetycznego Polski w latach 2015–2020 [1]
  Problem cyfrowej stratyfikacji w ponowoczesnym społeczeństwie informacyjnym [1]
  Problem dopuszczalności objęcia przez radnego funkcji ławnika [1]
  Problem emisji gazów cieplarnianych w polityce klimatycznej i bezpieczeństwie energetycznym Niemiec w drugiej dekadzie XXI wieku – bilans klimatyczno-energetyczny [1]
  Problem inicjacji narkotykowej wśród młodzieży oraz profilaktyka zjawiska [1]
  Problem konkurencyjności systemu gospodarczego Unii Europejskiej i USA [1]
  Problem konstytucyjności administracyjnego sądownictwa ubezpieczeń społecznych [1]
  Problem nadciśnienia tętniczego u dzieci i młodzieży [1]
  Problem odpowiedzialności prawnej w procesie prywatyzacji majątku Skarbu Państwa [1]
  Problem osad beduińskich na izraelskiej Pustyni Negew w świetle prawa międzynarodowego [1]
  Problem osadnictwa żydowskiego w kontekście negocjacji Izraelsko-Palestyńskich [1]
  Problem pacjentów zażywających dopalacze i inne środki psychoaktywne w obecnej praktyce ratownika medycznego [1]
  Problem roszczeń cywilno-prawnych obywateli Niemiec wobec Polski [1]
  Problem stresu i jego skrajnych konsekwencji u pracowników ochrony osób i mienia [1]
  Problem ubóstwa: uwarunkowania, korelaty, czynniki składowe [1]
  Problem używania Internetu przez młodzież [1]
  Problem warunkowości pomocy krajom rozwijającym się. Model równowagi Nasha [1]
  Problematyka agresji wobec ratowników medycznych w zespołach ratownictwa medycznego [1]
  Problematyka aksjologiczna w Karcie Narodów Zjednoczonych [1]