Now showing items 221-240 of 4842

  Title
  Bayesowskie graniczne funkcje kosztu dla sektora dystrybucji energii [1]
  Baza źródłowa do badań nad administracją pośredniego szczebla w Królestwie Polskim do 1866 roku [2]
  Bałtycka "Zimna Wojna". Możliwe reakcje NATO i UE na rosyjską aktywność militarną na akwenie bałtyckim [1]
  Benefits, challenges, and perspectives of using the blockchain technology in emergency management [1]
  Benford’s Law [1]
  Bengalscy muzułmanie - od autonomii do niepodległego państwa [1]
  Bent, czyli bliżej Becketta [1]
  Benzodiazepiny - działanie i zastosowanie w ratownictwie medycznym [1]
  Beyond The Veil. Some Sociological Remarks on Muslim Feminism and The „Hijab" [1]
  Bezdomność jako kwestia społeczna [1]
  Bezpečnosť štátu a bezpečnostný systém [1]
  Bezpieczeństwo Azji Centralnej w kontekście strategii współpracy USA i ChRL z państwami regionu [1]
  Bezpieczeństwo ekologiczne, kompetencje a zaufanie międzyorganizacyjne. Aspekty strategiczne. [1]
  Bezpieczeństwo energetyczne (Unii Europejskiej). Studium teoretyczne [1]
  Bezpieczeństwo energetyczne Japonii w kontekście stosunków z państwami Zatoki Perskiej w latach 2007−2016 [1]
  Bezpieczeństwo energetyczne Polski a swoboda wyboru źródeł energii w kontekście unijnej polityki klimatyczno-energetycznej [1]
  Bezpieczeństwo energetyczne Polski a sytuacja ekonomiczna Kompanii Węglowej SA po 2014 roku [1]
  Bezpieczeństwo energetyczne Polski na przykładzie zaopatrzenia w gaz ziemny, ropę naftową i energię elektryczną [1]
  Bezpieczeństwo energetyczne Rumunii [1]
  Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej w kontekście Partnerstwa Wschodniego - wybrane problemy [1]