Now showing items 201-220 of 4842

  Title
  Azyl kościelny w protestanckim Gdańsku w świetle incydentu z 1700 roku, opisanego w diariuszu syndyka miejskiego Johanna Ernesta von der Lindego [2]
  Badania krakowskiego środowiska akademickiego dotyczące pomysłów na innowacyjne rozwiązania technologiczne i możliwości ich praktycznego wykorzystania [1]
  Badania krakowskiego środowiska akademickiego dotyczące pomysłów na innowacyjne rozwiązania technologiczne i możliwośći ich praktycznego wykorzystania [1]
  Badania marketingowe, ich istota i zakres [1]
  Badania metaanalityczne w pedagogice [1]
  Badania nad działalnością legislatur — interdyscyplinarny obszar nauki [1]
  Badania nad właściwościami operacyjnymi metody AHP [1]
  Badania poligraficzne w byłym bloku wschodnim [1]
  Badania poligraficzne w Polsce [1]
  Badania poligraficzne w systemie bezpieczeństwa przedsiębiorstwa [1]
  Badania sytuacji zdrowotnej bezdomnych mężczyzn z powiatu tarnowskiego [1]
  Badanie efektywności szkolenia w zakresie techniki masażu serca wśród młodzieży [1]
  Badanie postrzegania marki regionalnej i lokalnej [1]
  Badanie zależności nasilenia bólu pooperacyjnego od warunków wykonywania pomiarów [1]
  Balancing Human Dignity, Life and Security. On Dogmatic Structures of Fundamental Rights in Times of Terrorism [1]
  Banki na rynku kapitałowym. Podstawowe zagadnienia bankowości inwestycyjnej [1]
  Bankowość polska w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej [1]
  Barack Obama - koniec czy nowy rozdział amerykańskiego dylematu? [1]
  Barbarzyńcy i obywatele: myślenie polityczne wobec wartości [1]
  Bariery edukacyjne Romów na Węgrzech [1]