Now showing items 181-200 of 4842

  Title
  Aspiryna 115 lat od odkrycia-nowe zastosowania [1]
  Assessing the political stability of Oman [1]
  Assessing the potential of OSINT on the Internet in supporting military operations [1]
  Assessment of selected types of support and their importance for the quality of life of carers of people after ischemic stroke [1]
  Association between PM10 air pollution and birth weight after full-term pregnancy in Krakow city 1995–2009 – trimester specificity [1]
  Asymetryczne partnerstwo czy pragmatyczna współpraca? Szansa na Polsko-Niemiecki sojusz w pogrążonej w kryzysie UE [1]
  Atlas demograficzny Japonii = Demographic atlas of Japan [1]
  Attempt at Detection of Deception Based on Records of Physiological Reactions Remotely Captured with FaceReader Software. Part 1 [1]
  Attempts at Detecting Deception Through Evaluation of Non-verbal Symptoms [1]
  Attempts at Lie Detection Based on Scientific Premises on the End of 19 Century and in the First Half of the 20 Century [1]
  Australia: Immigration and Multiculturalism [1]
  Australijskie prawo konkurencji – zagadnienia wybrane [1]
  Austriacka procedura karna z 1853 i 1873 roku w praktyce orzeczniczej sądów krakowskich [1]
  Autobiografia w rodzinie, rodzina w autobiografii. Szkic historyczny [1]
  Autobiografie w literaturoznawstwie i w socjologii. Rozbieżności i styczne (wstępne rozpoznanie teoretyczne) [1]
  Automatyzacja procesów wnioskowania aktywizowanych w czasie recepcji tekstu [1]
  Autonomia Palestyńska po śmierci Jasera Arafata. Wybory prezydenckie 2005 r [1]
  Autoportret polskich (neo)pogan. Prezentacja wyników badań ankietowych [1]
  Autorytarna demokracja w Malezji. Ewolucja systemu politycznego w latach 1969-2004 [1]
  Azja Środkowa jako obszar oddziaływania Polityki Wschodniej Unii Europejskiej [1]