Now showing items 1-17 of 17

 • European Polygraph no. 2 (36), 2016 (added: 2016-07-11) 

  Aleskovskiy, Sergey; Shurany, Tuvia; Tarabuła, Marcin; Widacki, Michał; Szuba-Boroń, Anna; Gołaszewski, Marcin; Widacki, Jan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
 • European Polygraph no. 4 (42), 2017 (added: 2018-04-05) 

  White, Bruce; Lep, Łukasz; Widacki, Michał; Shapovalov, Vitaliy; Gołaszewski, Marcin (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
 • European Polygraph nr 1 (23), 2013 (added: 2015-01-22) 

  Matte, James Allan; Leshkovych, Taras; Amsel, Tuvya T.; Gołaszewski, Marcin (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
 • European Polygraph nr 1 (27), 2014 (added: 2016-01-14) 

  Vendemia, Jennifer M.C.; Wilcox, Daniel T.; Donathy, Marguerite L.; Dukała, Karolina; Polczyk, Romuald; Gołaszewski, Marcin (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
 • European Polygraph nr 1 (31), 2015 (added: 2016-06-09) 

  Gołaszewski, Marcin; Zając, Paweł; Widacki, Jan; Jaworski, Ryszard; Leśniak, Marek (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
 • European Polygraph nr 2 (16), 2011 (added: 2015-01-09) 

  Matte, James Allan; Shurany, Tuvia; ; Gołaszewski, Marcin; Wrońska, Małgorzata (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
 • European Polygraph nr 2 (28), 2014 (added: 2016-01-14) 

  Widacki, Jan; Gołaszewski, Marcin; Saldžiūnas, Vitas; Kovalenko, Aleksandras; Krapohl, Donald J. (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
 • European Polygraph nr 3 (25), 2013 (added: 2015-01-21) 

  Cushman, Barry; Patton, Charles A.; Gordon, Nathan J.; Fleisher, William L.; Saldžiūnas, Vitas; Kovalenko, Aleksandras; Gołaszewski, Marcin (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
 • European Polygraph nr 4 (22), 2012 (added: 2015-01-16) 

  Gołaszewski, Marcin; Saldžiūnas, Vitas; Kovalenko, Aleksandras; Widacki, Jan; Ibek, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
 • Kierunki rozwoju instrumentalnej i nieinstrumentalnej detekcji kłamstwa problemy kryminalistyczne, etyczne i prawne (added: 2019-05-24) 

  Widacki, Jan; Antos, Jacek; Dukała, Karolina; Gołaszewski, Marcin; Kuhny, Aleksandra; Miazga, Paweł; Mikrut, Zbigniew; Polczyk, Romuald; Szuba-Boroń, Anna; Tarabuła, Marcin; Widacki, Michał (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  Z wprowadzenia: "Detekcja kłamstwa ma długa historię. Pierwsze próby detekcji kłamstwa w oparciu o osiągnięcia nauki, głównie psychologii i fizjologii, podejmowano już na przełomie XIX i XX wieku. Z czasem wykształciły ...
 • Polygraph Examination of Pregnant Women: Dilemmas and Recommendations (added: 2019-05-27) 

  Gołaszewski, Marcin (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
  From introduction: "Practice of polygraph examinations may require that experts subject a pregnant woman to such an examination, witth e.g. state security in mind or due to a burning need of verifying information that ...
 • Psychologiczne podstawy efektywności badań poligraficznych - nowe podejście w XXI w. (added: 2020-02-10) 

  Gołaszewski, Marcin (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  The article compares the traditional concepts, dominant until recently and explaining the essence of polygraph examination and its effectiveness with a relatively new approach based on more solid scientific foundations. ...
 • Studia Prawnicze: rozprawy i materiały nr 2 (21), 2017 (added: 2018-04-27) 

  Załucki, Mariusz; Rzewuski, Maciej; Janda, Paweł; Świrgoń-Skok, Renata; Arkuszewska, Aneta; Flaga-Gieruszyńska, Kinga; Bodio, Joanna; Rzewuska, Magdalena; Kulski, Robert; Kościółek, Anna; Borek, Marcin; Jasińska, Katarzyna; Świątkowski, Andrzej Marian; Wujczyk, Marcin; Widacki, Jan; Gołaszewski, Marcin; Ruczkowski, Piotr; Kania, Agnieszka; Augustyniak, Monika; Wolak, Grzegorz; Mucha, Sylwiusz; Bałos, Iga (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  Do rąk czytelników oddajemy kolejny numer naszego czasopisma. Tym razem zawiera on głównie cywilistyczne opracowania związane z projektem naukowym „Nowe regulacje prawne w celu ułatwienia w dochodzeniu wierzytelności” ...
 • Studia Prawnicze: rozprawy i materiały nr 2, 2012 (added: 2014-04-28) 

  Kubiak, Hieronim; Biernat, Tadeusz; Zamuliński, Filip; Noworyta, Rafał; Pawlik, Renata; Irlik, Kamila; Radwaniak, Krzysztof; Gołaszewski, Marcin; Gajek, Krzysztof; Kolaszyński, Mateusz; Sztompka, Piotr (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
 • Subiektywizm w badaniach poligraficznych (added: 2018-07-20) 

  Widacki, Jan; Gołaszewski, Marcin (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  Przez element subiektywizmu w badaniach poligrafi cznych rozumiemy występujący przy ocenie dokonywanej przez eksperta margines swobody interpretacji, niepodlegający żadnym obiektywnym kryteriom. O istnieniu tego marginesu ...
 • Thermal Vision as a Method of Detection of Deception: A review of experiences (added: 2019-05-27) 

  Gołaszewski, Marcin; Zając, Paweł; Widacki, Jan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
  From introduction: "Turning pale or red in the face, besides expressive movements (mimic and pantomimic) belonged to the earliest observed symptoms of emotions, which sometimes were even directly treated as symptoms of ...
 • Validated Techniques and Scoring Models for PDD Test Data Analysis ‒ Conclusions from the 2011 APA Report (added: 2019-05-29) 

  Gołaszewski, Marcin (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  "Standards concerning polygraph examinations for common application can be found in by-laws as well as in recommendations issued by the American Polygraph Association (APA) and in standards adopted by ASTM Internationa ...