Now showing items 21-40 of 4917

  • Emocje w teorii prawa (added: 2023-02-01) 

   Stanek, Julia (Oficyna Wydawnicza AFM, 2022)
   Pomimo wielu punktów stycznych pomiędzy emocjami a prawem emocje w kontekście zagadnień prawnych rzadko stają się przedmiotem badań, a zwłaszcza badań w teorii prawa. Na początku XX wieku Leon Petrażycki podjął jedną z ...
  • Motywacja w świetle popełniania wykroczeń i przestępstw w prawie pracy w zakresie wyboru zatrudnienia (added: 2023-02-01) 

   Piwowarska, Kinga (Oficyna Wydawnicza AFM, 2022)
   W artykule zaprezentowane zostały wybrane zagadnienia dotyczące funkcji afirmacyjno-motywacyjnej prawa karnego. Prawo karne jest narzędziem reakcji państwa na nieakceptowalne w danej społeczności zachowania, przybierające ...
  • Sędziowie o emocjach – rozważania w świetle badań empirycznych (added: 2023-02-01) 

   Partyk, Aleksandra (Oficyna Wydawnicza AFM, 2022)
   Czy sędziowie mają „prawo do emocji”? Zagadnienie emocji w orzekaniu od wieków budzi zainteresowanie badaczy zajmujących się różnymi dyscyplinami nauki. Sędzia, który rozsądza spór, powinien podejmować decyzje w sposób ...
  • Funkcja psychologiczna podatku na przykładzie daniny solidarnościowej (added: 2023-02-01) 

   Klimek, Paweł (Oficyna Wydawnicza AFM, 2022)
   Funkcję psychologiczną podatku należy wyróżnić, ponieważ zjawisko opodatkowania uzewnętrznia problemy dwóch przeciwstawnych interesów, a władza podatkowa nakładająca podatek powinna troszczyć się o urzeczywistnienie dochodów ...
  • Ocena wiarygodności bez emocji, czyli przesłuchania na piśmie i podczas e-rozpraw (added: 2023-02-01) 

   Jasińska, Katarzyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2022)
   W niniejszym artykule dokonana zostaje analiza przebiegu przesłuchania świadka (strony) pod kątem zachowań niewerbalnych i zjawisk paralingwistycznych, w tym jego reakcji na zadawane pytania, jako istotne elementy oceny ...
  • Czynniki wpływające na motywację obywateli do aktywnego udziału w życiu publicznym (added: 2023-02-01) 

   Bednarczyk-Płachta, Agnieszka (Oficyna Wydawnicza AFM, 2022)
   Zmiany zachodzące w obrębie prawa administracyjnego są wynikiem motywacji, która determinuje działania obywateli do uczestniczenia w życiu publicznym, oraz wpływu tworzonych norm prawnych na możliwości aktywnego udziału ...
  • Motywacyjna podstawa prawa (added: 2023-02-01) 

   Stanek, Julia (Oficyna Wydawnicza AFM, 2023)
   Przedmowa: "Jaki jest mechanizm motywacji? Na czym polega motywacyjne działanie prawa? Pytania te są kluczowe dla zbadania istoty prawa i jego wpływu na postępowanie ludzi w społeczeństwie. Poznanie mechanizmów motywacji ...
  • Emocje oraz ich wpływ na proces podejmowania decyzji. Badanie własne z zakresu prawa rodzinnego (added: 2023-02-01) 

   Witek-Mioduszewska, Katarzyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2022)
   Problematyka emocji jest niewątpliwie istotna zarówno z poznawczego, jak i pragmatycznego punktu widzenia. Obszar ten jest uniwersalny, bowiem emocje wpływają na życie każdego człowieka. Zagadnienia dotyczące omawianej ...
  • Emocje i motywacja w prawie. Wybrane aspekty (added: 2023-01-30) 

   Stanek, Julia; Partyk, Aleksandra; Witek-Mioduszewska, Katarzyna; Jasińska, Katarzyna; Strzelec, Adam; Piwowarska, Kinga; Bednarczyk-Płachta, Agnieszka; Klimek, Paweł (Oficyna Wydawnicza AFM, 2022)
   Z wprowadzenia:"Zainteresowanie osiągnięciami współczesnej psychologii oraz naukami kognitywnymi nie jest nowością w teorii prawa. Powstało oraz powstaje wiele koncepcji teoretycznoprawnych opartych na wynikach nauk ...
  • Top-down selection of information as an element of strategic information management in the event of a threat of internal destabilisation (added: 2023-01-27) 

   Majorek, Marta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2022)
   In many authoritarian countries, the Internet is an oasis of freedom of speech and the free transfer of knowledge – thus, if not completely free, then at least a more free space for transferring content than traditional ...
  • Benefits, challenges, and perspectives of using the blockchain technology in emergency management (added: 2023-01-27) 

   Sienkiewicz-Małyjurek, Katarzyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2022)
   The potential of blockchain causes more researchers to postulate this technology’s use in public governance. Due to the specificity and complexity of emergency management, blockchain may have particular importance in ...
  • Operationalising a safety culture in the management of a business entity (case study) (added: 2023-01-27) 

   Giszterowicz, Agnieszka (Oficyna Wydawnicza AFM, 2022)
   Safety culture – along with quality and environmental culture – determines a positive image, competitive advantage and financial benefits. As a result, interest in this category continues to grow (CE or B certification). ...
  • The manager and the safety culture of the organisation: a conceptual model (added: 2023-01-27) 

   Leśniewski, Michał Adam (Oficyna Wydawnicza AFM, 2022)
   Safety is a problem that every organization that wants to shape its competitiveness must be able to face in order to maintain its advantage on the market. From the point of view of the management process, the implementer ...
  • The management of distributed energy resources for national security (added: 2023-01-27) 

   Waśniewski, Krzysztof (Oficyna Wydawnicza AFM, 2022)
   This article investigates the possibilities of using distributed energy resources (DER) to increase the resilience of national energy systems and national security, including the case of war. A review of literature is ...
  • Soft Systems Methodology in identifying and eliminating occupational safety hazards (added: 2023-01-27) 

   Ziarko, Janusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2022)
   Soft Systems Methodology (SSM) and occupational safety and health (OSH) are areas of human knowledge and interest that are important to, but relatively independent of, each other. SSM uses the idea of systems to find ...
  • Information management and engaged journalism in the conditions of manipulated mainstream media transmission – OKO.press as the example (added: 2023-01-27) 

   du Vall, Marta; Majorek, Marta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2022)
   The article presents an internal fact-checking procedure which in the opinion of the authors is a mandatory procedure for journalists, an important and necessary stage in a journalistic routine. The good practice is that ...
  • Using ambidexterity in the ecological security management of organisations (added: 2023-01-27) 

   Chodyński, Andrzej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2022)
   The main currents of research on ambidexterity in the context of organisational security with emphasis on the role of network links are indicated. The hypothesis that ambidexterity, using governance mechanisms, can support ...
  • Hydrogen use in Poland in the light of EU policy to move away from coal: the concepts of hydrogen valleys and smart and sustainable cities (added: 2023-01-27) 

   Bałamut, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2022)
   Hydrogen can be used in several ways, including as a raw material, fuel or as an energy carrier. Therefore, hydrogen becomes an object of interest not only to companies, but also to individual governments. The European ...
  • Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2022, nr 2 (XLVII) Security management mechanisms in the face of contemporary threats (added: 2023-01-27) 

   Chodyński, Andrzej; Sienkiewicz-Małyjurek, Katarzyna; Waśniewski, Krzysztof; Bałamut, Anna; Ziarko, Janusz; Giszterowicz, Agnieszka; Leśniewski, Michał Adam; du Vall, Marta; Majorek, Marta; Jabłoński, Marek; Krüger, Dirk-Ulrich; Kazimierski, Andrzej; Kwieciński, Mirosław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2022)
   Introduction: "The level of security of an organisation depends on a variety of factors, including the ability to identify risks and the implementation of security management, including governance mechanisms. The following ...
  • Project management (added: 2023-01-26) 

   Bednarczyk-Płachta, Agnieszka; Grzyb, Mariusz; Woźniak-Zapór, Marta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2022)
   Introduction Project management is dependent on a number of variables such as the rapidly evolving environment, the market, the ability to self-improve, financial resources, market position and many others. Project ...