Now showing items 1-20 of 4403

  • O koniecznej koegzystencji nauk penalnych i nie tylko - kilka uwag w kontekście dylematu: stabilność czy zmienność prawa karnego (added: 2020-11-27) 

   Pawlik, Renata (Elset, 2017)
   "Stabilność systemu prawa, jak również stabilność w obrębie pojedynczych gałęzi zarówno w piśmiennictwie jaki i praktyce, zaliczana jest do podstawowych wartości, a wątpliwości może budzić jednak to, czy owa stabilność ...
  • China's Trade with ASEAN Nations: CAFTA Perspective (added: 2020-11-27) 

   Majchrowska, Elżbieta (Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011)
   1 stycznia 2010 roku zaczęła działać nowa strefa wolnego handlu między Chinami a Stowarzyszeniem Krajów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN), czyli tzw. CAFTA (China-ASEAN Free Trade Agreement). Jest to aktualnie najbardziej ...
  • Kościół w procesie transformacji w latach 1989-2014. Od mediacji i współpracy do politycznego dyktatu (added: 2020-11-27) 

   Waniek, Danuta (Wydawnictwa AGH, 2014)
   Ze wstępu: "Okres od zakończenia II wojny światowej (70 lat) stanowi dla społeczeństwa polskiego zbiór doświadczeń historycznych, naznaczonych życiem w dwóch przeciwstawnych sobie modelach ustrojowych: w systemie realnego ...
  • Państwo neutralne w cyberprzestrzeni (added: 2020-11-26) 

   Srogosz, Tomasz (Wydawnictwo C.H. Beck, 2016)
   Z wprowadzenia: "Pojęcie neutralności w prawie międzynarodowym kojarzone jest z paryskim aktem uznania i gwarancji wieczystej neutralności Szwajcarii i części Sabaudii z 20.11.1815 r. oraz art. 84 Aktu Końcowego Kongresu ...
  • Brytyjskie systemy ochrony osób bliskich spadkodawcy a prawo polskie. Studium prawnoporównawcze (added: 2020-11-26) 

   Partyk, Aleksandra (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
   Ze wstępu: "Ochrona osób bliskich spadkodawcy to jedno z bardziej kontrowersyjnych zagadnień prawa spadkowego ostatnich lat. Spośród wielu możliwych systemów zazwyczaj to systemy rezerwy i zachowku, pochodzące z ...
  • Analiza potrzeb jako pierwszy krok w doborze materiałów dydaktycznych (added: 2020-11-25) 

   Sendur, Agnieszka M. (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018)
   W przypadku materiałów dydaktycznych w nauczaniu języków obcych dla celów zawodowych mamy do czynienia z sytuacjami rozpiętymi szeroko na osi kontinuum. Z jednej jej strony znajdują się języki specjalistyczne, dla których ...
  • Realizacja wymagań dotyczących kształcenia językowego na wyższych uczelniach na podstawie analizy wybranych przykładów (added: 2020-11-25) 

   Sendur, Agnieszka M. (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016)
   The implementation of new regulations concerning language abilities of university students has sparked a discussion regarding the nature of university foreign language classes as well as effective methods of teaching. ...
  • CERTYFIKACJA ZNAJOMOŚCI JĘZYKÓW OBCYCH DLA CELÓW SPECJALISTYCZNYCH – MIĘDZY TEORIĄ A RZECZYWISTOŚCIĄ (added: 2020-11-24) 

   Sendur, Agnieszka M. (Czasopismo Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, 2020)
   A certificate proving the holder’s proficiency in a foreign language for specific purposes (LSP) should guarantee that the person submitting such a document is able to perform specific professional tasks using the ...
  • Nauczyciele języków obcych a doskonalenie zawodowe w trybie zdalnym (added: 2020-11-23) 

   Sendur, Agnieszka M.; Kościńska, Agnieszka (Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej, 2020)
   Zawód nauczyciela wymaga od osób go wykonujących ciągłych działań na rzecz rozwijania własnych kompetencji zawodowych. Mogą być one realizowane zarówno w sposób formalny – poprzez udział w propozycjach doskonalenia zawodowego ...
  • Powstawanie i kontynuacja państw Afryki Subsaharyjskiej: od państwa jurydycznego do empirycznego (added: 2020-11-20) 

   Srogosz, Tomasz (Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2009)
   The problem of weakness of state structures in the Sub-Saharan Africa results from international law conditions of decolonization. The postcolonial states were created on the basis of the self-determination of “colonial ...
  • Wpływ wspólnych wartości na zjawisko izomorfizmu organizacyjnego (added: 2020-11-17) 

   Chodyński, Andrzej (Oficyna Wydawnicza Humanitas, 2018)
   Zjawisko izomorfizmu organizacyjnego wiąże się z upodabnianiem się różnych organizacji. Autor prezentuje pogląd o wpływie podobieństwa kultur różnych krajów na kultury organizacyjne poszczególnych organizacji, a co za ...
  • Władztwo opłatowe gmin na przykładzie wybranych opłat (added: 2020-11-17) 

   Czaja-Hliniak, Irena (Wydawnictwo UMCS, 2019)
   "Pojęcie autonomii, a także decentralizacji, wiąże się z władztwem finansowym. Zastosowanie znajduje zasada ograniczonego władztwa podatkowego zdeterminowana konstytucyjną zasadą uchwalania podatków i innych danin publicznych ...
  • Świadkowie. Przy torze kolejowym Andrzeja Brzozowskiego (added: 2020-11-16) 

   Preizner, Joanna (Uniwersytet Śląski w Katowicach, 2010)
   The starting point is the explanation of how Zofia Nałkowska got the story idea for her most famous book Medallions while working on the Committee for Investigation of Nazi War Crimes in Poland. The author then proceeds ...
  • Kilka refleksji na temat polityki „dobrej zmiany” (added: 2020-11-13) 

   Waniek, Danuta (Fundacja im. Kazimierza Kelles-Krauza, 2017)
   "Przez ostatnie miesiące byliśmy świadkami narastania politycznego napięcia, wywołanego cyniczną próbą szybkiego przejęcia przez PiS kontroli nad całością polskiego sądownictwa. W atmosferze politycznego skandalu partia ...
  • Handel międzynarodowy i inwestycje zagraniczne w rozwoju Małopolski (added: 2020-11-10) 

   Budzowski, Klemens; Świerczyńska, Jowita (Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011)
   Artykuł jest krótką analizą potencjału gospodarczego Małopolski. Współczesna Małopolska jest atrakcyjnym miejscem do lokowania kapitału międzynarodowego, dużym, chłonnym rynkiem, jednym z najlepszych w kraju zapleczem ...
  • Konflikty współczesnego świata. 1 (added: 2020-11-10) 

   Borkowski, Robert; Kulińska, Lucyna; Artymiak, Regina; Porębski, Leszek; Paterek, Włodzimierz; Słupek, Lucyna; Pilecka, Barbara; Augustynek, Andrzej (Wydawnictwa AGH, 2001)
   Ze wstępu: "Książka, którą oddajemy do rąk czytelników to rezultat kilkuletniej pracy pracowników Instytutu Nauk Społecznych AGH zajmujących się między innymi prowadzeniem wykładów i konwersatoriów z przedmiotów „Konflikty ...
  • Moralność i niemoralność: szkice o polityce i społeczeństwie (added: 2020-11-06) 

   Borkowski, Robert; Galarowicz, Jan; Siciński, Michał; Śliwiński, Piotr; Regiewicz, Adam; Pawlak, Justyna; Piróg, Tomasz; Zwoliński, Andrzej; Stojkow, Maria; Zuchowska-Skiba, Dorota; Majcherkiewicz, Tatiana; Czerwińska, Ewa (Wydawnictwa AGH, 2005)
   Słowo wstępne: "W naukach społecznych moralność i niemoralność możemy rozpatrywać w trzech -kładach odniesienia, inaczej mówiąc, na trzech poziomach strukturalnych: - w życiu jednostek, - w życiu publicznym, - w wymiarze ...
  • Cities of information civilization : new challenges (added: 2020-11-05) 

   Palej, Anna (Wydawnictwo PK, 2019)
   Preface: "The contemporary time is a period of far-reaching transformations driven by Information Technology, and the structure necessary for its functioning is the complex telecommunication Web. It is a revolutionary stage ...
  • Starość i młodość : szkice o polityce, społeczeństwie i kulturze (added: 2020-11-05) 

   Borkowski, Robert; Litwiniszyn, Aldona; Śliwiński, Piotr; Stark, Katarzyna; Regiewicz, Adam; Fiedler, Radosław; Siciński, Michał; Kuprewicz, Małgorzata; Czakon, Dorota; Czerwińska, Ewa (Wydawnictwa AGH, 2007)
   Ze wstępu: "Upływ czasu, przemijanie i wyróżnianie faz życia człowieka były przedmiotem refleksji humanistycznej od zarania filozofii. Zachodzące współcześnie przemiany demograficzne pociągają za sobą skutki ekonomiczne i ...
  • Praca i bezczynność : szkice o polityce, społeczeństwie i kulturze (added: 2020-11-04) 

   Borkowski, Robert; Śliwiński, Piotr; Kwaterko, Mateusz; Urbański, Jarosław; Siciński, Michał; Stark, Katarzyna; Małecka, Anna; Bieławka, Maria; Wąsiński, Arkadiusz; Jackiewicz, Aleksandra M.; Grzegorzewska, Maria K.; Czerwińska, Ewa; Klein, ks. Kajetan; Klima, Zbigniew; Kulińska, Magdalena; Wądrzyk, Monika; Kulińska, Lucyna; Leśniewska, Joanna; Kubica, Andrzej (Wydawnictwa AGH, 2009)
   Ze wstępu: "Humanistyczna refleksja nad pracą człowieka jest tak stara jak filozofia. O pracy pisali na przestrzeni wieków Hezjod, Emile Durkheim, Karol Marks, Stanisław Staszic, Leon XIII, a o czasie wolnym od pracy - np. ...