Now showing items 1-20 of 4529

  • Bezpieczeństwo międzynarodowe. Aspekty polityczne i ekonomiczno-społeczne (added: 2021-04-12) 

   Czermińska, Małgorzata; Budzowski, Klemens; Majchrowski, Jacek M.; Mania, Andrzej; Mickiewicz, Piotr; Gacek, Łukasz; Lasoń, Marcin; Młynarski, Tomasz; Molo, Beata; Bednarczyk, Bogusława; Garlińska-Bielawska, Joanna; Stawowy-Kawka, Irena; Brataniec, Katarzyna; Majchrowska, Elżbieta; Paterek, Anna; Świerczyńska, Jowita (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
   Ze wstępu: "Bezpieczeństwo najogólniej można zdefiniować jako pewność, brak zagrożenia i zdolność ochrony przed niebezpieczeństwami – i jako takie jest warunkiem niezbędnym dla funkcjonowania ludzi, społeczeństw i państw. ...
  • Oświata na ziemi niepołomickiej (added: 2021-04-08) 

   Olearczyk, Teresa (Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum, 2020)
   Ze wstępu: "Pojęcie „oświata” jest rozumiane szeroko jako system instytucji, pewien rodzaj działalności, a także jako stan świadomości społeczeństwa. Encyklopedia powszechna podaje, że jest to „stan i proces upowszechnienia ...
  • Problem bezpieczeństwa energetycznego Polski w latach 2015–2020 (added: 2021-03-17) 

   Bałamut, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
   There are many dilemmas related to creating Poland’s energy security. There is still a discussion between the government and experts who point out the difficulties and problems of the energy sector. In Poland, there is ...
  • Tendencje eurosceptyczne na Ukrainie po Rewolucji Godności (added: 2021-03-17) 

   Kęsek, Rafał (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
   In this article, the author characterizes Eurosceptic tendencies in Ukraine after 2014. Describes the main political forces that use this discourse to strengthen their political position. The text also includes the ...
  • Polsko-niemieckie stosunki polityczne na przestrzeni trzech dekad po zjednoczeniu Niemiec – główne zagadnienia (added: 2021-03-17) 

   Kosman, Michał M. (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
   Polish-German relations after the reunification of Germany constitute an interesting field of research, which results from difficult and painful relations in a distant history, a whole range of mutual stereotypes but ...
  • Ukraina–Polska: nadzieja na powrót do „strategicznego partnerstwa” (added: 2021-03-17) 

   Bonusiak, Włodzimierz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
   Successive presidents of Ukraine Viktor Yushchenko and Petro Poroshenko have changed their relations between Poland and Ukraine with their pro-fl ag policy. In implementing historical policy, they preferred anti-Polish ...
  • Europejskie Partnerstwo Wschodnie – wymiar polityczny, ekonomiczny i bezpieczeństwa zacieśniania stosunków ze wschodnimi sąsiadami Unii Europejskiej (added: 2021-03-17) 

   Czermińska, Małgorzata (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
   The accession of ten countries in 2004, followed by Romania and Bulgaria in 2007, has brought the EU closer to fragile regions in the east and south. There was a need to strengthen relations (including commercial ones) ...
  • Uprawnienia kontrolne Bundestagu w perspektywie udziału Niemiec we Wspólnej Polityce Bezpieczeństwa i Obrony (added: 2021-03-17) 

   Malinowski, Krzysztof (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
   The progressing military integration of the EU may become an impulse to undertake changes aimed at increasing the scope of participation of national parliaments in the Member States in decisionmaking processes concerning ...
  • Niemiecka polityka wobec uchodźców na przykładzie kraju związkowego Wolnego Hanzeatyckiego Miasta Brema (added: 2021-03-17) 

   Paterek, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
   This paper investigates the response of local government and civil society to the refugee crisis in the city-state of Bremen. Liberal asylum policy, the migrant-friendly multicultural agenda is particularly shaped by the ...
  • Niemcy i język niemiecki w strukturach Unii Europejskiej w XXI wieku (added: 2021-03-17) 

   Koszel, Bogdan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
   The author analyzed the participation of Germans in the most important structures of the European Union in terms of their impact on decision-making processes in this organization. He emphasized that, although in terms ...
  • Sprawy Afryki na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa (2015–2019) (added: 2021-03-17) 

   Kruk, Aleksandra (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
   The aim of the article is to present the place and status of the African continent on the agenda of the Munich Security Conference (MSC) and the thesis states, that Africa’s security problems after 2015 became a priority ...
  • Trzydzieści lat stosunków polsko-niemieckich w cieniu historii (1990–2020) (added: 2021-03-17) 

   Trzcielińska-Polus, Aleksandra (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
   The study aims at presenting the dominant role of history in Polish-German relations from the turn of the 1980s to the current moment. The past 30 years were divided into four sub-periods, and subsequently, the dominant ...
  • Die programmatische Entwicklung der FDP in der Ostpolitik 1949–1969 im Lichte der neuen Quellen des Archivs des Deutschen Liberalismus (added: 2021-03-17) 

   Węc, Janusz Józef (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
   The main goal of the article is to analyze the FDP’s program activities in the eastern policy of the Federal Republic of Germany in the years 1949–1969. Of great importance here is the fact that the author used in this ...
  • Znaczenie rozmieszczenia baz i instalacji wojsk armii amerykańskiej w Europie w XXI w. dla wzrostu bezpieczeństwa europejskiego na przykładzie Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec (added: 2021-03-17) 

   Stankiewicz, Jakub (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
   The aim of the article is to explain the conditions influencing the interest in the deployment of US military bases in Poland by the government offices of both countries. The author focuses his analysis on the internal ...
  • Reparacje wojenne dla Polski od Niemiec w latach 1945–2020 (added: 2021-03-17) 

   Stolarczyk, Mieczysław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
   Disputes between Poland and Germany over historical events have been a characteristic feature of the relations between the two countries in the last thirty years, though they have been present with varying intensity. One ...
  • Polska w OBWE (added: 2021-03-17) 

   Zięba, Ryszard (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
   In the first years after the beginning of democratic transition in 1989, Poland continued its involvement in the Conference on Security and Co-operation in Europe, which in 1995 was renamed the Organization for Security ...
  • Republika Federalna Niemiec–Chińska Republika Ludowa (added: 2021-03-17) 

   Zyblikiewicz, Lubomir (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
   The feature of the relationship between Germany and China are strong dynamics and large scope. Its impact on the transformations of the global order is huge and increasing. The balance of economic power between them has ...
  • Krakowskie Studia Międzynarodowe 2020, nr 2 (XVII), Świat – Europa – Niemcy. Historyczne i współczesne problemy stosunków międzynarodowych. Część 2: Europa-Niemcy (added: 2021-03-17) 

   Molo, Beata; Paterek, Anna; Lasoń, Marcin; Banach, Marian; Koszel, Bogdan; Węc, Janusz Józef; Kruk, Aleksandra; Malinowski, Krzysztof; Trzcielińska-Polus, Aleksandra; Kosman, Michał M.; Stankiewicz, Jakub; Stolarczyk, Mieczysław; Czermińska, Małgorzata; Bałamut, Anna; Kęsek, Rafał; Bonusiak, Włodzimierz; Zyblikiewicz, Lubomir; Zięba, Ryszard (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
   Z wprowadzenia: "Drodzy czytelnicy, oddajemy w Wasze ręce szczególny numer „Krakowskich Studiów Międzynarodowych”. Jeszcze na początku 2020 r. planowano, że będzie on zawierał szereg artykułów naukowych nawiązujących ...
  • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 2000–2020 (added: 2021-03-16) 

   Banach, Maciej; Bień-Krawiec, Agata; Budzowski, Klemens; Cieślak, Anna; Fatuła, Dariusz; Dębicka, Grażyna; Gołkowski, Filip; Ingarden, Krzysztof; Kapiszewska, Maria; Krawczyk, Robert; Kupiec, Magdalena; Ligęza, Janusz; Limanówka-Bargiel, Dorota; Maciąg, Zbigniew; Matoga, Katarzyna; Majchrowska, Barbara; Majchrowska, Elżbieta; Majchrowski, Jacek M.; Marcinkowski, Jerzy; Mazur, Sławomir; Michalska, Barbara; Nęcki, Zbigniew; Niemirowski, Tomasz; Oleszkowicz-Gałka, Magdalena; Sendur, Agnieszka M.; Stachura, Luiza; Świerczyńska, Jowita; Widacki, Jan; Baszak-Jaroń, Halina; Aleksejczuk, Oleg (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
  • Splenunculus. A misdiagnosed pancreatic tumor (added: 2021-03-05) 

   Grolik-Kachnic, Marzena; Mazur, Jacek; Szlachetka, Bartłomiej; Komorowski, Andrzej L. (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
   An intrapancreatic accessory spleen, often referred to as a splenunculus, can imitate neuroendocrine or lobular pancreatic cancer. 17% of accessory spleens are found within the pancreatic tail. We report the case of a ...