Now showing items 1-20 of 4095

  • Społeczno-kulturowy wymiar zetknięcia się muzyki rozrywkowej z nowymi technologiami (added: 2020-03-31) 

   Baran, Dariusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
   Podstawowe założenie dotyczy społeczno-kulturowego wymiaru relacji muzyki rozrywkowej z nowymi technologiami, wyraźnie ewoluujących na przestrzeni ostatnich czterech dziesięcioleci. Głównym celem jest przedstawienie zmian ...
  • Zarządzanie i marketing: zeszyt naukowy (added: 2020-03-30) 

   Surówka-Marszatek, Danuta; Swiatowiec, Justyna; Smutek, Halina; Kubacka, Dominika; Drwal, Marek; Fatuła, Dariusz; Stobiecka, Jadwiga; Żbikowska, Agnieszka; Dołhasz, Magdalena; Kapera, Krzysztof; Bober, Tomasz; Łapczyński, Mariusz; Plichta, Jarosław; Fudaliński, Janusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
   Ze wstępu: "Artykuły składające się na niniejszą publikację obejmują czternaście opracowań tematycznych odnoszących się zarówno do warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych działających na wybranych rynkach ...
  • Zarządzanie i handel zagraniczny w małych i średnich przedsiębiorstwach w warunkach integracji europejskiej: materiały z konferencji (added: 2020-03-30) 

   Ambroży, Dorota; Ambroży, Tadeusz; Andrejčíková, Mária; Bačova, Monika; Bálint, Ján; Bobáková, Viktoria; Bocák, Vladimír; Boczkowska, Barbara; Borowiec, Janusz; Budzowski, Klemens; Čamický, Štefan; Chmaj, Artur; Цимбалюк, I.M.; Cisowska, Katarzyna; Czermińska, Małgorzata; Дем’янчук, A.C; Dyczkowska, Joanna; Євтух, М.Б; Джунь, Й. В.; Farkašovská, Mária; Fatuła, Dariusz; Galata, Stanisław; Горбаткж, М.Д.; Grzybowski, Marek; Hamaj, Pavol; Hofreiter, Ladislav; Holičková, L'ubica; Hulan, Bohumír; Jamnický, Ondřej; Janeček, Vladimír; Янчук, П.С.; Kaczmarek, Jarosław; Kaganek, Krzysztof; Kaszuba, Krzysztof; Kevický, Dušan; Kiš, Slavomír; Kmeť, Stanislav; Kondrakiewicz, Teresa; Korčmároš, Ján; Коробович, Л.П.; Korzeniowski, Leszek; Кузьменко, А.П.; Księżyk, Marianna; Kudlička, Jozef; Lumnitzer, Ervin; Maciejewski, Jan; Márton, Sára; Mesároš, Marián; Micek, Magdalena; Molendowski, Edward; Novák, Rudolf; Oberuč, Jaroslav; Olejnik, František; Pałgan, Ryszard; Pelekh, Yuri; Piocha, Stanisław; Polonský, Dušan; Prividiová, Eva; Reitšpís, Josef; Rymarczyk, Jan; Simpson, Dorota; Svirák, Pavel; Szabo, Stanislav; Swierczyńska, Jowita; Treder, Hanna; Tyrała, Paweł; Urblíková, Daniela; Varcholová, Tatiana; Venter, Gyorgy; Zabuta, T.; Завацький, B.I.; Завацька, Jl.A.; Завацька, H.B.; Żuk, Krzysztof (Oficyna Wydawnicza AFM, 2001)
   Z przedmowy: "Integracja europejska to proces łączenia, scalania się odrębnych ekonomicznie, społecznie, kulturowo gospodarek europejskich krajów. Proces integracji prowadzi do istotnych przekształceń w sferze gospodarki, ...
  • Wybrane zagadnienia informatyki (added: 2020-03-30) 

   Pękala, Maciej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
   "Od Autora Współcześnie słowo informatyka używane jest powszechnie, a powoływanie się na wyniki „uzyskane” nie tyle za pomocą komputera, ile przez komputer ma znaczenie niemal magiczne. Ta niewielka książka adresowana ...
  • Uwarunkowania procesu zarządzania strategicznego : modele, strategie, informacja (added: 2020-03-30) 

   Galata, Stanisław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2002)
   Ze wstępu: "Silę każdej organizacji determinują z jednej strony warunki, w których funkcjonuje (czas, miejsce, zasoby), z drugiej zaś jej możliwości i umiejętności wpływania na kształtowanie rzeczywistości. Pojawia się ...
  • Sztuka w Krakowskiej Szkole Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (added: 2020-03-30) 

   Walecka-Rynduch, Agnieszka; Marcjan, Janusz
   "Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (KSW) jest największą uczelnig niepaństwową w Małopolsce. Obecnie kształci 18 tysięcy studentów na czternastu kierunkach i czterdziestu specjalnościach. Taka ...
  • Szkice z dziejów federalizmu i myśli federalistycznej w nowożytnej Europie (added: 2020-03-30) 

   Malec, Jerzy (Oficyna Wydawnicza AFM, 2003)
   PRZEDMOWA DO WYDANIA DRUGIEGO W związku z zainteresowaniem problematyką poruszaną w Szkicach z dziejów federalizmu i myśli federalistycznej w czasach nowożytnych (Kraków 1999) i wyczerpaniem się nakładu wydania pierwszego, ...
  • Studia z dziejów administracji nowożytnej (added: 2020-03-30) 

   Malec, Jerzy (Oficyna Wydawnicza AFM, 2003)
   "Od autora Niniejsze Studia z dziejów administracji nowożytnej pomyślane są jako zbiór prac poświęconych kształtowaniu się myśli administracyjnej oraz rozwojowi instytucji administracji publicznej w Polsce i Europie ...
  • Stosunki majątkowe między małżonkami w prawie prywatnym międzynarodowym (added: 2020-03-30) 

   Czepelak, Marcin (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
   Ze wstępu: "Powyższe stwierdzenie jest odpowiedzią, której udzielił francuski prawnik - Georges Wiederkehr na pytanie: co obecnie możne skłaniać kobietę і mężczyznę do zawarcia związku małżeńskiego. Opinia ta możne ...
  • Spotkania z Lewiatanem (added: 2020-03-30) 

   Dzwończyk, Joanna; Juruś, Dariusz; Kimla, Piotr; Krauz-Mozer, Barbara; Rzegocki, Arkady; Stoczewska, Barbara (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
   Ze wstępu: "Pojawiający się w tytule niniejszej książki termin Lewiatan jest synonimem państwa. Autorzy odnoszą się tym samym do nowożytnego rozumienia tego słowa, ukształtowanego pod wpływem Thomasa Hobbesa: „I tak ...
  • Społeczne funkcje sztuki (added: 2020-03-30) 

   Hryń, Stanisław; Augustyniak, Ewa; Bednarz, Kazimierz; Bieniasz-Nicholson, Wacław; Bień, Krzysztof; Bojęś, Andrzej; Ingarden, Krzysztof; Markowski, Stanisław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
   Z wprowadzenia: "Ilekroć będziemy mówić o państwie, gospodarstwie, społeczeństwie - tylekroć będziemy również mówić o sztuce. Współcześnie, na progu nowego wieku, nieograniczone wręcz możliwości budowania scenerii naszego ...
  • Seniorzy w społeczeństwie XXI wieku. Materiały konferencyjne III Galicyjskich Spotkań Medycznych (added: 2020-03-30) 

   Brataniec, Katarzyna; Gierczak, Bożena; Grodzicki, Tomasz; Huget, Patrycja; Kaczanowska, Aniela; Kasterka, Anna; Klimek, Krystyna; Kluz, Krystyna; Knabit, Leon; Kopaniszyn, Izabela; Krobicki, Marek; Makiełlo-Jarża, Grażyna; Markiewicz, Anna; Ostrowska, Aurelia; Pauli, Jadwiga; Prażmowska, Barbara; Pyszkowska, Jadwiga; Radzik, Teresa; Skalska, Anna; Siany, Krystyna; Szarota, Zofia; Szlązak, Małgorzata; Urbaniak, Stanisława; de Walden-Gałuszko, Krystyna; Zielińska, Anita; Żak, Marek; Żychowski, Jan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
   Z przedmowy: "Naturalną koleją rzeczy wszyscy ku niej zmierzamy. Starość jest równie nieuchronna jak kolejna pora roku. A jednak na co dzień wolimy o niej nie myśleć, nie lubimy o niej mówić. W dzisiejszym świecie, kiedy ...
  • Rozważania o nauce i dogmatyce prawa. Materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Administracji Krakowskiej Szkoły Wyższej Im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (added: 2020-03-30) 

   Bednarczyk, Bogusława; Daniel, Krystyna; Dziadzio, Andrzej; Franaszek, Helena; Lewandowska-Malec, Izabela; Malec, Jerzy; Reszczyński, Jarosław; Skrzydło- Niżnik, Iwona; Szlachta, Bogdan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2002)
   SŁOWO WSTĘPNE W Krakowskiej Szkole Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego odbyła się 25 stycznia 2002 roku konferencja naukowa pt. „Rozważania o nauce i dogmatyce prawa” zorganizowana przez Wydział Administracji tej ...
  • Prawo samorządowe zagadnienia egzaminacyjne (added: 2020-03-30) 

   Lewandowska-Malec, Izabela (Oficyna Wydawnicza AFM, 2003)
   Od Autora Opracowany zbiór zagadnień egzaminacyjnych ma służyć jako materiał pomocniczy do nauki przedmiotu „Prawo samorządowe”. Zamieszczone w nim kazusy jako fikcyjne stany faktyczne odnoszą się do orzecznictwa ...
  • Prawo autorskie i patentowe. Wybór aktów normatywnych przeznaczonych dla studentów Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (added: 2020-03-30) 

   Szwaja, Janusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
   Przedsłowie Niniejszy wybór aktów normatywnych ma służyć jako pomoc dydaktyczna studentom uczestniczącym w zajęciach z przedmiotu „Prawo autorskie i patentowe” oraz przygotowującym się do egzaminu z tego przedmiotu. Zbiór ...
  • Zagrożenia współczesnej rodziny: wieloaspektowość pomocy instytucjonalno-prawnej (added: 2020-03-30) 

   Kawula, Stanisław; Oberuč, Jaroslav; Buryak, Larysa; Szewior, Krzysztof; Banaś, Monika; Skawińska, Mirosława; Bocheńska-Seweryn, Maria; Kluzowa, Krystyna; Piqtek, Jadwiga; Szczepanik, Renata; Zarzycki, Zdzisław; Klapa, Wojciech; Kamińska, Alicja (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
   Z wprowadzenia: "Zebrane w niniejszym tomie artykuły nie stanowią monolitycznej całości. Ukazują raczej różnorodność problemów, a ich autorzy sygnalizują konieczność dokładniejszej analizy obszarów zagrożeń stojących przed ...
  • Wzory małżeństwa i rodziny: od tradycyjnej jednorodności do współczesnych skrajności (added: 2020-03-30) 

   Kocik, Lucjan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2002)
   Ze wstępu: "Chyba najbardziej swoistą i podstawową cechą rodziny jest to, że istnieje ona od zarania dziejów ludzkości jako rzeczywistość społeczna trwała i zmienna zarazem. Ta najstarsza i najważniejsza instytucja ...
  • Wymogi stawiane pracom promocyjnym (dyplomowym-licencjackim) przygotowanym na Wydziale Zarządzania i Marketingu w Krakowskiej Szkole Wyższej im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego (added: 2020-03-30) 

   Dziuba-Burczyk, Alicja (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
   Z wprowadzenia: "Praca dyplomowa stanowi ostatni - bardzo istotny — element studiów, świadczący 0 zdobytej wiedzy objętej programem nauczania, a także o nabytych umiejętnościach z zakresu metodyki i praktyki pisania prac ...
  • POLAND in Europe, with America (added: 2020-03-27) 

   Kapiszewski, Andrzej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
   "One of the measures of success in the world is to appear on the front cover of well-known journals. Since the end of the Second World War, Poland had not been at the forefront of the world media until the election of ...
  • Podstawy statystyki (added: 2020-03-27) 

   Kurkiewicz, Jolanta; Stonawski, Marcin (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
   Ze wstępu: "Studenci, podejmując studia na wybranym kierunku i zapoznając się z ich programem, często zastanawiają się, w jakich sytuacjach będzie im przydatna wiedza z zakresu dyscyplin naukowych występujących w planie ...