Now showing items 1-20 of 4795

  • Żywe dawstwo nerki w Polsce w ujęciu medycznym, prawnym i etycznym (added: 2022-09-22) 

   Kurleto, Paulina; Skorupska-Król, Agnieszka; Milaniak, Irena (Oficyna Wydawnicza AFM, 2022)
   Przeszczepienie nerki pochodzącej od żywego dawcy jest preferowaną metodą leczenia schyłkowej niewydolności nerek z uwagi na lepsze wyniki krótko- i długoterminowe oraz uniknięcie negatywnych konsekwencji związanych z ...
  • Urinary incontinence in post-menopausal women and its impact on lifestyle and areas of life (added: 2022-09-22) 

   Laska, Edyta D.; Lubas, Anna; Szepieniec, Wioletta K.; Kin-Dąbrowska, Joanna; Szymanowski, Paweł (Oficyna Wydawnicza AFM, 2022)
   Introduction: Urinary incontinence is a global problem, as shown by statistics. This study assesses the impact of urinary incontinence on lifestyle and areas of life in pre- and post-menopausal patients in southern Poland. ...
  • mRNA expressions MMP-2 and MMP-9 as potential molecular markers for distinguishing the boundary between tumour and normal tissue in basal cell carcinoma (added: 2022-09-22) 

   Goździalska, Anna; Pasek, Małgorzata; Jochymek, Małgorzata; Goździalska, Magdalena (Oficyna Wydawnicza AFM, 2022)
   Introduction: Non-melanoma skin cancers (NMSC) are the most common malignant neoplasms, the number of which continues to increase. BCC is characterized by slow growth, its main clinical feature being that it infiltrates ...
  • Klimat organizacyjny w środowisku pracy pielęgniarek i pielęgniarzy w czasie pandemii Covid-19 (added: 2022-09-22) 

   Klukow, Jadwiga; Pieszczek, Martyna; Foryś, Zofia; Dębska, Grażyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2022)
   Wprowadzenie: Klimat organizacyjny stanowi ważny czynnik w systemie opieki zdrowotnej, ponieważ wpływa na efektywność i jakość świadczonej opieki. Celem pracy była diagnoza klimatu organizacyjnego w środowisku pracy ...
  • Wstępna ocena wyznaczników własnej motywacji i zaangażowania w profilaktyczną aplikację mobilną – wyniki badań fokusowych (added: 2022-09-22) 

   Fusińska-Korpik, Agnieszka; Depukat, Anna; Noga, Monika (Oficyna Wydawnicza AFM, 2022)
   Wprowadzenie: W ostatnich latach, wraz z postępem technologicznym, można zaobserwować znaczny wzrost zainteresowania wykorzystaniem nowoczesnych technologii do wzmacniania motywacji własnej w zakresie edukacji. Refleksje ...
  • Kinesiotaping mięśnia prostego brzucha w łagodzeniu objawów nietrzymania moczu u kobiet (added: 2022-09-22) 

   Gdynia, Aleksandra; Onik, Grzegorz; Sieroń, Karolina (Oficyna Wydawnicza AFM, 2022)
   Wprowadzenie: Leczenie zachowawcze nietrzymania moczu nacelowane jest na łagodzenie objawów. Jako metodę uzupełniającą z powodzeniem wykorzystuje się procedury fizjoterapeutyczne, w tym kinesiotaping. Niemniej jednak ...
  • Influence of the type of birth and nutrition during lactation on the duration of the breastfeeding period in Poland (added: 2022-09-22) 

   Bakalarz, Renata; Lisowska, Sylwia; Gaczoł, Mateusz; Rogóż, Monika; Bik-Multanowski, Mirosław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2022)
   Introduction: According to the World Health Organization (WHO), the best way to nourish a newborn is breastfeeding. Breastfeeding is especially important for infants during the first six months of their lives. The type ...
  • Porównanie wsparcia społecznego i jakości życia matek i ojców dzieci z niepełnosprawnością fizyczną (added: 2022-09-22) 

   Dębska, Grażyna; Pudzisz, Paulina; Ławska, Wioletta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2022)
   Wprowadzenie: Bycie rodzicem dziecka z niepełnosprawnością jest czynnikiem istotnie obniżającym jakość życia. Jest ona zależna od stopnia niepełnosprawności dziecka oraz od otrzymywanego wsparcia. Celem badania było ...
  • Przyczyny występowania zatruć u pacjentów leczonych na oddziale toksykologii (added: 2022-09-22) 

   Tomaszek, Lucyna; Seń, Mariola; Zelek, Maria; Foryś, Zofia (Oficyna Wydawnicza AFM, 2022)
   Wprowadzenie: Ostre zatrucia często prowadzą do hospitalizacji i stanowią poważny problem zdrowotny. Celem pracy była ocena częstości i przyczyn zatruć u pacjentów hospitalizowanych na oddziale toksykologii oraz określenie ...
  • How to improve patient satisfaction and sexual quality of life after penile prosthesis implantation (added: 2022-09-22) 

   Świniarski, Piotr Paweł; Purwin, Tomasz; Jędrzejczyk, Paweł; Drążkiewicz, Marta; Łapuć, Aleksander; Wilamowski, Jacek; Drewa, Tomasz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2022)
   Although the long-term patient satisfaction rate after implantation of penile prosthesis (IPP) is high, there is still a large number of patients who are not satisfied. This review analyzes factors influencing areas that ...
  • Opinie i wiedza fizjoterapeutów o aromaterapii (added: 2022-09-22) 

   Strój, Ewa; Błażejewski, Grzegorz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2022)
   Wprowadzenie: Celem badań było poznanie opinii i poziomu wiedzy fizjoterapeutów o istocie aromaterapii oraz możliwościach wykorzystywania olejków eterycznych w zabiegach leczniczych. Materiał i metody: Narzędziem badawczym ...
  • Nordic walking jako uniwersalnytrening w rehabilitacji - przegląd doniesień (added: 2022-09-22) 

   Strój, Ewa; Błażejewski, Grzegorz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2022)
   Konsekwencje braku aktywności fizycznej oraz siedzącego trybu życia coraz większego kręgu ludzi stanowią obciążenie systemu zdrowia publicznego w skali światowej. Niedostateczna ilość ruchu sprzyja powstawaniu wielu ...
  • Wpływ wartości glikemii na przeżywalność pacjentów z zespołem uzależnienia alkoholowego (ZUA) po urazie czaszkowo-mózgowym (added: 2022-09-22) 

   Siekierska, Barbara; Broniatowska, Elżbieta; Kurleto, Paulina (Oficyna Wydawnicza AFM, 2022)
   Wprowadzenie: Urazy czaszkowo-mózgowe stanowią jedną z przyczyn ciężkich powikłań oraz zgonów u pacjentów na całym świecie. Zaburzenia glikemii u poszkodowanych z urazem głowy są jednym z częstszych powikłań wtórnych. ...
  • Single Incision Endoscopic Surgery (SIES) in inguinal hernia repair. A technical review (added: 2022-09-22) 

   Potapov, Oleksii; Kosiukhno, Sergii; Mykhalchuk, Dmytrii; Kalashnikov, Oleksandr; Todurov, Ivan; Komorowski, Andrzej L. (Oficyna Wydawnicza AFM, 2022)
   The Transabdominal Preperitoneal (TAPP) and Total Extraperitoneal (TEP) methods of inguinal hernia repair are well known throughout the world. The idea of combining these methods with single incision endoscopic surgery ...
  • Planowanie opieki nad pacjentem transpłciowym po przeszczepieniu nerki – opis przypadku (added: 2022-09-22) 

   Milaniak, Irena; Tomsia, Paulina (Oficyna Wydawnicza AFM, 2022)
   Transpłciowość to jedno z trudniejszych zagadnień medycyny. Sektor ochrony zdrowia powinien oferować wyspecjalizowaną opiekę zdrowotną dopasowaną do potrzeb pacjentów z uwzględnieniem ich orientacji seksualnej. Pielęgniarki ...
  • Factors influencing the survival of recipients after heart transplantation: a five-year retrospective study (added: 2022-09-22) 

   Milaniak, Irena; Wierzbicki, Karol; Przybyłowski, Piotr (Oficyna Wydawnicza AFM, 2022)
   Introduction: Cardiac transplantation remains the standard procedure for patients with end-stage heart failure. Assessing the outcomes of heart transplantation, including mortality and its predictors, is highly important ...
  • Transseksualizm jako problem diagnostyczny (added: 2022-09-22) 

   Liber, Zbigniew; Jabłoński, Zbigniew; Szepieniec, Wioletta Katarzyna; Szymanowski, Paweł (Oficyna Wydawnicza AFM, 2022)
   Transseksualizm jest zaburzeniem identyfikacji płciowej. Osoba transseksualna wyraża pragnienie życia i społecznej akceptacji w roli płci przeciwnej niż posiadana płeć biologiczna. Rozpoznanie opiera się na stwierdzeniu ...
  • Państwo i Społeczeństwo 2022, nr 1 Medycyna i zdrowie publiczne (added: 2022-09-21) 

   Dębska, Grażyna; Milaniak, Irena; Fusińska-Korpik, Agnieszka; Depukat, Anna; Noga, Monika; Pudzisz, Paulina; Ławska, Wioletta; Goździalska, Anna; Pasek, Małgorzata; Jochymek, Małgorzata; Goździalska, Magdalena; Wierzbicki, Karol; Przybyłowski, Piotr; Laska, Edyta D.; Lubas, Anna; Szepieniec, Wioletta K.; Kin-Dąbrowska, Joanna; Tomaszek, Lucyna; Seń, Mariola; Zelek, Maria; Foryś, Zofia; Siekierska, Barbara; Broniatowska, Elżbieta; Kurleto, Paulina; Bakalarz, Renata; Lisowska, Sylwia; Gaczoł, Mateusz; Rogóż, Monika; Strój, Ewa; Błażejewski, Grzegorz; Klukow, Jadwiga; Pieszczek, Martyna; Gdynia, Aleksandra; Onik, Grzegorz; Sieroń, Karolina; Świniarski, Piotr Paweł; Purwin, Tomasz; Jędrzejczyk, Paweł; Drążkiewicz, Marta; Łapuć, Aleksander; Wilamowski, Jacek; Drewa, Tomasz; Liber, Zbigniew; Jabłoński, Zbigniew; Szepieniec, Wioletta Katarzyna; Szymanowski, Paweł; Potapov, Oleksii; Kosiukhno, Sergii; Mykhalchuk, Dmytrii; Kalashnikov, Oleksandr; Todurov, Ivan; Komorowski, Andrzej L.; Skorupska-Król, Agnieszka; Tomsia, Paulina; Kalemba-Drożdż, Małgorzata (Oficyna Wydawnicza AFM, 2022)
   Z wprowadzenia: "Oddajemy w Państwa ręce kolejny numer czasopisma „Państwo i Społeczeństwo – Medycyna i Zdrowie Publiczne”. W numerze znalazły się prace oryginalne, poglądowe oraz opis przypadku. Zakres tematyczny ...
  • Peer assessment of process writing in a virtual exchange project (added: 2022-09-13) 

   Czura, Anna; Sendur, Agnieszka M. (Research-publishing.net, 2022)
   One of the possible ways of assessing students’ collaborative work in Virtual Exchange (VE) is by the use of Peer Assessment (PA) – a formative assessment technique in which students review each other’s work to provide ...
  • Academic Malpractice in Tests and Exams from an International Perspective (added: 2022-09-09) 

   Sendur, Agnieszka M. (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2022)
   Cheating in exams and other forms of academic dishonesty have been reported to be a serious issue in many countries. A lot of research has been conducted on the topic, but it focuses mainly on the US context. Studies ...