Nie, rejestracja nie jest wymagana. Zgodnie z założeniami ruchu Open Access (OA) zasoby Repozytorium eRIKA są dostępne bezpłatnie dla wszystkich. Aczkolwiek, na niektóre materiały mogą być nałożone pewne ograniczenia zgodnie z licencją udzieloną przez właściciela praw autorskich.

 

Deponentem może być pracownik lub doktorant KAAFM posiadający uczelniane konto e-mail w domenie @afm.edu.pl oraz student KAAFM posiadający konto w domenie @student-afm.edu.pl. Jeśli nie posiadasz uczelnianego konta e-mail, tutaj dowiesz się jak je założyć.. Po rejestracji w Repozytorium eRIKA należy postępować zgodnie z instrukcją zawartą w wiadomości potwierdzającej rejestrację.

 

1. Możliwość deponowania materiałów (tylko osoby posiadające konto w domenie @afm.edu.pl)

2. Zaprenumerowanie kolekcji i otrzymywanie e-maili z wiadomością o nowych pozycjach dodanych do kolekcji

3. Edytowanie swojego profilu Chcę się zarejestrować.

 

Deponowanie materiałów odbywa się na dwa sposoby:

1) utwory powstałe w rezultacie wykonywania obowiązków ze stosunku pracy (pracownicy etatowi), autor deponuje na zasadzie autoarchiwizacji na dowolnej licencji Creative Commons, zgodnie z instrukcją deponowania zamieszczoną w zakładce "Dla autorów" na stronie Repozytorium

2) utwory nie będące rezultatem wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, opublikowane w Krakowskiej Akademii lub poza nią, autor deponuje na zasadzie autoarchiwizacji (jw.) lub za pośrednictwem redaktora Repozytorium eRIKA, poprzez udzielenie Uczelni licencji niewyłącznej

 

Tak, pod warunkiem, że dysponuje zgodą autora na umieszczenie publikacji w repozytorium oraz odpowiednią licencją. Deponent odpowiada za ewentualne naruszenia praw autorskich i majątkowych osób trzecich. Ponadto, osoba deponująca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za zachowanie wiarygodności i autentyczności deponowanych treści.

 

Materiały zdeponowane nie podlegają zmianom ani wycofaniu przez Deponenta, jednak w szczególnych przypadkach, na wniosek Deponenta, można dokonać aktualizacji lub usunięcia materiałów jedynie za pośrednictwem redaktora Repozytorium eRIKA.

 

Pełna treść zdeponowanych materiałów jest dostępna dla wszystkich użytkowników Repozytorium eRIKA chyba, że nastąpi ograniczenie dostępu do ich treści zgodnie z licencją udzieloną przez Deponenta. Natomiast opisy bibliograficzne (metadane) zdeponowanych materiałów są dostępne dla wszystkich, bez ograniczeń. Wyjątek stanowi tutaj zbiór Archiwalnych Prac Dyplomowych (APD), który na obecną chwilę dostępny jest tylko dla osó upoważnionych.

 

Z założenia, Repozytorium udostępnia materiały jedynie w wersji cyfrowej. Nie mniej, niektóre zasoby zgromadzone w Repozytorium eRIKA (jak np. czasopisma) dostępne są do wglądu w wersji drukowanej w Bibliotece KAAFM. Przeszukaj Katalog Biblioteczny w celu ich znalezienia.

 

Oczywiście! Możesz to zrobić na dwa sposoby:

1) subskrypcja e-mail – po zalogowaniu w zakładce "Profil" możesz wybrać dowolną ilość kolekcji; wiadomość o nowych pozycjach będziesz otrzymywać raz dziennie;

2) źródła RSS – dostępne w kolumnie po lewej stronie; pozwalają subskrybować wszystkie dodane pozycje (w przypadku subskrypcji RSS ze strony głównej), bądź wybraną kolekcję (w przypadku subskrypcji RSS z danej kolekcji)