Show simple item record

Lipodystrofia jako problem czasów współczesnych

dc.contributor.authorFrandofert, Monika
dc.contributor.authorGoździalska, Anna
dc.contributor.authorJaśkiewicz, Jerzy
dc.date.accessioned2014-11-18T12:26:22Z
dc.date.available2014-11-18T12:26:22Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationW: Współczesne kierunki w medycynie prewencyjnej. (red.) Anna Goździalska, Jerzy Jaśkiewicz. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, 2013, s.103-112.pl_PL
dc.identifier.isbn9788375712902pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/732
dc.descriptionPraca recenzowana / peer-reviewed paperpl_PL
dc.description.abstractLipodystrofia dotyka coraz większą część społeczeństwa, dlatego konieczne jest szerokie uświadomienie tego problemu i sposobów jego zwalczania. Lipodystrofi a to nie tylko nieestetyczny wygląd zewnętrzny skóry, ale istotne zaburzenia wewnątrz organizmu. Ważnym czynnikiem wpływającym na wygląd cellulitu są zmiany na poziomie tkanki tłuszczowej i w obrębie macierzy śródmiąższowej, uwarunkowania płciowe dotyczące dymorficznej struktury skóry, osobnicze cechy metaboliczne, dieta wpływająca na zaburzenia metaboliczne i zatruwanie organizmu przez toksyczne produkty przemiany materii, a także aktywność fizyczna. Postępy technologii i wiedzy medycznej pozwalają skutecznie zapobiegać i walczyć z problemami skórnymi. Istnieje wiele możliwości wyboru zabiegu, odpowiedniej diety i ćwiczeń fizycznych, dostosowanych indywidualnie w celu zapewnienia komfortu i motywacji przy zwalczaniu tego poważnego problemu. Oferty gabinetów kosmetycznych oferują szeroką gamę zabiegów, bazującą na najnowszych technologiach, masażach z użyciem kosmetyków z substancjami aktywnymi, wspomagającymi zabieg.pl_PL
dc.description.abstractLipodystrophy aff ects more and more in the population it is necessary to raise awareness of people with cellulite what the problem is and how to deal with it. Lipodystrophy is not only unsightly appearance of the skin, but signifi cant abnormalities within the body. An important factor in the appearance of cellulite there are changes at the level of body fat and within the interstitial matrix, determinants of sexual dimorphic skin structure, intra-individual features of the metabolic diet infl uences the metabolic disorders and poisoning of the body by the toxic products of metabolism and physical activity. Advances in technology and medical knowledge can eff ectively prevent and combat skin problems. Th ere are many choices of treatment, proper diet and physical exercise individually tailored to provide comfort and motivation to tackle the serious problem large number of women. Off ers beauty salons off er a wide range of treatments based on the latest technologies, massages using cosmetics with active substances eff ectively supporting the operation itself.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFMpl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectlipodystrofiapl_PL
dc.subjectcellulitpl_PL
dc.subjecttkanka tłuszczowapl_PL
dc.subjectmetabolizmpl_PL
dc.subjectlipodystrophypl_PL
dc.subjectcellulitepl_PL
dc.subjectadipose tissuepl_PL
dc.subjectmetabolismpl_PL
dc.subject.otherKosmetologiapl_PL
dc.subject.otherZdrowiepl_PL
dc.titleLipodystrofia jako problem czasów współczesnychpl_PL
dc.typeFragment książkipl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's Creative Commons license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska