Pokaż uproszczony rekord

Problemy seksualne ludzi otyłych w życiu społecznym – marginalizacja i fascynacja

dc.contributor.authorKowalewska, Marta
dc.contributor.authorGoździalska, Anna
dc.contributor.authorJaśkiewicz, Jerzy
dc.date.accessioned2014-11-14T14:42:15Z
dc.date.available2014-11-14T14:42:15Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationW: Stan skóry wykładnikiem stanu zdrowia. (red.) Anna Goździalska, Jerzy Jaśkiewicz. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, 2012, s. 9-17.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7571-281-0pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/703
dc.descriptionPraca recenzowana / peer-reviewed paperpl_PL
dc.description.abstractOtyłość jest chorobą, z którą boryka się coraz większy odsetek populacji współczesnego świata. Dotyczy to zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Otyłość ma negatywne konsekwencje dla różnych aspektów jakości życia, zwłaszcza wśród osób z otyłością olbrzymią. Osoby otyłe mają bowiem wiele fizycznych i psychicznych ograniczeń do pokonania, dlatego otyłość wiąże się z gorszą jakością życia – zależną od zdrowia oraz z gorszym dobrostanem psychicznym. Psychiczna potrzeba kontaktów seksualnych i fizyczna możliwość ich spełnienia dają natomiast podstawy do budowania poczucia wartości, godności i oceny samego siebie w roli partnera życiowego i seksualnego. Ludzie otyli w przeważającej większości z powodu kompleksów mają zaniżoną samoocenę, a tym samym utrudniony dostęp do inicjowania kontaktów intymnych. Dlatego celem psychologicznego leczenia otyłości jest wzmacnianie poczucia własnej wartości, kształtowanie siły woli oraz odporności na stres i doskonalenie umiejętności radzenia sobie z negatywnymi emocjami.pl_PL
dc.description.abstractObesity is a disease which is facing a growing proportion of the population of the modern world. This applies to both women and men. Obesity causes a negative impact on various aspects of quality of life, especially among patients with morbid obesity. Obese people have had great physical and mental limitations to overcome. Therefore, obesity is associated with poorer quality of life depends on the health and welfare of poorer mental health. Psychological need for sexual and physical opportunity to meet them on the other hand provide a basis for building self-esteem, dignity and self-assessment as a partner and sexual life. Obese people in the cause of the vast majority of the complexes have low selfesteem, and thus limited access to initiate male-female relations. Therefore, the purpose of psychological treatment of obesity is to enhance self-esteem, willpower and the development of resistance to stress and coping skills with negative emotions.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFMpl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectotyłośćpl_PL
dc.subjectmarginalizacjapl_PL
dc.subjectproblemy społecznepl_PL
dc.subjectobesitypl_PL
dc.subjectmarginalizationpl_PL
dc.subjectsocial problemspl_PL
dc.subject.otherZdrowiepl_PL
dc.subject.otherPsychologiapl_PL
dc.subject.otherSocjologiapl_PL
dc.titleProblemy seksualne ludzi otyłych w życiu społecznym – marginalizacja i fascynacjapl_PL
dc.typeFragment książkipl_PL


Pliki tej pozycji

Thumbnail
Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Ta pozycja jest udostępniana na licencji Creative Commons opisanej jako Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska