Ostatnio dodane

 • Zachowania żywieniowe wśród podopiecznych z Domu Dziecka (dodano: 2014-11-20) 

  Wójtowicz, Barbara; Dębska, Grażyna; Ławska, Wioletta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
  Związek zaburzeń odżywania ze stylem życia, nawykami żywieniowymi oraz uwarunkowaniami psychospołecznymi jest oczywisty. Powodują one zagrażające życiu następstwa somatyczne, a także psychiczne i społeczne. Cel badań: ...
 • Dyplomowy egzamin zawodowy sprawdzeniem efektu kształcenia przyszłych ratowników medycznych (dodano: 2014-11-19) 

  Seweryn, Barbara; Spodaryk, Mikołaj (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
  Wprowadzone zmiany w polskim i europejskim szkolnictwie wyższym wymuszają weryfikację uzyskiwanych w toku studiów efektów kształcenia. Dobór odpowiedniej metody weryfikacji powinien być nowatorski i adekwatny do swojej ...
 • Porównanie aktywności esterazy aspirynowej i cholinesterazy w grupach osób zdrowych i chorych (dodano: 2014-11-17) 

  Goździalska, Anna; Jaśkiewicz, Jerzy; Pajdak, Władysław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
  Esteraza aspirynowa (EC 3.1.1.55) jest enzymem katalizującym hydrolizę kwasu acetylosalicylowego (aspiryny) do kwasu salicylowego i kwasu octowego. Esteraza aspirynowa jest obecna między innymi w wątrobie, krwinkach ...
 • Cierpienie w samotności wśród ludzi - o samotności dziecka we współczesnej rodzinie (dodano: 2014-11-17) 

  Kowalewska, Marta; Goździalska, Anna; Jaśkiewicz, Jerzy (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
  Samotność to złożone i wielowymiarowe zjawisko, definiowane na różnych płaszczyznach. Samotność może dotyczyć człowieka w każdej fazie jego rozwoju, a w zależności od okresu, w którym się pojawi, przybiera odmienne formy. ...
 • Państwo i Społeczeństwo nr 4, 2013 (dodano: 2014-11-06) 

  Pasek, Zbigniew; Kargol, Anna; Szczepański, Tomasz; Kasznik-Christian, Aleksandra; Tondera, Bogusław; Witkowski, Wojciech; Śliwa, Michał; du Vall, Marta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
 • Państwo i Społeczeństwo nr 3, 2013 : Konteksty rodziny (dodano: 2014-11-06) 

  Majorek, Marta; Cygan, Anna; Śledzianowski, Jan; Kasten, Anna; Szatkowski, Bernard; Bolińska, Marta; Kościółek, Jakub; Pekaniec, Anna; Załucka, Małgorzata; Bibik, Barbara; Kaczmarska, Małgorzata; Kliś, Maria; Lizak, Zygmunt; Gałkowska, Agnieszka (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
 • Państwo i Społeczeństwo nr 2, 2013 (dodano: 2014-11-06) 

  Mirski, Andrzej; Januszewska, Elżbieta; Szpak, Marta; Jania, Katarzyna; Mochel, Dorota; Ożóg, Kornelia; Pilip, Wiesława; Rybak, Przemysław; Szot, Wiesław; Zyznawska, Joanna; Oleszkowicz, Magdalena (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
 • Państwo i Społeczeństwo nr 1, 2013 : Medycyna i zdrowie publiczne (dodano: 2014-10-30) 

  Seweryn, Barbara; Spodaryk, Mikołaj; Górecki, Marcin; Goździalska, Anna; Jaśkiewicz, Jerzy; Pajdak, Władysław; Wójtowicz, Barbara; Dębska, Grażyna; Ławska, Wioletta; Rej-Kietla, Anna; Kryska, Sandra; Poździoch, Stefan; Huras, Agnieszka; Kryska, Sandra; Kowalewska, Marta; Pekaniec, Anna; Ciborowska, Helena; Drąg, Jagoda; Drąg, Jagoda (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)