Najnowsze pozycje

  • Folia Oeconomica Cracoviensia, Vol. LIV (dodano: 2014-09-06) 

    Osiewalski, Jacek (red.) (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Polska Akademia Nauk - Oddział w Krakowie - Komisja Nauk Ekonomicznych i Statystyki, 2013)