Show simple item record

Procedury opiniowania kierunkowych efektów kształcenia przez studentów

dc.contributor.authorGrabiński, Tadeusz
dc.contributor.authorMerklinger-Gruchała, Anna
dc.date.accessioned2014-07-14T10:14:29Z
dc.date.available2014-07-14T10:14:29Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationW: Krajowe Ramy Kwalifikacji. Biurokratyczna konieczność czy szansa na poprawę jakości kształcenia w uczelniach?. (red.) Maria Kapiszewska. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, 2013, s. 83-94..pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7571-250-6pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/574
dc.descriptionPraca recenzowana / peer-reviewed paperpl_PL
dc.description.abstractJednym z wymogów wdrożenia nowych programów kształcenia jest zasięganie opinii interesariuszy (studentów i pracodawców) na temat przydatności i poprawności kierunkowych efektów kształcenia założonych w programie studiów. Poniżej przedstawia się metody i narzędzia pozyskiwania opinii studenckich oraz generowanie na ich podstawie macierzy danych, stanowiących podstawę przeprowadzania analiz. Rozważania dotyczą opinii studenckich zebranych na wybranym kierunku i poziomie studiów (Zarządzanie, studia licencjackie). Ankietyzacja miała charakter pilotażowy i ukierunkowana była na weryfikację procedur pozyskiwania danych oraz identyfikację zagrożeń w zakresie rzetelności i wiarygodności uzyskiwanych opinii.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFMpl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectprogram kształceniapl_PL
dc.subjectefekty kształceniapl_PL
dc.subjectbadanie opiniipl_PL
dc.subjectankietapl_PL
dc.subjectstudencipl_PL
dc.subjectKrajowe Ramy Kwalifikacji (KRK)pl_PL
dc.subjectszkolnictwo wyższepl_PL
dc.subjectmacierz powiązańpl_PL
dc.subjectjakość kształceniapl_PL
dc.subject.otherEdukacjapl_PL
dc.subject.otherPedagogikapl_PL
dc.titleProcedury opiniowania kierunkowych efektów kształcenia przez studentówpl_PL
dc.typeFragment książkipl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's Creative Commons license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska