Najnowsze pozycje

 • Olbrzymia torbiel krezki jelita cienkiego. Opis przypadku (dodano: 2018-05-17) 

  Cienciała, Antoni; Zelek, Michał; Steczko-Sieczkowska, Małgorzata (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  Naczyniaki limfatyczne są bardzo rzadkimi guzami krezki jelita cienkiego. Zazwyczaj lokalizują się w okolicy głowy oraz szyi i diagnozowane są głównie u pacjentów pediatrycznych. Zmiany te rozpoznawane u dorosłych są ...
 • Nieszczelność jelit w chorobach autoimmunologicznych (dodano: 2018-05-17) 

  Drąg, Joanna; Goździalska, Anna; Knapik-Czajka, Małgorzata; Matuła, Aleksandra; Jaśkiewicz, Jerzy (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  Zespół nieszczelnego jelita (ZNJ, zespół cieknącego jelita) to stan związany ze zwiększoną przepuszczalnością błony śluzowej jelit z powodu jej uszkodzenia i destabilizacji. Heterogenna etiologia schorzenia obejmuje infekcje, ...
 • Fluorochinolony. Bezpieczeństwo terapii (dodano: 2018-05-16) 

  Dziedzic, Anna; Leks-Sadowska, Sylwia; Chronowska, Justyna; Madej, Andrzej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  Fluorochinolony (m.in. ciprofloksacyna, moksyfloksacyna, lewofloksacyna, gemifloksacyna) są antybiotykami skutecznymi, powszechnie stosowanymi i o szerokim spektrum aktywności bakteriobójczej. Znajdują zastosowanie m.in. ...
 • Choroby uroginekologiczne – poważny problem społeczny (dodano: 2018-05-16) 

  Szymanowski, Paweł; Gierat, Anna; Szweda, Hanna; Jóźwik, Marcin (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  Uroginekologia to dziedzina medycyny obejmująca patologie dna miednicy, takie jak nietrzymanie moczu i zaburzenia statyki narządów miednicy mniejszej. W dobie starzenia się społeczeństwa częstość tego typu schorzeń rośnie, ...
 • Immunoterapia raka płuca. Część I: immunoterapia bierna (dodano: 2018-05-16) 

  Kopiński, Piotr; Giżycka, Agata; Macko, Magdalena; Chorostowska-Wynimko, Joanna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  Podsumowano perspektywy immunoterapii w raku płuca. Wobec dotychczasowej niskiej skuteczności leczenia konwencjonalnego, wciąż poszukiwane są nowe, obiecujące narzędzia terapeutyczne. W raku płuca stosuje się immunoterapię ...
 • Agoniści receptorów aktywowanych proliferatorami eroksysomów w farmakoterapii. Obecne znaczenie i perspektywy zastosowania (dodano: 2018-05-16) 

  Dobrek, Łukasz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  Receptory aktywowane proliferatorami peroksysomów (ang. peroxisome proliferators-activated receptors, PPAR), występujące w trzech zasadniczych izoformach (α, β/δ oraz γ), są jądrowymi czynnikami transkrypcyjnymi uczestniczącymi ...
 • Zdarzenia niepożądane w ratownictwie medycznym (dodano: 2018-05-16) 

  Cira, Grzegorz; Mikos, Marcin (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  Wprowadzenie: Zdarzenia niepożądane są z uwagi na złożoność procesu udzielania świadczeń zdrowotnych nieuniknionym elementem na różnych jego etapach. Obowiązkiem podmiotów prowadzących działalność leczniczą i osób tymi ...
 • Stan wiedzy na temat wirusowego zapalenia wątroby typu B i C wśród młodzieży ponadgimnazjalnej (dodano: 2018-05-16) 

  Tomaszek, Lucyna; Matusiak, Monika; Mrowiec, Karolina (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  Wprowadzenie: Wirusy HBV i HCV należą do najczęstszych przyczyn wirusowego zapalenia wątroby (WZW). Przewlekłe formy zakażenia mogą prowadzić do marskości wątroby oraz raka wątrobowokomórkowego, a w konsekwencji do śmierci. ...
 • Wpływ kurkuminy na uszkodzenia DNA indukowane mutagennym składnikiem żywności (heterocykliczną aminą aromatyczną) w limfocytach pacjentów z nowotworem jelita grubego (dodano: 2018-05-16) 

  Cierniak, Agnieszka; Łabno, Anna; Winiarski, Marek; Dembiński, Marcin; Budzyński, Piotr; Kalemba-Drożdż, Małgorzata (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  Wprowadzenie: Żywność zawiera potencjalnie mutagenne substancje, takie jak PhIP, heterocykliczna amina aromatyczna powstająca podczas obróbki cieplnej mięsa, jak również substancje mogące działać w sposób ochronny poprzez ...
 • Rola defektu apikalnego w patogenezie obniżenia narządów miednicy mniejszej: cystocele z defektem apikalnym (dodano: 2018-05-14) 

  Szymanowski, Paweł; Szweda, Hanna; Szczepieniec, Wioletta Katarzyna; Zarawski, Marcin; Malanowska, Ewelina; Świś, Elżbieta; Jóźwik, Marcin (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  Wprowadzenie: W uroginekologii, zarówno w literaturze, jak i w pracy klinicznej, stosowane są różne systemy oceny obniżenia narządów dna miednicy. Powoduje to trudności w planowaniu leczenia, jak również w ocenie skuteczności ...
 • Kształtowanie środowiska zbudowanego szpitali psychiatrycznych (dodano: 2017-06-09) 

  Bil, Jakub (Katedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Wydział Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, 2016)
  Kształtowanie środowiska zbudowanego szpitali psychiatrycznych jest procesem wymagającym przede wszystkim dostosowania rozwiązań do charakterystycznych wzorców zachowań pacjentów. W odróżnieniu od pozostałych rodzajów ...
 • Регенерація функціонального стану хворих на інтермітуючу бронхіальну астму (dodano: 2017-03-10) 

  Grygus, Igor (Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2015)
  Бронхіальна астма – хронічне запальне захворювання дихальних шляхів, яке характеризується варіабельною бронхіальною обструкцією та гіперреактивністю бронхів. Питома вага бронхіальної астми складає від 0,6 до 2 % від усієї ...
 • Multi-disease versus quality of life of people aged over 65 being treated in primary health care (dodano: 2017-01-24) 

  Seń, Mariola; Dębska, Grażyna; Lizak, Dorota (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
  Introduction: Senior age, after the age of 65, is a period when changes occur due to the continual process of aging, often co-existing with all sorts of health problems, pathological processes, diseases, and psychosocial ...
 • Level of physical fitness students (dodano: 2016-12-08) 

  Grygus, Igor; Pelech, Ihor (Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy, 2016)
  This article is devoted to the study of physical fitness of students. The current state of the problem, scientists working on this issues. The level of physical fitness of 60 students in the fourth year of training at ...
 • Application physiotherapy in rehabilitation rheumatoid arthritis (dodano: 2016-12-08) 

  Grygus, Igor; Nogas, Angela; Prymachok, Liudmyla (Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy, 2016)
  Background: Rheumatoid arthritis is one of the most common forms of inflammatory diseases of the joints. The disease leads to deformation, then to destruction of the diseased joint and to disability. Physiotherapy is used ...
 • Przegląd antropometrycznych mierników otłuszczenia ciała stosowanych w diagnozowaniu otyłości (dodano: 2016-09-29) 

  Lizak, Dorota; Budzowski, Artur; Seń, Mariola; Czarny, Wojciech (Oficyna Wydawnicza MA, 2016-06)
  Tendencje zdrowotne dotyczące zwiększania masy i wymiarów ciała wśród dzieci, młodzieży, a także osób dorosłych w Polsce nie są optymistyczne. Polska należy do krajów, w których to zjawisko, a właściwie problem zdrowotny ...
 • ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ СТУДЕНТОК СПЕЦІАЛЬНОЇ МЕДИЧНОЇ ГРУПИ (dodano: 2016-02-29) 

  Grygus, I. M.; Petruk, L. A. (Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, 2015-10)
  Впровадження новітніх технологій у навчання, різке зростання обсягу інформації, перевага шкідливих звичок на противагу здоровому способу життя – все це негативно впливає на організм підростаючого покоління. Сукупність таких ...
 • ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИППОТЕРАПИИ В ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ С РАЗЛИЧНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ (dodano: 2016-02-29) 

  Kokhan, S. T.; Pateyuk, A. V.; Mingalova, M. S.; Grygus, I. M. (Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, 2015-02)
  Главной особенностью медико-социальной реабилитации инвалидов в Забайкальском крае является особенность климата – короткий теплый период и длительный период с отрицательной температурой до -40 С и ниже зимой, что не ...
 • Promocja zdrowia - realizm czy utopia? (dodano: 2015-12-16) 

  Lizak, Dorota; Seń, Mariola (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2015)
  Dziedziną, która w ciągu ostatnich lat osiągnęła znaczny stopień popularności w skali globalnej jest promocja zdrowia. Wynika to nie tylko z jej historii (choć stosunkowo krótkiej) czy dorobku, ale działań podejmowanych ...
 • Морфофункциональные показатели спортивной одаренности юных гимнастов на этапе предварительной базовой подготовки (dodano: 2015-09-02) 

  Ryhluk, Sergey; Myckan, Bogdan; Grygus, Igor (Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2015-01)
  Artykuł poświęcony jest kwestii doboru sportowców na podstawie cech morfologicznych. Badane cechy morfologiczne i funkcjonalne, system oceny potencjału gimnastyków 12-13 lat na etapie przed szkolenia podstawowego. ...

Zobacz więcej