Show simple item record

Samoocena przygotowania absolwentów Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego kierunku pielęgniarstwo, do wykonywania zawodu pielęgniarki – badania pilotażowe

dc.contributor.authorRomanowska, Urszula
dc.contributor.authorLizak, Dorota
dc.date.accessioned2014-06-02T09:32:09Z
dc.date.available2014-06-02T09:32:09Z
dc.date.issued2014-06-02
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/474
dc.descriptionPraca dostępna w: Działania opiekuńcze w profilaktyce i terapii. (red.) Anna Goździalska, Jerzy Jaśkiewicz, Grażyna Dębska. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, 2014pl_PL
dc.description.abstractOcena stopnia przygotowania danej osoby do wykonywania określonego zawodu, po-winna stanowić jeden z podstawowych elementów kształcenia. Ewaluacja winna stanowić nieodłączny element procesu kształcenia, gdyż na jej podstawie można dokonać zarówno oceny jakości kształcenia jak również określić stopień przyswojenia wiedzy i nabycia po-szczególnych umiejętności przez edukowanych. Celem pracy było zbadanie motywów wyboru kierunku studiów przez absolwentów pielęgniarstwa Krakowskiej Akademii, poznanie ich planów zawodowych oraz ocena jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo. Badaniem objęto 31 absolwentów kierunku pielęgniarstwo Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. W badaniu zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, jako technikę wykorzystano kwestionariusz ankiety własnej konstrukcji. Uzyskane wyniki wykazały, że studenci w stopniu dobrym lub bardzo dobrym oceniają swoje przygotowanie zawodowe zdobyte w czasie studiów w Krakowskiej Akademii (KA AFM). Głównym motywem wyboru studiów przez studentów była chęć pomagania innym i możliwość zdobycia dobrego zawodu. Zdecydowana większość absolwentów planuje podjąć studia drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo.pl_PL
dc.description.abstractAssessment of the degree preparation of a person for a particular profession should be one of the basic elements of education. Evaluation should be an integral part of the education process, because on the basis of the assessment can be conducted evaluate the quality of education as to determine the degree of assimilation of knowledge and the acquisition of various skills by the students. The aim of this study was to investigate the motives of choice the study of graduates the nursing faculty of the Cracow Academy, learn about their career plans and the evaluation of the quality of education for the nursing faculty. The study included 31 graduates of nursing the Andrzej Frycz Modrzewski Cracow Academy. The method of the study was a diagnostic survey, as the technique was used original survey questionnaire. The ob tained results have shown that students in both treatment groups evaluate their professional preparation acquired during their studies in Cracow Academy (KA AFM) as good or very good. The main motive for the selection of studies by students, was the desire to help others people and the ability to get a good job. The vast majority of graduates plan to study nursing of second degree studiespl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectpielęgniarstwo zawódpl_PL
dc.subjectkształceniepl_PL
dc.subjectprzygotowanie zawodowepl_PL
dc.subjectstudencipl_PL
dc.subjectKrakowska Akademia im. AFMpl_PL
dc.subjectnursing professionpl_PL
dc.subjecteducationpl_PL
dc.subjectprofessional preparationpl_PL
dc.subjectAFM Krakow Universitypl_PL
dc.subject.otherEdukacjapl_PL
dc.subject.otherZdrowiepl_PL
dc.subject.otherPedagogikapl_PL
dc.titleSamoocena przygotowania absolwentów Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego kierunku pielęgniarstwo, do wykonywania zawodu pielęgniarki – badania pilotażowepl_PL
dc.typeFragment książkipl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's Creative Commons license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska