Show simple item record

Stosowanie współczesnych technologii przedporodowej korekcji przy nieprawidłowych i miednicowych położeniach płodu

dc.contributor.authorGrygus, Igor
dc.contributor.authorBrega, Ludmiła
dc.date.accessioned2014-05-12T09:46:33Z
dc.date.available2014-05-12T09:46:33Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationW:Wartość rehabilitacji w świadomości współczesnego człowieka. (red.) Teresa Pop. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013, s. 19-27.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7338-957-1pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/453
dc.descriptionPraca recenzowana / peer-rewieved paperpl_PL
dc.description.abstractW artykule autorzy omawiają właściwości przedporodowej korekcji nieprawidłowych i miednicowych położeń płodu podczas ciąży, co jest ważnym komponentem położniczej i rehabilitacyjnej pomocy, traktując płód jako „pełnowartościowego” pacjenta. W celu obniżenia matczyno-płodowej zachorowalności, śmiertelności i różnych patologicznych odchyleń u dzieci w wieku starszym, podkreśla się doniosłość wczesnego ujawnienia i korekcji patologicznego stanu płodu do początku akcji porodowej. Istnieją współczesne możliwości poprawy patologicznego stanu, w warunkach oddziału położnictwa i ginekologii, po rozpoznaniu nieprawidłowego i miednicowego położenia płodu w ІІ–ІІІ trymestrze ciąży, za pomocą stosowania elektroakupunktury „Shubashi terapii” i hydrokinezyterapii.pl_PL
dc.description.abstractThe article discusses the features of prenatal correction of incorrect positions and breech presentation during pregnancy, which is an important component of obstetric and rehabilitation care that treats the fetus as a «complete» patient. In order to reduce maternal and perinatal morbidity and mortality and various abnormalities in older age children, the importance of early detection and correction of fetal distress before labor. Highlights the impact of modern opportunities to correct a pathological condition in a women's clinic, after the diagnosis wrong position and breech presentation in the II–III trimester of pregnancy through the use of electro «Shuboshi therapy» and gydrokinezotherapy.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiegopl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectelektroakupunkturapl_PL
dc.subject„Shuboshi terapia”pl_PL
dc.subjecthydrokinezyterapiapl_PL
dc.subjectciążapl_PL
dc.subjectpołożenie płodupl_PL
dc.subjectelectroacupuncturepl_PL
dc.subjectShuboshi therapypl_PL
dc.subjectgydrokinezotherapypl_PL
dc.subjectpregnancypl_PL
dc.subjectposition of the fetuspl_PL
dc.subject.otherFizjoterapiapl_PL
dc.subject.otherMedycynapl_PL
dc.titleStosowanie współczesnych technologii przedporodowej korekcji przy nieprawidłowych i miednicowych położeniach płodupl_PL
dc.title.alternativeThe use of modern technology for prenatal correction and pelvic abnormal fetal positionspl_PL
dc.typeFragment książkipl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's Creative Commons license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska