Show simple item record

Uzasadnienie poszpitalnej rehabilitacji chorych na wrzodową chorobę żołądka i dwunastnicy

dc.contributor.authorGrygus, Igor
dc.contributor.authorBondar, Tetina
dc.date.accessioned2014-05-12T07:41:05Z
dc.date.available2014-05-12T07:41:05Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationJournal of Health Sciences 2013, Vol. 3, No. 16, pp. 239-244.pl_PL
dc.identifier.issn1429-9623pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/452
dc.description.abstractWedług wyników badań literackich źródeł w artykule przedstawiono właściwości stosowania kompleksu zabiegów zdrowotnych przy wrzodowej chorobie żołądka i dwunastnicy na etapie rehabilitacji. W szczególności, w naukowych badaniach wielu autorów udowodniono skuteczność przeprowadzenia kompleksu zdrowotnych zabiegów ze stosowaniem dietoterapii, leczniczego wychowania fizycznego, leczniczego masażu, przyrodoleczniczych zabiegów dla poprawy funkcjonalnego stanu i adaptacyjnych możliwości systemów organizmu, polepszenia ogólnego poziomu fizycznego zdrowia i jakości życia chorych.pl_PL
dc.description.abstractThe results of the analysis of references in the article the features of the application program of recreational activities in gastroduodenal ulcer on rehabilitation stage. In particular, the research of many authors proved the effectiveness of the integrated program of recreational activities with the use of diet therapy, therapeutic physical training , massage therapy, physical therapy, herbal medicine, balneotherapy and educational programs to improve the functional status and adaptation possibilities body systems, the overall level of physical health and quality of life of patients.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherRadomska Szkoła Wyższapl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/*
dc.subjectwrzodowa choroba żołądkapl_PL
dc.subjectzdrowotne zabiegipl_PL
dc.subjectmasażpl_PL
dc.subjectlecznicze wychowanie fizycznepl_PL
dc.subjectfizykoterapiapl_PL
dc.subjectgastroduodenal ulcerpl_PL
dc.subjectrecreational activitiespl_PL
dc.subjectdietpl_PL
dc.subjectmassagepl_PL
dc.subjecttherapeutic physical trainingpl_PL
dc.subjectphysical therapypl_PL
dc.subjectbalneotherapypl_PL
dc.subject.otherFizjoterapiapl_PL
dc.subject.otherZdrowiepl_PL
dc.titleUzasadnienie poszpitalnej rehabilitacji chorych na wrzodową chorobę żołądka i dwunastnicypl_PL
dc.title.alternativeJustification post-hospital rehabilitation of patients with gastroduodenal ulcerpl_PL
dc.typeArtykuł


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's Creative Commons license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska