Show simple item record

Kontrola astmy oskrzelowej na etapie rehabilitacji medycznej

dc.contributor.authorGrygus, Igor
dc.date.accessioned2014-05-12T07:38:26Z
dc.date.available2014-05-12T07:38:26Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationW: Wartość rehabilitacji w świadomości współczesnego człowieka. (red.) Teresa Pop. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013, s. 73-81.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7338-857-1pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/451
dc.descriptionPraca recenzowana / peer-reviewed paperpl_PL
dc.description.abstractDla leczenia zaostrzenia i rehabilitacji chorych na astmę oskrzelową (AO) w oddziale dziennym jest zaproponowany specjalny program medycznej rehabilitacji, który łączy modyfikowane sposoby leczniczego wychowania fizycznego, fizjoterapeutyczne środki – ultrafioletowe napromienianie klatki piersiowej, haloaerozolterapia. Stosowanie tego programu doprowadzało do wzrostu wielkości Asthma Control Test z 17.41±0.35 do 24.03±0.32 punktów przy intermitującej AO, z 13.47±0.32 do 23.57±0.30 punktów – przy persystującej AO lekkiego stopnia ciężkości, z 10.43±0.56 do 20.86±0.51 punktów – przy persystującej AO średniego stopnia ciężkości. We wszystkich przypadkach stosowania programu medycznej rehabilitacji osiągało się kontrolę przebiegu choroby, czego nie było przy leczeniu chorych wyłącznie środkami medycznymipl_PL
dc.description.abstractFor the hospital treatment of acute stage and rehabilitation of patients with bronchial asthma (BA) a special program of medical rehabilitation, including the modified methods of therapeutic physical training and physical therapy facilities – chest ultraviolet irradiation, haloaerosoltherapy, is offered. Application of this program had led to an increase of Asthma Control Test magnitude from 17.41±0.35 to 24.03±0.32 points in intermitting BA, from 13.47±0.32 to 23.57±0.30 points – in mild persisting BA, from 10.43±0.56 to 20.86±0.51 points – in persisting BA of medium severity. In all cases the medical rehabilitation program application allowed to achieve such control of the disease, that did not occur in the caseof only medicamental treatment of patients.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiegopl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectastma oskrzelowapl_PL
dc.subjectzaostrzeniepl_PL
dc.subjectrehabilitacja medycznapl_PL
dc.subjectkontrola przebiegupl_PL
dc.subjectbronchial asthmapl_PL
dc.subjectexacerbationpl_PL
dc.subjectmedical rehabilitationpl_PL
dc.subjectcontrol of flowpl_PL
dc.subject.otherFizjoterapiapl_PL
dc.subject.otherMedycynapl_PL
dc.titleKontrola astmy oskrzelowej na etapie rehabilitacji medycznejpl_PL
dc.title.alternativeBronchial asthma control at the medical rehabilitation stagepl_PL
dc.typeFragment książkipl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's Creative Commons license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska