Show simple item record

Improving physical performance in children with congenital clubfoot

dc.contributor.authorMykhaylova, Nataliya
dc.contributor.authorGrygus, Igor
dc.date.accessioned2014-05-08T14:32:17Z
dc.date.available2014-05-08T14:32:17Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationThe Journal of Orthopaedics trauma surgery and related research 2013, nr 3, s.53-58.pl_PL
dc.identifier.issn1897-2276pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/443
dc.descriptionArtykuł recenzowany / peer-reviewed articlepl_PL
dc.description.abstractIntroduction. Pre-school period is one of the most crucial periods of human life in the formation of physical health and cultural skills to ensure the improvement, strengthening and preserving the futurę. Materials and ntethods. The study involved 68 pre-school children with congenital clubfoot: control group 1 (n = 34) and main group (n = 34) and healthy children (n = 34), who are the control group 2. At the beginning of the study the average age of children was 4-5 years. Children of the main group were constantly engaged in physical rehabilitation under the developed program. Participants of the control group were massaged and had a medical gymnastics twice a year. Results. The study improved physical performance in the main group: high at 14,71%, good in 52,94%, 32,35% in average. There was no significant increase in physical performance in the control groups. In the control group (number 2) good physical performance in the beginning of the study was 32,35% and it increased to 41,18% at the end of the study. In the control group (number 1) a good physical performance was at the beginning of 26,47%, and went up to 29,41%. Minor improvement of physical performance in children of control groups may have occurred even by reducing heart rate at rest. Conclusion. Average physical performance in the main group at the end of the study was 5,76±0,28 (p<0,05), corresponding to a good level of physical performance and demonstrates the effectiveness of the use of physical rehabilitation.pl_PL
dc.description.abstractWstęp. Wiek przedszkolny jest jednym z najbardziej przełomowych okresów życia człowieka w kształtowaniu zdrowia fizycznego i nawyków zdrowotnych, zapewniających poprawę, wzmocnienie i zachowanie zdrowia w przyszłości. Materiały i metody. W badaniu udział wzięło 68 dzieci z wrodzoną stopą końsko-szpotawą, (które podzielono na 2 grupy; podstawową i kontrolną 1 - liczące po 34 osoby) i 34 dzieci zdrowych (grupa kontrolna 2). Dzieci grupy podstawowej przez cały okres obserwacji poddane były zabiegom rehabilitacyjnym według opracowanego programu. Dzieci grup kontrolnych miały zabiegi masażu i ćwiczenia usprawniające jedynie 2 krotnie w ciągu roku. Do oceny wyników użyto metoda Rufye. Wyniki. Badanie sprawności fizycznej u dzieci grupy podstawowej wykazało znaczącą poprawę po zakończeniu terapii : wysoką u 14,71%, dobrą u 52,94%, średnią u 32,35% dzieci. W grupie kontrolnej 2 - dzieci zdrowych nie było znaczącego wzrostu sprawności fizycznej, która była dobra na początku badania u 32,35%, pod koniec badania uległa poprawie do 41,18%, u dzieci ze średnią sprawnością na początku wynoszącą 38,24% uległa ona poprawie do 41,18%, zaś ocena dostateczna, którą stwierdzono na początku u 29,41% z nich, w badaniu końcowym zmalała do poziomu 17,65%. U dzieci grupy kontrolnej 1 dobra sprawność fizyczna na początku stwierdzana była u 26,47%, zaś pod koniec badań u 29,41%, sprawność średnia na początku stwierdzano u 41,18%, pod koniec badania u 55,88%, sprawność dostateczna z początkowej 29,41%, w badaniu końcowym wyniosła 14,71%. Wnioski. Średni wskaźnik sprawności fizycznej w grupie podstawowej w badaniu końcowym wynosił 5,76±0,28 (p<0,05), co odpowiada poziomu wysokiemu i potwierdza skuteczność zastosowanego postępowania rehabilitacyjnego ocenianego metodą Rufye'go. Natomiast nieistotną poprawę sprawności dzieci grup kontrolnych należy wiązać z ich dorastaniem.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherMedical Project Sp. z o.o.pl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectphysical performancepl_PL
dc.subjectcongenital clubfootpl_PL
dc.subjectchildpl_PL
dc.subjectphysical rehabilitationpl_PL
dc.subjectsprawność fizycznapl_PL
dc.subjectwrodzona stopa końsko-szpotawapl_PL
dc.subjectdzieckopl_PL
dc.subjectrehabilitacja fizycznapl_PL
dc.subject.otherFizjoterapiapl_PL
dc.subject.otherZdrowiepl_PL
dc.subject.otherMedycyna
dc.titleImproving physical performance in children with congenital clubfootpl_PL
dc.title.alternativePoprawa sprawności fizycznej dzieci urodzonych ze stopą końsko-szpotawąpl_PL
dc.typeArtykuł


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's Creative Commons license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska