Show simple item record

Gender na poważnie. Obecne trendy i zalecenia dla środowiska naukowego

dc.contributor.authordu Vall, Marta
dc.contributor.authorMajorek, Marta
dc.date.accessioned2014-05-08T11:55:35Z
dc.date.available2014-05-08T11:55:35Z
dc.date.issued2014-05-08
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/438
dc.descriptionOpracowanie przygotowane w toku realizacji międzynarodowego projektu badawczego w ramach programu polsko-norweskiej współpracy badawczej „Innovative Gender as a New Source of Progress”, POL-NOR/200588/60/2013pl_PL
dc.description.abstractOpracowanie dotyczy problematyki udziału kobiet w sektorze naukowo-badawczym. Analiza danych statystycznych ilustruje sytuację obserwowaną zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Europie, gdzie kobiety, mimo że stanowią niemal połowę osób otrzymujących stopień doktora, to wśród profesorów zwyczajnych - zaledwie jedną piątą. Omawiane zagadnienie zaprezentowane zostało w ujęciu geograficznym, z podziałem na kraje Unii Europejskiej, Polski i Skandynawii. Wspólna dla nich jest sytuacja, w której naukowczynie napotykają na swojej drodze zawodowej więcej barier, aniżeli podobnie wykwalifikowani mężczyźni. Również w Polsce, mimo znaczącego wzrostu liczby kobiet studiujących na dalszych etapach kariery akademickiej sytuacja kobiet nie jest satysfakcjonująca. Ostatnia część opracowania poświęcona została polityce krajów nordyckich w zakresie eliminowania zjawiska nierówności płci w sektorze akademickim. Mimo że państwa tego regionu prowadzą własną politykę dotyczącą równowagi płci w życiu społecznym, to prowadzą daleko idące konsultacje co do wspólnych strategii w tym obszarze, a działania na rzecz równości płci w skandynawskim sektorze naukowo-badawczym bazują przede wszystkim na przepisach antydyskryminacyjnych. Rozwiązania przyjęte w tym regionie oraz wytyczne europejskich instytucji potraktowane zostaną jako swoisty punkt odniesienia dla działań na rzecz eliminowania nierówności ze względu na płeć w sektorze akademickim.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectgenderpl_PL
dc.subjectnaukapl_PL
dc.subjectszkolnictwo wyższepl_PL
dc.subjectPolskapl_PL
dc.subjectSkandynawiapl_PL
dc.subjectkobietypl_PL
dc.subjectsciencepl_PL
dc.subjecthigher educationpl_PL
dc.subjectEuropean Union (EU)pl_PL
dc.subjectUnia Europejska (UE)pl_PL
dc.subjectPolandpl_PL
dc.subjectScandinaviapl_PL
dc.subjectwomenpl_PL
dc.subject.otherEdukacjapl_PL
dc.subject.otherKulturoznawstwopl_PL
dc.subject.otherSocjologiapl_PL
dc.titleGender na poważnie. Obecne trendy i zalecenia dla środowiska naukowegopl_PL
dc.title.alternativeTaking gender seriously. Present trends and recommendations for scientific environmentpl_PL
dc.typeFragment książkipl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's Creative Commons license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska