Wyświetlanie pozycji 1-20 z 88

 • Pedagogika twórczości w pracy nauczycielskiej (dodano: 2014-09-03) 

  Giza, Teresa (Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego, 1998)
  Książka, którą przedstawiam, jest próbą systematycznego ujęcia zagadnień twórczości człowieka z pozycji pedagogiczno-pedeutologicznej. Przygotowałam ją przede wszystkim z myślą o studentach-kandydatach do zawodu nauczycielskiego. ...
 • Przygotowywanie studentów do twórczej pracy pedagogicznej. Teoria i praktyka (dodano: 2014-09-05) 

  Giza, Teresa (Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego, 1999)
  Książka niniejsza wywodzi się z pogranicza obszarów dwóch problemów: zagadnień twórczości oraz zagadnień pedeutologicznych. Twórczość stanowi współcześnie cechę, cel i wartość, co do których, jak dowodzi tego analiza ...
 • Człowiek w przyrodzie. Wartości ekologiczne i przedsiębiorczość (dodano: 2017-05-12) 

  Gałkowski, Stanisław (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego, 2006)
  Artykuł prezentuje wartości, których nośnikiem jest przyroda (biologiczne, kulturowe, ekonomiczne). Ochrona środowiska musi odbywać się nie tylko ze względu na człowieka, ale również ze względu na samoistność wartości jaką ...
 • Re:konstrukcja tożsamości – zabiegi autodefinicyjne w środowisku skonwergowanych mediów (dodano: 2014-01-29) 

  Bierówka, Joanna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
 • Dylematy tożsamości: stare i nowe konteksty socjalizacji (dodano: 2016-01-08) 

  Pucek, Zbigniew (red.) (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
 • Polityczna odpowiedzialność dziennikarska? (dodano: 2017-04-11) 

  Gałkowska, Agnieszka; Gałkowski, Stanisław (Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, 2007)
 • Opieka i wychowanie dzieci sierocych w Polsce (dodano: 2017-03-29) 

  Kuźma, Józef (red.) (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
 • Dylematy współczesnego wychowania i edukacji (dodano: 2017-10-09) 

  Aksman, Joanna; Bocharova, Elena; Brzoza, Mariola; Burzyńska-Wentland, Lidia; Ciekot, Krystyna; Desedlova, Jaroslava; Gaweł, Anna; Gorloff, Elżbieta; Grzybowski, Romuald; Hitriuk, Wiera; Karapjetowa, Jelena; Kawula, Stanisław; Klasińska, Barbara; Kliś, Maria; Koczurko, Wasilij; Komorowska-Zielony, Alicja; Kowolik, Piotr; Kozłowska, Anna; Majsienia, Ludmiła; Oberuć, Jaroslav; Okraj, Zofia; Pabiańczyk, Anna; Ponomarjewa, Jelena; Rogalska-Marasińska, Aneta; Sikora, Justyna; Torowska, Joanna; Wantuła, Halina; Wroński, Ryszard; Wysocka, Ewa; Wysotjenko, Irina; Ziarko, Janusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  Ze wstępu: Tematyka tomu koncentruje się wokół kluczowych problemów współczesnej oświaty i efektywnych sposobów ich przezwyciężania. Autorzy podjęli problemy dotyczące zagadnień metodologicznych, kontekstów wychowania ...
 • Socjologia tożsamości (dodano: 2015-09-23) 

  Paleczny, Tadeusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
 • Wymiary przestrzeni życiowej współczesnej rodziny (dodano: 2015-06-15) 

  Makiełło-Jarża, Grażyna (red.) (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
 • Ból i cierpienie (dodano: 2015-06-15) 

  Domosławski, Zbigniew; Drozd, Irena; Cywka, Mariusz; Schmidt-Pospuła, Maria Dorota; Charczuk, Edward; Szumpich, Stanisław; Iwaszczyszyn, Jan; Kwiecińska, Agnieszka; Gerc, Krzysztof; Ortenburger, Dorota; Parlicki, Mariusz; Nawara, Małgorzata; Kosztołowicz, Michał; Szerla, Małgorzata; Domański, Maciej; Kania, Małgorzata; Ortenburger, Arkadiusz; Klapa, Wojciech; Szeliga, Marta; Marzec, Marta; Michałek, Wioleta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
 • Romowie - bliscy czy dalecy?: realizacja zadań w ramach Rządowego Programu na Rzecz Społeczności Romskiej w Polsce (dodano: 2014-02-10) 

  Leśniak, Małgorzata (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  Niniejszy raport jest pokłosiem dwóch projektów badawczych zrealizowanych na zlecenie Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie w ramach Pilotażowego programu na rzecz społeczności romskiej w województwie ...
 • Dżihad – mit czy rzeczywistość? (dodano: 2015-02-04) 

  Brataniec, Katarzyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
 • Zasada wzajemności w społeczeństwie informacyjnym (dodano: 2014-02-20) 

  Bierówka, Joanna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  Punktem wyjścia niniejszej pracy była refleksja na temat kondycji psychospołecznej współczesnego człowieka. W obliczu alarmujących analiz tegoż stanu, podjęto próbę wyjaśnienia jego przyczyn i naszkicowania strategii ...
 • Dobra rodzina jako wspólnota miłości, zaufania i odpowiedzialności (dodano: 2014-11-26) 

  Kuźma, Józef (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
 • Zachód i islam: dylematy relacji (dodano: 2015-05-20) 

  Brataniec, Katarzyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
 • Badania metaanalityczne w pedagogice (dodano: 2015-06-29) 

  Kožuh, Boris; Boczarowa, Elena (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
 • Polonia w USA: na tle przemian amerykańskiej etniczności (dodano: 2015-09-29) 

  Babiński, Grzegorz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  Książka niniejsza poświęcona jest przede wszystkim przemianom Polonii w USA, zwłaszcza ich uwarunkowaniom. W odróżnieniu jednak od wielu wcześniejszych opracowań (Brożek 1977; Kubiak, Gromada, Kusielewicz 1988; Znaniecka-Łopata ...
 • Tożsamość, czyli Świadomość "redivivus" (dodano: 2015-09-22) 

  Karnat-Napieracz, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
 • Edukacja polityczna. Rozum i nowi obywatele (dodano: 2017-04-21) 

  Gałkowski, Stanisław (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2009)