Show simple item record

Clinical review of physical therapy intervention for ataxia

dc.contributor.authorGrygus, Igor
dc.contributor.authorRomanyshyn, Mykola
dc.date.accessioned2014-04-09T08:36:11Z
dc.date.available2014-04-09T08:36:11Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationJournal of Health Sciences 2013, Vol. 3, No. 10, pp. 203-212.pl_PL
dc.identifier.issn1429-9623pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/393
dc.description.abstractIn the article the clinical activity of a physical therapist for patients with ataxia. Analyzed the causes of ataxia, physical examination of patient and rehabilitation interventions in this pathology. Ataxia – (from the Greek α- [means denying] and τάξις order) means a violation of the coordination of voluntary movement, is a neurological symptom. Ataxia is a non-specific clinical manifestation, which indicates that the dysfunction of the nervous system, namely the ability to co-ordinate voluntary motions (for example, cerebellum). Codes of the International classification of functions, disability and health (ICF): b750 (Motor reflex functions), b755 (Involuntary movement reaction functions), b760 (Control of voluntary movement functions), b765 (Involuntary movement functions), b770 (Gait pattern functions). Various means of physical therapy efficiency are confirmed by international surveys of scientific and evidence-based practice, namely: approaches to improve proprioceptive, measures to improve balance, vestibular exercises, approaches to minimized limb ataxia and the use of supportive aids. Separately considered rehabilitative interventions to improve gait in patients with ataxia. Conclusion. The on top of mentioned elements of the physical therapy intervention to help the physical therapist to reduce signs of ataxia and minimize the limited opportunities, which arises as a result of this dysfunction.pl_PL
dc.description.abstractW artykule klinicznej aktywności terapeuta fizycznego dla pacjentów z ataksji. Analizowano przyczyny ataksji, fizycznego badania pacjenta i rehabilitacji interwencji w tej patologii. Ataksja – (z greckiego α – [oznacza zaprzeczanie] i aby τάξις) zespół objawów określających zaburzenia koordynacji ruchowej ciała. Stanowi jedną z manifestacji wielu chorób centralnego układu nerwowego. Ataksja jest niespecyficznym objawem klinicznym który wskazuje, że zaburzenie układu nerwowego, mianowicie zdolność do koordynowania ruchów dobrowolnych (na przykład, móżdżek). Kodeksy Międzynarodowej klasyfikacji funkcjonowania, niepełnosprawności i zdrowia (ICF): B750 (funkcje motorowe reflex), B755 (funkcje ruchy mimowolne reakcji), b760 (funkcji control dobrowolnych ruchowych) , b765 (funkcje mimowolna ruchowa), b770 (funkcje wzorzec chodu). Różne środki sprawności terapii fizycznej są potwierdzone przez międzynarodowych badań naukowych i praktyki opartej na dowodach, a mianowicie: metody poprawy propriocepcji, środki w celu poprawy równowagi, ćwiczenia, przedsionkowego podejścia do minimalizacji ataksja kończyn i stosowanie wspomagających środków pomocniczych. Osobno proanalizovano rehabilitacyjne interwencje w celu poprawy chodu u pacjentów z ataksji. Wnioski: Z powyżej wspomnianych elementów terapią fizyczną pomoże fizycznej terapeuta zmniejszyć objawy ataksja, zminimalizować ograniczone możliwości, które powstaje w wyniku tej czynności.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherRadomska Szkoła Wyższapl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/*
dc.subjectphysical therapypl_PL
dc.subjectataxiapl_PL
dc.subjectrehabilitation interventionpl_PL
dc.subjectphysical therapy specialistpl_PL
dc.subjectfizjoterapiapl_PL
dc.subjectataksjapl_PL
dc.subjectinterwencja rehabilitacyjnapl_PL
dc.subjectspecjalista terapii fizycznejpl_PL
dc.subject.otherFizjoterapiapl_PL
dc.subject.otherMedycynapl_PL
dc.titleClinical review of physical therapy intervention for ataxiapl_PL
dc.title.alternativePrzegląd kliniczny terapią fizyczną przy ataksjipl_PL
dc.typeArtykuł


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's Creative Commons license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska