Show simple item record

Optymizing the level of physical health of students by type of autonomic nervous system

dc.contributor.authorGrygus, Igor
dc.contributor.authorKuczer, Tetyana
dc.date.accessioned2014-04-09T07:37:17Z
dc.date.available2014-04-09T07:37:17Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationJournal of Health Sciences 2013, Vol. 3, No. 10, pp. 323-332.pl_PL
dc.identifier.issn1429-9623pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/391
dc.description.abstractWe analyzed changes in the physical health of students of the Faculty of Physical Education under the influence of physical training by type of autonomic nervous system. In the study, 87 students attended the first and second year of study. The basis of the impact was the principle of individualized physical activity, regularity and gradualness. It was found that by including the autonomic nervous edge-type system, a much higher level of physical health indicators at the end of the study were the students' main group, in which the overall assessment of the level of physical health above average level reached in principle at the expense of improving the life, strength and index Robinson.pl_PL
dc.description.abstractPrzeanalizowano zmiany poziomu fizycznego zdrowia studentów Wydziału Wychowania Fizycznego pod wpływem fizycznych treningów z uwzględnieniem typu autonomicznego nerwowego systemu. W badaniu wzięli udział 87 studentów pierwszego i drugiego roku studiów. Podstawą wpływu była zasada indywidualizacji wysiłków fizycznych, systematyczność i stopniowość. Ustalono, że dzięki uwzględnieniu przewagi typu autonomicznego nerwowego systemu, o wiele wyższe wskaźniki poziomu fizycznego zdrowia pod koniec badania były u studentów głównej grupy, w których ogólna ocena poziomu fizycznego zdrowia sięgała poziomu wyżej średniego, w zasadzie kosztem polepszenia życiowego, siłowego oraz indeksu Robinsona.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherRadomska Szkoła Wyższapl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/*
dc.subjectstudentspl_PL
dc.subjectautonomic nervous systempl_PL
dc.subjectphysical healthpl_PL
dc.subjectstudencipl_PL
dc.subjectautonomiczny układ nerwowypl_PL
dc.subjectneurologiapl_PL
dc.subject.otherFizjoterapiapl_PL
dc.subject.otherMedycynapl_PL
dc.subject.otherZdrowie
dc.titleOptymizing the level of physical health of students by type of autonomic nervous systempl_PL
dc.title.alternativeOptymalizacja poziomu fizycznego zdrowia studentów z uwzględnieniem typu autonomicznego nerwowego systemupl_PL
dc.typeArtykuł


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's Creative Commons license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska