Show simple item record

Polepszenie poziomu fizycznego zdrowia studentów przy pomocy zaproponowanych ćwiczeń ruchowych z uwzględnieniem typu autonomicznego nerwowego systemu

dc.contributor.authorGrygus, Igor
dc.contributor.authorPrusik, Krzysztof
dc.contributor.authorPrusik, Katarzyna
dc.date.accessioned2014-04-09T07:29:59Z
dc.date.available2014-04-09T07:29:59Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationJournal of Health Sciences 2013, Vol. 3, No. 5, pp. 657-670.pl_PL
dc.identifier.issn1429-9623pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/390
dc.description.abstractLevel of physical education in high school is not conducive to the effective reduction of the deficit of motive activity of students, which is one of the reasons various deviations in their health. The health of young people is essential and defining moment of well-being of society and its progressive development. The basic principle of the impact physical activity core group of students with different types of autonomic nervous system was the principle of individualization of physical activity, not dropping the weights regularity and consistency. The load volume was optimal, at the level of preparedness that much depended on the type of dominance of the autonomic nervous system. All students conducted a rapid assessment of the overall level of physical health by Apanasenko G.L. at the beginning and end of the study. With the prevalence of type counting of the autonomic nervous system, significantly higher levels of physical health were found among students at the end of the study the main group in which the overall assessment of physical health reached a level above the average.pl_PL
dc.description.abstractPoziom wychowania fizycznego w szkole średniej nie sprzyja efektywnej redukcji deficytu aktywności napędowej studentów, co jest jednym z powodów, dla odchylenia różne w ich zdrowie. Zdrowia młodzieży jest niezbędna i momentem dobrobytu społeczeństwa i jego stopniowy rozwój. Podstawową zasadą oddziaływania grupy podstawowej aktywności fizycznej uczniów z różnymi rodzajami autonomicznego układu nerwowego była zasada indywidualizacji aktywności fizycznej, nie obciąża upuszczenie prawidłowości i spójności. Objętość wsadu było optymalne, w gotowości, że wiele zależało od rodzaju dominacji autonomicznego układu nerwowego. Wszyscy studenci przeprowadzili szybką ocenę ogólnego poziomu zdrowia fizycznego przez Apanasenko G.L. na początku i na końcu badania. Z występowaniem liczenia typu autonomicznego układu nerwowego, znacznie wyższy poziom zdrowia fizycznego znaleziono wśród studentów na koniec badania grupy głównej, w którym całkowita ocena stanu zdrowia fizycznego osiągnęła poziom powyżej średniej.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherRadomska Szkoła Wyższapl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/*
dc.subjectstudentspl_PL
dc.subjectphysical healthpl_PL
dc.subjectautonomic nervous systempl_PL
dc.subjectstudencipl_PL
dc.subjectautonomiczny układ nerwowypl_PL
dc.subject.otherFizjoterapiapl_PL
dc.subject.otherMedycynapl_PL
dc.subject.otherZdrowiepl_PL
dc.titlePolepszenie poziomu fizycznego zdrowia studentów przy pomocy zaproponowanych ćwiczeń ruchowych z uwzględnieniem typu autonomicznego nerwowego systemupl_PL
dc.title.alternativeImproving the physical health of students with physical expercises proposed by type of autonomic nervous systempl_PL
dc.typeArtykuł


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's Creative Commons license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska