Show simple item record

Clinical review of physical therapy intervention of swallowing disorder after stroke

dc.contributor.authorGrygus, Igor
dc.contributor.authorRomanyshyn, Mykola
dc.date.accessioned2014-04-04T12:25:46Z
dc.date.available2014-04-04T12:25:46Z
dc.date.issued2013-02-15
dc.identifier.citationJournal of Health Sciences 2013, Vol. 3, No. 1, pp. 87-96.pl_PL
dc.identifier.issn1429-9623pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/387
dc.descriptionArtykuł recenzowany / peer-reviewed articlepl_PL
dc.description.abstractArtykuł analizuje mechanizmy zaburzenia połykania z powodu incydentu mózgowo-naczyniowego. Metody oceny zaburzeń połykania i jego występowania w populacji. Przegląd medycyny opartej na dowodach praktyki interwencji fizycznej terapii u pacjentów z zaburzeniami połykania. Artykuł skupia się na skuteczności niektórych ćwiczeń i technik do zarządzania konsekwencjami dysfagii. Zaburzenia połykania (dysfagia: phagia – jeść, dys – trudność lub upośledzenie) – termin medyczny określający utrudnione przechodzenie pokarmu z jamy ustnej przez przełyk do żołądka. Dysfagia bardzo ujemnie wpływa na jakość życia pacjenta, co prowadzi do poważnych konsekwencji ze strony układu oddechowego, odwodnienie, wyniszczenie. Według danych różnych autorów, od 25 do 65% pacjentów przyjmowanych do leczenia szpitalnego w ostrym okresie mają zaburzenia połykania. Największa częstość występowania zaburzeń połykania ma w środowisku osób pochodzenia azjatyckiego. Wszystkie inne rasy wpływa jednakowo. Przegląd kliniczny badań i rehabilitacji opartei na dowody wskazują, że możliwe jest zastosowanie trzech przyjęć: manewr Mendelssohna; manewr Masako; ćwiczenia Shaker.pl_PL
dc.description.abstractThe article analyzes the mechanisms of swallowing due to violations of acute cerebrovascular accident. The methods of evaluation of dysphagia and its prevalence in the population. An overview of scientific evidence-based practice of physical therapy intervention in patients with dysphagia. Article focuses on the effectiveness of certain exercises and techniques to manage the consequences of dysphagia. Dysphagia (from the dys and Greek phagéin – is swallow) – a disorder of the act of swallowing. Dysphagia very negatively affects the quality of life of the patient, leading to serious consequences on the part of the respiratory system, dehydration, cachexia. According to the data of different authors, from 25 to 65% of patients admitted to inpatient treatment in the acute period have dysphagia. The highest incidence of dysphagia has in the environment of people of Asian origin. All the other races are affected equally. Clinical overview of the research and evidence-based rehabilitation indicates that it is possible to apply the three receptions: Maneuver Mendelssohn; Maneuver Masako; Exercises Shaker.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherRadomska Szkoła Wyższapl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/*
dc.subjectphysical therapypl_PL
dc.subjectstrokepl_PL
dc.subjectdysphagiapl_PL
dc.subjectswallowing disorderpl_PL
dc.subjectfizjoterapiapl_PL
dc.subjectudar mózgupl_PL
dc.subjectdysfagiapl_PL
dc.subjectzaburzenia połykaniapl_PL
dc.subject.otherFizjoterapiapl_PL
dc.titleClinical review of physical therapy intervention of swallowing disorder after strokepl_PL
dc.title.alternativePrzegląd kliniczny terapią fizyczną zaburzenia połykania po udarzepl_PL
dc.typeArtykuł


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's Creative Commons license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska