Now showing items 1-1 of 1

  • Bezpieczeństwo Teoria i Praktyka nr 2, 2011 (added: 2014-05-06) 

    Czaja, Jan; Cziomer, Erhard; Sobczak, Bożena; Kraj, Kazimierz; Rokicki, Jarosław; Sęk, Andrzej; Pilżys, Jan; Jakubowska, Margareta; Konieczny, Jerzy; Zając, Patrycja (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)