Show simple item record

mRNA expressions MMP-2 and MMP-9 as potential molecular markers for distinguishing the boundary between tumour and normal tissue in basal cell carcinoma

dc.contributor.authorGoździalska, Anna
dc.contributor.authorPasek, Małgorzata
dc.contributor.authorJochymek, Małgorzata
dc.contributor.authorGoździalska, Magdalena
dc.date.accessioned2022-09-22T09:12:23Z
dc.date.available2022-09-22T09:12:23Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.citationPaństwo i Społeczeństwo 2022, nr 1, s. 35-53.pl
dc.identifier.issn1643-8299pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/30944
dc.description.abstractIntroduction: Non-melanoma skin cancers (NMSC) are the most common malignant neoplasms, the number of which continues to increase. BCC is characterized by slow growth, its main clinical feature being that it infiltrates adjacent tissues and destroys adjacent structures. Material and methods: The expression of mRNA transcripts for collagen types I, IV and MMP-2 and MMP-9 were compared in skin biopsies from patients with BCC of the skin and in the biopsies of healthy skin from the tumour margin. The study involved seventy patients diagnosed with BCC. Results: The differences between mRNA expressions for MMP-2 and MMP-9, type I collagen and type IV collagen were investigated in nodular and infiltrative BCC both in tumour tissue samples and normal tissue samples taken from the tumour margins of the same patients. Conclusions: Significantly higher levels of mRNA expressions for type I collagen, MMP-2 and MMP-9, as well as consistently lower levels of mRNA expression for type IV collagen in tumour tissue compared to tumour margin tissue obtained from the same patients, were identified in both types of BCC. These differences indicate a different role for collagen I and collagen IV in the pathomechanism of BCC. Key words: BCC, MMPs, molecular markers, collagen type I and IVpl
dc.description.abstractWprowadzenie: Nieczerniakowe nowotwory skóry (NMSC) są najczęstszymi nowotworami złośliwymi, których liczba stale rośnie. BCC charakteryzuje się powolnym wzrostem, a główną cechą kliniczną tego guza jest naciekanie okolicznych tkanek i niszczenie sąsiadujących struktur. Materiał i metody: Ekspresję transkryptów mRNA dla kolagenu typu I i IV oraz MMP-2 i MMP-9 porównano w biopsjach skóry od pacjentów z BCC skóry oraz w biopsjach zdrowej skóry z marginesu guza. W badaniu wzięło udział 70 pacjentów, u których zdiagnozowano BCC. Wyniki: Stwierdzono różnice między ekspresją mRNA dla MMP-2 i MMP-9, kolagenu typu I i IV w BCC guzkowym i naciekowym w próbkach tkanek nowotworowych i tkanek prawidłowych pobranych z marginesów guza tych samych pacjentów. Wnioski: Istotnie wyższe poziomy ekspresji mRNA dla kolagenu typu I, MMP-2 i MMP-9, a także zawsze niższe poziomy ekspresji mRNA dla kolagenu typu IV w tkance nowotworowej w porównaniu z tkanką marginesu guza uzyskaną od tych samych pacjentów wykazano w obu typach BCC. Postrzegane różnice wskazują na inną rolę kolagenu I i kolagenu IV w patomechanizmie BCC.pl
dc.language.isoenpl
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFMpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectBCCpl
dc.subjectMMPspl
dc.subjectmolecular markerspl
dc.subjectcollagen type I and IVpl
dc.subjectMMPpl
dc.subjectmarkery molekularnepl
dc.subjectkolagen typu I i IVpl
dc.subject.otherMedycynapl
dc.subject.otherZdrowiepl
dc.titlemRNA expressions MMP-2 and MMP-9 as potential molecular markers for distinguishing the boundary between tumour and normal tissue in basal cell carcinomapl
dc.title.alternativemRNA dla MMP-2 i MMP-9 jako potencjalne markery molekularne pozwalające na rozróżnienie granicy między guzem a tkanką prawidłową w przypadku raka BCCpl
dc.typeArtykuł
dc.identifier.eissn2451-0858pl
dc.identifier.doi10.48269/2451-0858-pis-2022-1-003


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's Creative Commons license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska