Państwo i Społeczeństwo nr 1, 2022 (Medycyna i zdrowie publiczne)

Spis treści:

Agnieszka Fusińska-Korpik, Anna Depukat, Monika Noga, Wstępna ocena wyznaczników własnej motywacji i zaangażowania w profilaktyczną aplikację mobilną – wyniki badań fokusowych

Grażyna Dębska, Paulina Pudzisz, Wioletta Ławska, Porównanie wsparcia społecznego i jakości życia matek i ojców dzieci z niepełnosprawnością fizyczną

Anna Goździalska, Małgorzata Pasek, Małgorzata Jochymek, Magdalena Goździalska, mRNA expressions MMP-2 and MMP-9 as potential molecular markers for distinguishing the boundary between tumour and normal tissue in basal cell carcinoma

Irena Milaniak, Karol Wierzbicki, Piotr Przybyłowski, Factors influencing the survival of recipients after heart transplantation: a five-year retrospective study

Edyta D. Laska, Anna Lubas, Wioletta K. Szepieniec, Joanna Kin-Dąbrowska, Paweł Szymanowski, Urinary incontinence in post-menopausal women and its impact on lifestyle and areas of life

Lucyna Tomaszek, Mariola Seń, Maria Zelek, Zofia Foryś, Przyczyny występowania zatruć u pacjentów leczonych na oddziale toksykologii

Barbara Siekierska, Elżbieta Broniatowska, Paulina Kurleto, Wpływ wartości glikemii na przeżywalność pacjentów z zespołem uzależnienia alkoholowego (ZUA) po urazie czaszkowo-mózgowym

Renata Bakalarz, Sylwia Lisowska, Mateusz Gaczoł, Monika Rogóż, Mirosław Bik-Multanowski, Influence of the type of birth and nutrition during lactation on the duration of the breastfeeding period in Poland

Ewa Strój, Grzegorz Błażejewski, Opinie i wiedza fizjoterapeutów o aromaterapii

Jadwiga Klukow, Martyna Pieszczek, Zofia Foryś, Grażyna Dębska, Klimat organizacyjny w środowisku pracy pielęgniarek i pielęgniarzy w czasie pandemii Covid-19

Aleksandra Gdynia, Grzegorz Onik, Karolina Sieroń, Kinesiotaping mięśnia prostego brzucha w łagodzeniu objawów nietrzymania moczu u kobiet

Piotr Paweł Świniarski, Tomasz Purwin, Paweł Jędrzejczyk, Marta Drążkiewicz, Aleksander Łapuć, Jacek Wilamowski, Tomasz Drewa, How to improve patient satisfaction and sexual quality of life after penile prosthesis implantation

Zbigniew Liber, Zbigniew Jabłoński, Wioletta Katarzyna Szepieniec, Paweł Szymanowski, Transseksualizm jako problem diagnostyczny

Oleksii Potapov, Sergii Kosiukhno, Dmytrii Mykhalchuk, Oleksandr Kalashnikov, Ivan Todurov, Andrzej L. Komorowski, Single Incision Endoscopic Surgery (SIES) in inguinal hernia repair. A technical review

Ewa Strój, Grzegorz Błażejewski, Nordic walking jako uniwersalny trening w rehabilitacji – przegląd doniesień

Paulina Kurleto, Agnieszka Skorupska-Król, Irena Milaniak, Żywe dawstwo nerki w Polsce w ujęciu medycznym, prawnym i etycznym

Irena Milaniak, Paulina Tomsia, Planowanie opieki nad pacjentem transpłciowym po przeszczepieniu nerki – opis przypadku


Recent Submissions

  • Państwo i Społeczeństwo 2022, nr 1 Medycyna i zdrowie publiczne (added: 2022-09-21) 

    Dębska, Grażyna; Milaniak, Irena; Fusińska-Korpik, Agnieszka; Depukat, Anna; Noga, Monika; Pudzisz, Paulina; Ławska, Wioletta; Goździalska, Anna; Pasek, Małgorzata; Jochymek, Małgorzata; Goździalska, Magdalena; Wierzbicki, Karol; Przybyłowski, Piotr; Laska, Edyta D.; Lubas, Anna; Szepieniec, Wioletta K.; Kin-Dąbrowska, Joanna; Tomaszek, Lucyna; Seń, Mariola; Zelek, Maria; Foryś, Zofia; Siekierska, Barbara; Broniatowska, Elżbieta; Kurleto, Paulina; Bakalarz, Renata; Lisowska, Sylwia; Gaczoł, Mateusz; Rogóż, Monika; Strój, Ewa; Błażejewski, Grzegorz; Klukow, Jadwiga; Pieszczek, Martyna; Gdynia, Aleksandra; Onik, Grzegorz; Sieroń, Karolina; Świniarski, Piotr Paweł; Purwin, Tomasz; Jędrzejczyk, Paweł; Drążkiewicz, Marta; Łapuć, Aleksander; Wilamowski, Jacek; Drewa, Tomasz; Liber, Zbigniew; Jabłoński, Zbigniew; Szepieniec, Wioletta Katarzyna; Szymanowski, Paweł; Potapov, Oleksii; Kosiukhno, Sergii; Mykhalchuk, Dmytrii; Kalashnikov, Oleksandr; Todurov, Ivan; Komorowski, Andrzej L.; Skorupska-Król, Agnieszka; Tomsia, Paulina; Kalemba-Drożdż, Małgorzata (Oficyna Wydawnicza AFM, 2022)
    Z wprowadzenia: "Oddajemy w Państwa ręce kolejny numer czasopisma „Państwo i Społeczeństwo – Medycyna i Zdrowie Publiczne”. W numerze znalazły się prace oryginalne, poglądowe oraz opis przypadku. Zakres tematyczny ...