Show simple item record

Comparative Arguments in the Legal Debate Over Judiciary Reform in Poland

dc.contributor.authorLudwikowski, Rett R.
dc.contributor.authorKraśnicka, Izabela
dc.date.accessioned2022-03-30T10:23:47Z
dc.date.available2022-03-30T10:23:47Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationKrakowskie Studia Międzynarodowe 2021, nr 2, s. 95-118.pl
dc.identifier.issn1733-2680pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/30815
dc.description.abstractThe judiciary reform in Poland started in 2015 with the replacement of judges in the Polish Constitutional Tribunal, the court responsible for the judicial review. It continued with amendments of laws addressed to judges and functioning of the Polish Supreme Court. Controversies over the reform reached the international level and triggered reactions from the European institutions and resulted in judgments of the Court of Justice. The article deals with comparative arguments (examples from the United States, Austria, France or Germany) concerning the extensive judiciary reform that have been presented by its authors throughout the debates and as response to criticism.pl
dc.description.abstractReforma sądownictwa w Polsce rozpoczęła się w 2015 roku od wymiany sędziów w polskim Trybunale Konstytucyjnym, sądzie odpowiedzialnym za kontrolę konstytucyjności prawa. Reforma była kontynuowana poprzez zmiany ustaw dotyczących sędziów i sposobu funkcjonowania polskiego Sądu Najwyższego. Kontrowersje wokół reformy osiągnęły poziom międzynarodowy i wywołały reakcje instytucji europejskich oraz zaowocowały wyrokami Trybunału Sprawiedliwości. W artykule omówiono argumenty porównawcze (przykłady ze Stanów Zjednoczonych, Austrii, Francji czy Niemiec) dotyczące szeroko zakrojonej reformy sądownictwa, które były przedstawiane przez jej autorów w toku debat i jako odpowiedź na krytykę.pl
dc.language.isoenpl
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFMpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectjudiciary reformpl
dc.subjectConstitutional Tribunalpl
dc.subjectSupreme Courtpl
dc.subjectPolandpl
dc.subjectcomparative argumentspl
dc.subjectreforma sądownictwapl
dc.subjectTrybunał Konstytucyjnypl
dc.subjectSąd Najwyższypl
dc.subjectPolskapl
dc.subjectargumenty porównawczepl
dc.subject.otherPolitologiapl
dc.subject.otherPrawopl
dc.subject.otherStosunki międzynarodowepl
dc.titleComparative Arguments in the Legal Debate Over Judiciary Reform in Polandpl
dc.title.alternativeArgumenty porównawcze w prawniczej debacie nad reformą sądownictwa w Polscepl
dc.typeArtykuł
dc.identifier.eissn2451-0610pl
dc.identifier.doi10.48269/2451-0610-ksm-2021-2-004


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's Creative Commons license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska