Show simple item record

E-rozprawa w postępowaniu cywilnym a prawo do sądu i możliwość obrony swych praw

dc.contributor.authorJasińska, Katarzyna
dc.date.accessioned2022-03-23T12:54:56Z
dc.date.available2022-03-23T12:54:56Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationStudia Prawnicze. Rozprawy i materiały 2021, nr 2, s. 27-42.pl
dc.identifier.issn1689-8052pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/30803
dc.description.abstractThe article is devoted to remote hearings in Polish civil procedure in the context of the right to a court and the right to defend one’s rights by a party to the proceedings. The aim of the article is to try to find the “golden mean”, which – when implemented in practice: 1. will be compliant with relevant regulations, including their goal of limiting the spread of SARS-CoV-2 virus; 2. it will enable all (including those digitally excluded) citizens to exercise their constitutional right to a fair trial and the right to defend their rights in the proceedings already pending; 3. it will enable the efficient operation of the courts, minimizing the risk of obstruction of the proceedings by an entity that wants it to last as long as possible to the greatest possible extent. The article is devoted to the stage of making decisions about using an on-line hearing and will not deal with the problems and risks associated with the process of conducting such hearings. The considerations are based on two legal states: before and after July 2, 2021.pl
dc.description.abstractArtykuł poświęcony został rozprawom zdalnym w polskiej procedurze cywilnej w kontekście prawa do sądu i prawa do obrony swych praw przez stronę postępowania. Celem artykułu jest próba znalezienia „złotego środka”, który – wdrożony w praktyce – będzie: 1. zgodny z adekwatnymi w tym zakresie regulacjami, w tym także z ich celem, jakim jest ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2; 2. umożliwi wszystkim (także tym cyfrowo wykluczonym) obywatelom możliwość realizacji ich konstytucyjnego prawa do sądu oraz prawa do obrony ich praw w już prowadzonym postępowaniu; 3. umożliwi sprawną pracę sądów, w możliwie najwyższym stopniu minimalizując ryzyko obstrukcji postępowania ze strony podmiotu, któremu zależy na tym, aby trwało ono jak najdłużej. Artykuł jest poświęcony etapowi podejmowania decyzji o skorzystaniu z rozprawy on- -line i nie będzie dotyczył problemów i zagrożeń związanych z samym procesem przeprowadzania takich rozpraw. Rozważania zostały oparte na dwóch stanach prawnych: przed i po 2 lipca 2021 r.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFMpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectprawo do sądupl
dc.subjectprawo do obrony swych prawpl
dc.subjectpostępowanie cywilnepl
dc.subjectrozprawy odmiejscowione (zdalne)pl
dc.subjectpandemiapl
dc.subjectepidemiapl
dc.subjectCOVID-19pl
dc.subjectright to a courtpl
dc.subjectthe right to defend one’s rightspl
dc.subjectcivil proceedingspl
dc.subjectremote hearingspl
dc.subjectpandemicpl
dc.subjectepidemicpl
dc.subject.otherAdministracjapl
dc.subject.otherPrawopl
dc.titleE-rozprawa w postępowaniu cywilnym a prawo do sądu i możliwość obrony swych prawpl
dc.title.alternativeE-hearing in civil proceedings versus the right to a court and the possibility to defend one’s rightspl
dc.typeArtykuł
dc.identifier.eissn2451-0807pl
dc.identifier.doi10.48269/2451-0807-sp-2021-2-002


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's Creative Commons license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska